נוכחות הבעל בחדר לידה

הרב ינון קסב
הרב ינון קסב
מורה הוראה

הרב ינון

קסב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אישה שמבקשת מבעלה שבשעת הלידה ממש (מתי שכבר אינה מכוסה) יהיה עמה בחדר לידה, האם מותר, ומה הדין אם טוענת שהדבר ממש בגדר פיקוח נפש שצריכה שיעודד אותה ויהיה עמה בחדר לידה :

תשובה: עדיף לשכנע את האישה ולומר לה שהדבר אסור ואינו כדאי שהבעל יהיה עמה בחדר לידה בשעת הלידה, היות שיכול לבא מזה מכשולים בהסתכלות הבעל.
גדולי ישראל כתבו שהרבה פעמים בשאלה זו, כששמעה האישה שיש בזה איסור, נרגעו ולא דרשו שהבעל יהיה עמהם בחדר לידה.
במידה והיולדת מתעקשת שרוצה שהבעל יהיה עמה , ורואים שזה בנפשה, יש להתיר לבעל להיכנס לחדר לידה, אך שלא יביט במקומות המכוסים כלל, וכ”ש שלא יביט במקום התורף שיש בו איסור גם רק בהבטה בלבד גם אם אינו מכוון.
ובעל שרואה שאשתו מדברת עמו על זה לפני הלידה, צריך הוא כבר לדבר עמה שלא כדאי להיות בשעת הלידה ממש בחדר היות שמתגלים המקומות המכוסים שבה.
יש לציין שבבתי חולים חרדים כגון מעיני הישועה בבני ברק ושערי צדק, יש בחדר לידה מקום מיוחד לבעל בתוך חדר הלידה ,ובזמן הלידה ממש סוגר את הווילון וממשיך להיות בחדר עם האישה.
מקורות:
עיין בתשובות והנהגות כרך א’ סימן תתסב, וכן במשנה הלכות חלק ט ס’ רעב’ מנחת יצחק חלק ח’ ס’ ל’ .
והם כתבו לאסור זולת אם יש חשש של פיקוח נפש, והגר”מ שטרנבוך שליט”א ציין לזה שאם מדברים עם האישה ואומרים לה שהדבר אסור הרבה מהנשים נרגעו ולא ביקשו זאת.
ועיין במשנה הלכות שכתב בחומר האיסור בזה.
ויש לציין, שיועצי נישואין אמרו לי שהרבה פעמים, בעלים שנוכחו בחדר לידה בשעת הלידה נרתעו מהמגע עם האישה לאחר מכן היות שראו את גוף האישה בזמן הלידה, ויש שממש היו צריכים לעבור טיפול בנושא זה, לכן אם בעל יודע על אשתו שיש לה רצון לזה, ינסה לשכנע ולדבר על האיסור שיש בזה, וגם שאינו מומלץ.
וכאן המקום לומר שממולץ ללכת לבתי החולים החרדים, היות שיש הרבה מקרים הלכתיים בין בעל לאישה שהבתי חולים החרדים מודעים להם, וחוסכים הרבה אי נעימות, וגם הרבה מכשולות שיכולים לבא באיסור הרחקות בין בעל לאישה.