שאלה על יארצייט

שאלה על יארצייט

שאלה:

רציתי לשאול יש נדיב גדול שנמצא בארץ היום ואני יכול לבקש ממנו לבוא לשמחת שבע ברכות שקשור למשפחה בלילה זה שיש לו יארצייט, ויתכן שיהיה לי ריווח גדול בזה כי באותו זמן אוכל לבקש ממנו תרומה עבור כולל שאני מחזיק,וזמן זה בעת שמחה של המשפחה ליבו פתוח וזה זמן טוב יותר לבקש ממנו תרומה גדולה עבור הכולל האם מותר לי לומר לו לבוא לשמחה לפי האשכנזים שמחמירים לא לבוא ביארצייט לשמחות, כי ראיתי שזה חומרא ולי זה בגדר דבר האבד ואולי יש לסמוך על המקילים

תשובה:

שלום וברכה!
נראה שבנדון שלך ניתן להקל בפרט אם זה לא יום יארצייט הראשון שלו. ויש להמנע בהשמעת מוזיקה באותו זמן שהתורם נמצא.

כתב הרמ”א (יו”ד שצ”א ג’) ע”פ המהר”י וויל:  ובשו”ת מקום שמואל (הוב”ד בפת”ש סק”ח)  ובש”ך (שם סק”ח) ובעיקר  בערוה”ש (שם י”ד) כתב שיש אומרים שהאיסור הוא רק ביארצייט הראשון ולא יותר. והוסיף “וכמדומני שגם עתה אין נוהגים להחמיר, ויש להחמיר בשנה ראשונה”.

אפשר להקל, ואין זה בגדר לפני עיוור. והוא יכול לסרב.

אזור שליחת תשובה

תשובה

שליחת שאלה לרבני שערי הלכה ומשפט:

בחר קטגוריה:*
נושא השאלה*
שם מלא*
תוכן השאלה
אנא הכנס לכאן את תוכן השאלה
דוא"ל*