אור החיים הקדוש פרשת וישלח

בס”ד

שלום וברכה

אור החיים הקדוש פרשת וישלח

קָטֹנְתִּי מִכֹּל הַחֲסָדִים וּמִכָּל הָאֱמֶת אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אֶת עַבְדֶּךָ כִּי בְמַקְלִי עָבַרְתִּי אֶת הַיַּרְדֵּן הַזֶּה וְעַתָּה הָיִיתִי לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת.

רש”י הקדוש: “קטנתי מכל החסדים” – (שבת לג) נתמעטו זכיותי ע”י החסדים והאמת שעשית עמי לכך אני ירא שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להמסר ביד עשו.

“ומכל האמת” – אמתת דבריך ששמרת לי כל ההבטחות שהבטחתני.

“כי במקלי” – לא היה עמי לא כסף ולא זהב ולא מקנה אלא מקלי לבדו . ומדרש אגדה נתן מקלו בירדן ונבקע הירדן. ”

אור החיים הקדוש: “קטנתי וגו’. אומרו מכל החסדים ואחר כך מכל האמת. ומן הראוי היה לו להקדים האמת ואחר כך החסד שהוא לפנים משורת הדין.

נתכוון לומר שחסד אל אין כח באדם לשלם לאל עליון. ואליו יקרא אמת כי אין לו תשלום מאדם. כאומרו (איוב לה) אם צדקת מה תתן לו, וכפי זה יקרא חסד של אמת על דרך אומרם ז”ל (ב”ר פ’ צ”ו) חסד העשוי עם המתים קרוי של אמת:

עוד יכוין לומר ב’ פרטי הטבה, האחד החסד שנתחסד עמו ה’ ברוב טוב, והב’ שהעמידו בידו ולא נתנו ללבן לגוזלו ולחומסו ושמר לו האמת פי’ שהעמיד בידו את החסד, ויש לך לדעת כי לפעמים יתחסד ה’ עם אדם ויהיה נגזל מהזולת להיות בחירי וה’ ישוב ירחמהו תמורת הנחסר, והנה מציאות זה הוא חצי נחמה לנגזל ולא נחמה שלימה כי תמיד חושב בחסרונו אשר גזלו הגזלן לב’ סיבות, האחד שיחשוב כי אם לא היה גוזלו היה לו לתוספת הגזול והנוסף. והב’ על כל פנים יכאב לבו על הגזלן אשר עשה והצליח מה שאין כן אם יעשה ה’ השלמת הגזילה מהגזלן עצמו שיוציא בולעו מפיו נחמה זו נחמה, והוא מה שעשה ליעקב שהיה משלם לו מנכסי גזלן עצמו הוא לבן דכתיב (לעיל ל”א ט’) ויצל ה’ את מקנה אביכם ויתן לי שהיה מוציא בולעו של לבן מפיו ומחזיר ממונו של יעקב, והוא אומרו ומכל האמת ונכון:

שואל האור החיים מדוע הקדים חסד שהוא לפנים משורת הדין לאמת שהיא שורת הדין.

ותירץ כי כאן זהו חסד של ה’ שלא ניתן להשבה. והוא כעין חסד של אמת.

ועוד ביאר כי ה’ עשה עמו חסד. ואחר כך הוסיף ודאג כי לבן לא יוכל לחמוס זאת מיעקב .

וביאר כי האדם מחמת היותו בעל בחירה יכול לגזול מהאחר את הניתן לחברו ע”י ה’ .

ואף שה’ ממלא חסרון הנגזל, הרי הנגזל מצטער משתי סיבות.

האחת כי הוא חושב שאם לא היה נגזל ממנו, היה לו כעת יותר.

והשניה כי הוא חושב שהגזלן הצליח ולא בא על עונשו.

אמנם אם ה’ ממלא חסרון הנגזל מכספו של הגזלן אזי אין את שתי הסיבות לצער.

וזהו אמת.

וכך ה’ השיב ליעקב את מה שנגזל ממנו ע”י לבן מממון לבן.

 

שבת שלום ומבורך

 

 

 

 

 

 

 

 

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

חסד ואמת יש חסד אך צריך אמת כדי שיישאר ביד הזוכה

שתפו עם החברים