תשלום וועד בית

תשלום וועד בית

שאלה:

הקדמה: מקובל ברוב הבניינים בב”ב שיחידת דיור שמושכרת משלמים עליה 50% תוספת עבור וועד הבית, ויש לדבר היגיון רב.

במקרה שלפנינו מדובר במקרה חריג שקנינו לפני שנה דירה גדולה מאוד [270 מ”ר] מתוך 25 דירות בבניין. והיא נבנתה מלכתחילה בצורה שמצד הקבלן היא דירה אחת [לגבי כמות המפרט ולגבי מונה החשמל והמים וכו’], אולם הקבלן עשה לה 3 דלתות למזדרון, מתוך ידיעה שנוכל להשכיר זאת לעוד 2 יחידות, ואף בנה את הדירה מבפנים בצורה מחולקת על דעת שתתחלק בהמשך. ויש שם סעיף מפורש שחתמו על כך כלל דיירי הבניין שכתוב בו שתשלום וועד הבית יתחלק שווה בשווה לפי ‘מספר הדירות שבבניין’ ובדגש לא לפי גודלן ומספר הנפשות.

השאילה היא, האם ‘מספר דירות’ מתייחס למה שהיה בעת בניית הבניין, ואז היה בבניין 25 דירות, וזה אומר שאף דירה ענקית שכבר הייתה מחולקת בתוכה ל-3 יחידות מכיוון שאצל הקבלן זה נחשב לדירה אחת לכן משלמת רק מכלל תשלום וועד הבית של הבניין 4% לפי חשבון של 100:25, וזאת משום שאף אח”כ לא נבנה לה תוספת בנייה מיוחדת עבור אותן יחידות, משום שמלכתחילה נבנו ע”י הקבלן בצורה שהם מחולקים, וגם היה ידוע לכל הדיירים שהולכים לגור כאן לפחות עוד 2 דיירים, ולכן כל הדירה כולה על יחידותיה דינה כדירה אחת, ולפי לשון החוזה למרות שברוב העיר הדבר אינו מקובל אנחנו אמורים לשלם פעם אחת בלבד [למרות חוסר ההיגיון שבדבר משום שכך הוא לשון החוזה].

ברם לטענת השכנים מכיוון שכרגע סוף סוף יש כאן 3 יחידות עם 3 דלתות למזדרון, ובפועל יש כאן 3 משפחות שנכנסים לבניין, אז כוונת לשון החוזה ‘מספר הדירות’ מתייחס לדירות שקיימות עכשיו ובעצם הכוונה ל’מספר ראשי משפחות’ וכפי ההיגיון ש-3 משפחות משלמים 3 פעמים. מאידך טענתנו היא שהרי ידוע לכולם שדירת 270 מ”ר אינה עשוייה בשביל משפחה אחת בלבד, אלא בדרך הטבע מאכלסת בתוכה לפחות 3 משפחות, ובפרט שנעשה לה מראש 3 דלתות למזדרון בשעת הבנייה. ואם בכל זאת נכתב שכל דירה משלמת פעם אחת, אף זה נחשב לדירה אחת, מכיוון שלא נעשה בה שום עבודת חלוקה לאחר מכן.

 

תשובה:

כנספח לתשובה הקודמת.

יש מקומות שנהוג לשלם תשלום ועד בית מלא אף בבני ברק.

ולכן יש לברר זאת בב”ד באזורכם.

כי מעיקר הדין צריכים לשלם וועד בית מלא כל דייר נוסף.

בהצלחה

שלום רב.

כפי הנראה משאלתך לא היתה אומדנא לדיירים בבנין כי אתה מוסיף שני ראשי בית אב לאוכלסיית הבניין ויש להם טענת ריבוי דיירים שהיא טענה חזקה כיון שהצרכים בוועד הבית מתחלקים כעת עבור 27 דיירים ולא 25 כפי שהותנה בחוזה.

שנית.

בחוזה כפי שציינת נראה כי גודל הדירה לא יחריג את שינוי גובה התשלום לוועד בית וכן מספר הנפשות באותו משפחה, אך להוסיף דיירים נוספים אם המנהג הוא שמשלמים 50% אז אכן כך צריך לשלם כל דייר נוסף על מספר דיירי הבנין.

 

אזור שליחת תשובה

תשובה

שליחת שאלה לרבני שערי הלכה ומשפט:

בחר קטגוריה:*
נושא השאלה*
שם מלא*
תוכן השאלה
אנא הכנס לכאן את תוכן השאלה
דוא"ל*