אור החיים הקדוש פרשת כי תצא

בס”ד

בוקר טוב ומבורך

אור החיים הקדוש פרשת כי תצא

כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקוֹל אָבִיו וּבְקוֹל אִמּוֹ וְיִסְּרוּ אֹתוֹ וְלֹא יִשְׁמַע אֲלֵיהֶם.

רש”י : ” “סורר” – סר מן הדרך. “ומורה” – מסרב בדברי אביו לשון ממרים. “ויסרו אותו” – (סנהדרין עא) מתרין בו בפני ג’ ומלקין אותו בן סורר ומורה אינו חייב עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין שנאמר זולל וסובא ונאמר (משלי כג) אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו (סנהדרין עב) ובן סורר ומורה נהרג על שם סופו הגיעה תורה לסוף דעתו סוף שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב.”

אור החיים הקדוש : “כי יהיה לאיש וגו’איננו שומע. צריך לדעת אומרו איננו שהיה לו לומר אינו שומע, ואולי שבא להעיר כי כשאדם ממליך בתוכו יצר הרע נשללת ממנו הידיעה והשמיעה מהנאמר אליו, כי היצר עומד על מפתח הלב ומונע הדברים מהגיע אל הנפש כי הם יחייבוהו לצאת משם, והמשלתי הדבר למלך שהיו שועריו גנבים ולסטים והבאים לקבול לפני המלך מהם היתכן שהשוערים ההם יוציאו להם רשות ליכנם לחייבם למלך, כמו כן הדבר הזה, והוא אומרו כי יהיה לאיש וגו’ איננו שומע וגו’ פירוש מושלל הוא בערך השמיעה כי לא יגיעוהו הדברים מצד המונע היושב על מפתחי הלב כאומרם ז”ל (ברכות ס”א.):
בקול אביו ובקול אמו. טעם שהוצרך להזכיר אביו ולא הספיק לומר בקולו וחוזר לאביו שאמר שאמר בסמוך, העיר הכתוב כי בן סורר ומורה ליולדיו יסובבהו כן היותו מורד באביו ואמו שהם הקב”ה וכנסת ישראל (זוהר ח”ב פ”ה), על דרך אומרו (משלי א’) שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, כי לפי שיולדיו חושכים שבטם מבניהם ומניחים אותם לעשות הטוב והישר בעיניהם, זה יסובב שגם בהם ימרוד, וזה שיעור הכתוב כי יהיה לאיש וגו’ דע שאיננו שומע בקול הקב”ה וכנסת ישראל ולזה הגם שיסרוהו לא ישמע אליהם פירוש מלבד שלא יקבל לחזור מעבירות שבינו ובין המקום עוד לו שלא ישמע אליהם:”

שואל אור החיים הקדוש מדוע קיימת כפילות. גם “סורר ומורה” וגם “איננו שומע בקול אביו ובקול אמו” הלא המשמעות זהה?!
ולכן ביאר שמדובר על שני שלבים.
בתחילה הבן “סורר ומורה”. נכנע לתאוותיו .ובכך הוא משליט על עצמו את יצר הרע.
ברגע שיצר הרע שולט עליו, הוא מונע ממנו לשמוע לקול אביו ואמו.
ומשל למלך ששומרי השער שלו היו גנבים. ודאי שימנעו כניסה מכל מי שרוצה להתלונן עליהם לפני המלך.
כמו כן , מי שיצר הרע שולט עליו הוא פשוט אנוס ודברי המוכיחים אינם נשמעים לאזניו. ואפילו המוכיחים הם אביו ואמו האוהבים אותו ומעוניינים בטובתו.
זוהי גם הסיבה שאין לו תקנה ונאלצים להורגו טרם יחטא יותר ויפגע באחרים.

וגם רמז לכך שלא ישמע לקול המוכיחים הרוצים להשמיעו רצון אביו שבשמיים וקול אמו שבארץ שהיא כנסת ישראל.
ומכאן עולה כי העיקר הוא למנוע השלטת יצר הרע עלינו. ולכך עלינו להילחם בו . גם אם ניכשל עדיין הוא אינו מולך ושולט עלינו ואינו אוטם אזננו משמוע תוכחה.

שבת שלום ומבורך

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

יש מקרים בהם אנו מוכיחים והדברים אינם מתקבלים, מדוע?

שתפו עם החברים