כדי אכילת פרס לנטילת ידים

כדי אכילת פרס לנטילת ידים

שאלה:

במשנה ברורה (קנח-ט) מבואר שהצד שמספיק כזית לנטילה עם ברכה, כי זה שיעור המחייב ברכת המזון, וממילא לפי זה מובן שצריך אף לאכלו בכדי אכילת פרס,
אך הכזית הנוסף הוא רק מצד שמא צריך שיעור כביצה המקבל טומאה מן התורה, ואין שום סברא לכאורה להצריך את הכזית הזה בכדי אכילת פרס,
בילקוט יוסף ובהלכה ברורה לא ראיתי התייחסות לענין זה, ואשמח לדעת אם יש איזה ענין להחמיר בזה לבני ספרד, תודה רבה וכל טוב.

תשובה:

חיפשתי על זה ההתייחסות לא מזמן ולא מצאתי אך נראה שהעיקר זה הסברא שמקבל טומאה ואם כן לא משנה הזמן

במשנה ברורה (קנח-ט) מבואר שהצד שמספיק כזית לנטילה עם ברכה, כי זה שיעור המחייב ברכת המזון, וממילא לפי זה מובן שצריך אף לאכלו בכדי אכילת פרס,
אך הכזית הנוסף הוא רק מצד שמא צריך שיעור כביצה המקבל טומאה מן התורה, ואין שום סברא לכאורה להצריך את הכזית הזה בכדי אכילת פרס,
בילקוט יוסף ובהלכה ברורה לא ראיתי התייחסות לענין זה, ואשמח לדעת אם יש איזה ענין להחמיר בזה לבני ספרד, תודה רבה וכל טוב.

אזור שליחת תשובה

תשובה

שליחת שאלה לרבני שערי הלכה ומשפט:

בחר קטגוריה:*
נושא השאלה*
שם מלא*
תוכן השאלה
אנא הכנס לכאן את תוכן השאלה
דוא"ל*