קטגוריות:

מידת הבטחון

מי שמרגיל את עצמו לציין על כל מאורע שקורה עמו, שהמאורע נעשה בהשגחה פרטית – אזי יזכה לרכוש את מידת הביטחון