אור החיים הקדוש פרשת תולדות

בס”ד

אור החיים הקדוש פרשת תולדות

כח,ה : “וַיִּשְׁלַח יִצְחָק אֶת יַעֲקֹב, וַיֵּלֶךְ פַּדֶּנָה אֲרָם אֶל לָבָן בֶּן בְּתוּאֵל, הָאֲרַמִּי, אֲחִי רִבְקָה, אֵם יַעֲקֹב וְעֵשָׂו. ”

 

רש”י : “אם יעקב ועשו” – איני יודע מה מלמדנו”.

 

אור החיים הקדוש: “וישלח יצחק וגו’. צריך לדעת למה הוצרך לומר אחי רבקה מי לא ידע בזה, ומה גם שבסמוך אמר כן. ועוד אומרו אם יעקב ועשו הם דברים יתירים:

אכן בא הכתוב לתת טעם ליצחק אבינו ששלח בן צדיק לאדם רשע מפורסם לבן הארמי. והגם שאברהם שלח ולקח רבקה לא היה בתואל מפורסם ברשע כלבן. ועוד שלא אמר בפי’ אברהם שיקח בת בתואל מה שאין כן יצחק שצוה ליעקב שיקח אשה מבנות לבן הרשע, לזה אמר אחי רבקה ושניהם יצאו מבתואל הרשע וכמו כן יצא מלבן בת צדקת, גם אין להוכיח שלא יצא שלשלת שורש קדושה מאדם רשע, לזה אמר אם יעקב ועשו פי’ הרי שיצתה שלשלת הקדושה מאב רשע, גם כן אין להחליט ולומר כי להיות לבן רשע לא יצא ממנו בנות כרבקה:

ויש לך לדעת כי דוקא בימים ההם שעדיין לא נתבררו הנשמות הקדושות ממקום שבייהם, והוכרה משפחת אברהם כי שם קנתה לה הקדושה מקום, והיה לה לאות עולם אברהם ושרה כי הם גרים ראשונים וכל אשר יתגייר מהאומות בכל זמן יקרא אברהם ונקבה שרה. לזה מין הקדושה יחפש אחר מינו, כי אחד היה אברהם ולא הושלם בנין הקדושה בזכרים ובנקבות כי לא הוליד אלא את יצחק ולא הוליד נקבות עמו. ואולי כי לזה אמר הכתוב (כ”ה י”ט) אברהם הוליד את יצחק פי’ לבדו בלא בת זוג, וכמו כן יצחק לא היה לו בנות כי ניצוצות הקדושה הנקבות עודם בארץ שבי, לזה שלחו יצחק לחזר אחר אבידתו:

אך זה היום שקוינוהו כי פרחו שורש הקדושה הן בני ישראל ופרח מטה עוז תפארה והוכר אילן החיים חלק ה’ עמו יעקב חבל נחלתו הן הנה המובהקים בקודש ולא יסוב אדם ממטות בני ישראל למשפחות הארץ, ואם נשאר מניצוצי הקדושה בתוך העמים הרי הם ביציאתם לעולם מתאספים ובאים ואחר גרותם יאמנו כי אבודים היו ולנו הם:”

אור החיים הקדוש שואל מדוע יש לציין כי לבן אחי רבקה. ומדוע יש לציין כי רבקה אם יעקב ועשיו?

עונה כי לבן היה מפורסם ברשעותו. ואיך שולח יצחק את יעקב לקחת את בתו.

ולכן אמר כי לבן אחי רבקה . להראות כי יכול להיות צדקת במשפחתו.

וכן אמר שרבקה אם יעקב ועשיו. להורות כי אין כלל שממשפחת צדיקים יצא דווקא צדיק ומרשעים רשע.

ואחר כך ביאר כי רצה יצחק שיקחו דווקא ממשפחת אברהם ושרה. שהם היו ראשוני הגרים. וזהו סימן לשורש הקדושה המצוי במשפחתם. וחיפוש האמת.

אך כיום, אין ללמוד מדרך האבות . אלא חובה לקחת יהודיה.

שבת שלום ומבורך

 

 

 

 

 

 

 

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

איך בוחרים כלה ?

שתפו עם החברים