אור החיים הקדוש פרשת ויצא

בס”ד

 

וַיֵּצֵא יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַיֵּלֶךְ חָרָנָה. וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם כִּי בָא הַשֶּׁמֶשׁ וַיִּקַּח מֵאַבְנֵי הַמָּקוֹם וַיָּשֶׂם מְרַאֲשֹׁתָיו וַיִּשְׁכַּב בַּמָּקוֹם הַהוּא. וַיַּחֲלֹם וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹקים עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ.

אור החיים הקדוש : “ובדרך רמז כל הפרשה תרמוז ענין האדם, וכמו שהתחילו לומר בה רז”ל (זהר חלק א קמז) ויצא יעקב – היא הנפש בצאתה מעולם העליון, ונקרא יעקב על שם יצר הרע הכרוך כעקביו.

ואומרו מבאר שבע – מקום שממנו יצאו הנשמות יקרא באר מים חיים, ושבע ירמוז אל שבועת ה’ אשר תשבע הנפש בצאתה שלא תעבור על דבר תורה (נדה ל:).

ואומר וילך חרנה – על דרך אומרם ז”ל (סנהדרין צא) כי יצר הרע יכנס באדם בצאתו מרחם אמו דכתיב (לעיל ד’ ז’) לפתח וגו’.

ואומרו ויפגע במקום – כי צריך האדם להתפלל לה’ שהוא מקומו של עולם שלא יעזבנו בידו.

ואומרו וילן שם כי בא השמש – שצריך להתנהג כן עד לכתו מעולם הזה כשיעריב שמשו, והוא אומרם ז”ל (אבות פ”ב) אל תאמן בעצמך עד יום מותך,

ואומרו ויקח מאבני המקום – על דרך אומרם ז”ל (ברכות ה) וז”ל אמר ר’ שמעון בן לקיש לעולם ירגיז אדם יצר הטוב וכו’ ואם לאו יעסוק בתורה דכתיב (תהלים ד) אמרו בלבבכם. והוא אומרו מאבני המקום פי’ בניינו של עולם שהם דברי תורה, גם יתיחס להם אבני המקום שבהם נסקל ונרגם יצר הרע וכחותיו, והוא אומרם ז”ל (סוטה כא.) תורה מצלת מיצר הרע בין בזמן שעוסק בה בין בזמן שאינו עוסק בה.

ואומרו וישם מראשותיו – יכוין על דרך מה שאמר רשב”ל אם לא נצחו יקרא קריאת שמע שעל המטה שנאמר על משכבכם.

ואומרו וישכב במקום ההוא – יכוין למה שסיים רשב”ל לא נצחו יזכור לו יום המיתה, והוא אומרו וישכב שכיבה הידועה במקום הידוע דרך כל הארץ בית מועד לכל חי,

ואחר כל התנאים הללו מובטח הוא שינצח היצה”ר, ומעתה מבשרו הכתוב שיהיה ראוי לענף מענפי הנבואה שיגלה ה’ אליו בחלום ידבר בו, וצא ולמד חלומותיו של ר’ אלעזר בן ערך המובאים בספר הזוהר (ח”א קלט ובז”ח לך כה.).

והסולם – הוא סוד נפש אדם ולהיות שבצאת נפש מאדם בשוכבו לא תעקר בהחלט מגופו של אדם אלא חלק ממנה בגוף,

והוא אומרו מוצב ארצה – וחלק מגיע השמימה, והעד על זה כשיהיה האדם ישן יקיץ על ידי התנועעות הגוף הישן ואם נפש האדם נפרדה והלכה לה לא תרגיש בהתנועעות הגוף אלא ודאי כי מוצבת ארצה וראשה מגיע השמימה פי’ שאין מפסיק בינה ובין השמים, כיון שיצר הרע באדם אין, תגיע הנשמה לשמים.

ואומרו מלאכי אלהים עולים וגו’ – ירמוז אל בחינת מעשים טובים אשר ישתדל אדם בעולם הזה ויעלה באמצעותה אורות עליונים בשורש נשמתן והם נקראים בדבריהם ז”ל (זהר ח”א יח) מיין נוקבין להם יקרא מלאכי אלהים, וכן הוא במשנת חסידים (אבות פ”ד) העושה מצוה אחת קנה לו פרקליט אחד, ובעלות אלו ירדו מיין דכורין כי בהתעוררות התחתונים יתעוררו מים העליונים להשפיע אורות נוראים בסוד נשמתו, והוא אומרו ויורדים בו.

ואומרו והנה ה’ נצב – פי’ שממדרגה זו יעלה לנבואה עצמה ולא בחלום ידבר בו אלא תגלה עליו השכינה, ולזה תמצא שאמרו ז”ל (רמב”ם הל’ תשובה פ”ה) על ישראל שלא הושלל אחד מהם מהנבואה וכולן מוכשרים לדבר זה:”

האור החיים מסביר את כל הפרשה כרמז על חיי האדם.

הנשמה הנקראת יעקב יוצאת מבאר הנשמות ונשבעת שתשמור מצוות בעולם הזה.

והוא יורד לעולם ופוגע בחרון היצה’ר.

עליו להתפלל למקום ברוך הוא להצילו מהיצה’ר. מלידתו עד יום מותו.

ויעסוק בתורה, ויקרא קריאת שמע ויזכיר לו יום המיתה.

ואז מובטח לו שיהיה ראוי לנבואה, ויעשה מעשים טובים שיעלו לשמיים וילכו לפניו.

ובהמשך יזכה לגילוי שכינה.

 

שבת שלום ומבורך

 

 

 

 

 

 

 

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

מה מבוקש מהאדם בעולם?

שתפו עם החברים