אור החיים הקדוש פרשת כי תבוא – התמודדות עם היצר

בס”ד

שלום וברכה

אור החיים הקדוש פרשת כי תבוא

כו ח : ” וַיּוֹצִאֵנוּ ה’ מִמִּצְרַיִם בְּיָד חֲזָקָה וּבִזְרֹעַ נְטוּיָה וּבְמֹרָא גָּדֹל וּבְאֹתוֹת וּבְמֹפְתִים.”

אור החיים הקדוש : “{ח} ואומרו ויוציאנו ה’ ממצרים. זו הצלת יצר הרע וכוחותיו המצירים אותנו, כי הוא המציל מיצר הרע כאומרם ז”ל (קידושין ל’:) שלולי שה’ עוזר לאדם כנגד יצר הרע אין אדם שליט להנצל ממנו דכתיב צופה רשע זה יצר הרע לצדיק להמיתו ה’ לא יעזבנו בידו, ואומרו ביד חזקה וגו’ רמז לדברים שבאמצעותם יצילהו ה’ וכו’ והוא על דרך אומרם ז”ל (שם) אמר הקב”ה בראתי לכם יצר הרע בראתי לו תבלין שהיא התורה, והוא אומרו ויוציאנו ה’ וגו’, ביד חזקה זו תורה שנתנה מימינו של הקב”ה דכתיב (לקמן ל”ג ב’) מימינו אש דת למו, גם נתנה בגבורות מתוך האש:

ואומרו ובזרוע נטויה וגו’ רמז לג’ דברים שבאמצעותם ניצול אדם מיצר הרע כאומרם ז”ל (מנחות מ”ג:) כל מי שיש לו תפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו לא במהרה הוא חוטא, כנגד תפילין בזרועו אמר ובזרוע נטויה שמצות תפילין בזרוע, ואמר ובמורא גדול כנגד תפילין של ראש, וכנגד ציצית אמר ובאותות כי מצות ציצית הוא סימן לנו שאנו עבדי הקב”ה וכמו שפירשנו בפרשת ציצית (פ’ שלח) גם תקרא כן ברמז התכלת שבו כמו שכתב רמב”ן (פ’ שלח) שרומז אל מדה הכוללת שנקרא אותות, וכנגד המזוזה אמר ובמופתים כמשמעה, גם תקרא המזוזה מופת להיותה מופת לזוז מות מישראל כאומרם בספר הזוהר (ח”ג רס”ה) שכמה כתות הקליפות נרתעים בראותם שם שדי על פתח בית ישראל:”

אור החיים מפרש את הפסוק “ויוציאנו ה’ ממצרים כפסוק רלוונטי גם לימינו. ומבאר כי מצרים הוא כינוי ליצר הרע המיצר לאדם. ורוצה לומר שה’ מסייע לאדם במלחמת היצר.

וכן כי קיימים שלושה דברים המסייעים לאדם במלחמת היצר. תפילין ציצית ומזוזה.

ורמוזים במאמר זרוע נטויה – תפילין. אותות – ציצית ומופתים – מזוזה.

שבת שלום ומבורך.

 

 

 

 

 

 

 

 

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

דרכי ההתמודדות עם היצר

שתפו עם החברים