חובת ניקוי חמץ לפני חג הפסח

הרב איתיאל כ"ץ
הרב איתיאל כ"ץ
רב, פוסק, מרצה וסופר

הרב איתיאל

כ"ץ

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

📌 חובת ניקוי חמץ לפני חג הפסח?

📖 איסור השהיית חמץ:
בפסח ישנו איסור מדין תורה בהמצאות של חמץ בשיעור “כזית” (לערך 27 גרם) ברשות של יהודי. לפיכך חלה חובה לדאוג לחיסול חמץ בשיעור זה בערב פסח.
יהודי שיש ברשותו חמץ בפסח עובר על איסור של “בל יראה ובל ימצא”.

💠 ביטול חמץ:
דין “ביטול” חמץ פוטר אותנו מידי האיסור. ביטול חמץ הינו החשבת החמץ לעפר, וגם הפקרתו לרבים.

🔆 ביעור חמץ:
גם לאחר ביטול החמץ, מפאת החשש שמא ימצא חמץ בפסח בביתנו ונאכל ממנו בפסח בטעות, או שמא לא נבטל בלב שלם, תקנו חכמים להוציא מביתנו את החמץ, ולערוך “ביעור חמץ”. הכולל, בדיקה אחר החמץ, וחיסלו/ שריפתו טרם הפסח.

🧹 בדיקת חמץ:
בבדיקה אנו מחפשים חמץ שבסכ”ה יגיע לידי כזית (כ 27 גרם), ולא פירורים, המתבטלים ממילא בביטול חמץ ואין חשש שנאכלם.
אך ממידת חסידות יש לחפש גם אחר פירורים פחות מגודל כזית.
יש דעות שעיקר דין “ביעור חמץ” הוא בשריפה ולא בביטול. לפיכך הברכה לפני הבדיקה, כוללת גם את השריפה שתתבצע למחרת.

🏷️ מקומות הפטורים מבדיקה:
אין צורך לנקות מקומות אשר אין מכניסים אליהם חמץ במשך השנה, או מקומות אשר לא ניכנס אליהם בפסח, כגון כוכים קטנטנים עמוקים, מתחת לרהיטים כבדים מאד וכדומה.
כמו כן, פירורי חמץ זעירים (כמו שמצוי בחריצי מרצפות) שאין חשש שיבואו לאוכלם, אין חיוב מן הדין לבערם.

🔯 התאמצות בניקיון החמץ:
באופן עקרוני, ניתן במספר ימים בודדים להספיק לנקות את הבית מחמץ לכתחילה. אך מנהג ישראל להרבות בהרחקה מכל חשש חמץ.
אך יש להדגיש, שאין חיוב לנקות את הבית מאבק וכדו’, אלא מחמץ המצוי במקום נגיש.

🚗 רכב/ עגלת תינוק/ ארגז משחקים:
גם את הרכב יש לנקות כראוי שכן מכניסים בו חמץ. וכן את עגלת התינוקות, וכן בארגז הצעצועים. וכו’.

🌴 חצר גינה ומרפסת:
חצר, גינה, מרפסת פתוחה וגג פתוח שאינם בשימוש יום-יומי, אינם צריכים בדיקה, אלא יש לוודא שאין בהם חמץ ארוז.

🪄 נקיון מתוך שמחה של מצווה:
עלינו להזהר שניקיון הבית לא יגרום ללחץ באווירה המשפחתית. אדרבה נקיון הבית צריך להתבצע באוירה נעימה, ובשמחת מצווה.

🧾 מכירת חמץ:
בדורות האחרונים מנהג נפוץ בישראל *למכור חמץ* שיש בשריפתו הפסד מרובה.
יש הנמענים למכור חמץ ממשי בפסח, והם מקפידים למכור רק תרכובות חשש חמץ.
כהיום ניתן למכור דרך המרשתת הרבנות הראשית לישראל או באתרים של מספר בד”ץ בישראל, וניתן לעשות כן לכתחילה. יחד עם זאת יש המפקידים למכור פורמלית אצל רב.

בברכת חג פסח כשר ושמח

הרב איתיאל כ”ץ