סידור והחזרת כלי פסח בחול המועד

הרב איתיאל כ"ץ
הרב איתיאל כ"ץ
רב, פוסק, מרצה וסופר

הרב איתיאל

כ"ץ

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

סידור והחזרת כלי פסח בחול המועד:

שאלה: האם מותר להתחיל לסדר ולסגור את כלי מטבח של פסח היום, כי אנחנו בחג לא בבית?

תשובה: לא.

ימי חול המועד, אינם ימי חול רגילים, ונאסרה עשיית מלאכה, מלבד פעולות מסוימות.

*פוסקי ההלכה* נחלקו, האם מלאכה האסורה במועד היא בגין “טרחה” האסורה, או בגין איסור עצמי של איסור עשיית מלאכה במועד גם במידה ואינה כרוכה בטירחה, כמו בשבת ובימים טובים.

לשתי השיטות, בטרחה של סידור והכנסת כלים וכדו’, ישנה בעיה.

מלבד הטרחה שאינה לשם המועד, ישנה בעיה של הכנה מקודש לחול, וזו פגיעה במידת מה בקדושת המועד.

לפיכך העלו הפוסקים שאין לטרוח ולסדר את כלי הפסח לשנה הבאה בימי חול המועד.

כך מופיע בקובץ מבית לוי (תשרי תשנ”ח ח”א עמ’ צ”ד – פסקי הרב ואזנר):

“אסור לטרוח בחול המועד טירחא שאינה לצורך המועד, ועל כן אין להצניע את כלי הפסח בחול המועד, וכגון שנוסעים לשביעי של פסח לעיר אחרת, מכיון שזה כלול בדרך כלל בטירחא”.

כמו כן, בספר שמירת המועד כהלכתה (י”ב ס”ו בשם הגרי”ש אלישיב):

“אין לאחסן כלי פסח בחול המועד כי בדרך כלל הדבר כרוך בטירחא גדולה”.

במידה ויש צריך לפנות את הכלים לצורך המועד עצמו, ניתן להתיר, במידה וזה לא כרוך בטירחא יתרה.

בברכה, הרב איתיאל כ”ץ