הרב ינון קסב

מורה הוראה

Avatar photo
ברכה על טבילה מחמת דם טוהר

ברכה על טבילה מחמת דם טוהר

שאלה: אישה שהספיקה לטבול תוך חודש לאחר לידתה, וחזרה נטמאה מחמת ווסת או כתם תוך פחות מחודש לטבילתה הקודמת, האם מברכת על טבילה זו: תשובה: להלכה נפסק ספק ברכות להקל ואינה מברכת על טבילה זו. ולדעת האשכנזים יש שנהגו לברך ויש שנהגו שלא. אישה שילדה זכר אם טבלה ללידתה וחזרה ונטמאה מחמת ווסת או כתם, …

ברכה על טבילה מחמת דם טוהר לקריאה »

פרישה במי שקיימו יחסי אישות בטומאה

פרישה במי שקיימו יחסי אישות בטומאה

שאלה: האם זוג שנכשל לא עלינו בין בשוגג בין במזיד בקיום יחסי אישות בהיותם בימים האסורים מחמת נידה, האם צריכים לפרוש זה מזה עד שידעו אם נוצר ילד ממעשה זה, מחמת שיש לו מעמד של בן נידה?  תשובה: על אף שבן נידה יש לו חסרונות רבים מחמת שנוצר ממעשה אסור, אין דין על הזוג לפרוש …

פרישה במי שקיימו יחסי אישות בטומאה לקריאה »

זמן הפסק טהרה

זמן הפסק טהרה

שאלה: ידוע הוא שהפסק טהרה יש לעשותו סמוך לשקיעה, ויש לשאול בגדר זמן זה האם גם במקום צורך יש להשתדל לעשותו סמוך לשקיעה, ולדוגמא מתי שאישה יוצאת לטיול ויודעת שבשעה זו לא תמצא מקום לעשות זאת, כי אם בטורח גדול, האם יכולה היא להקדים גם לכתחילה את זמן ההפסק, או שצריכה להשתדל כמה שיותר לחפש …

זמן הפסק טהרה לקריאה »

מקום הנחת המיטות בחדר ההורים

מקום הנחת המיטות בחדר ההורים

שאלה: האם צריך להקפיד על כיוון המיטות שבחדר שינה של בני הזוג, או בחדר שינה של אדם הישן לבדו, ולדוגמא שיקפיד שראש המיטה יהיו לכיוון מזרח והסוף שלה לכיוון מערב או שאין חובה להקפיד:  תשובה: יכול לסדר מיטתו כפי שירצה, אך אם אפשר טוב שיסדר המטה באופן שראשה יהיה למזרח ומרגלותיה למערב. ובאדם עם אשתו …

מקום הנחת המיטות בחדר ההורים לקריאה »

הזמנת אורחים שאינם שומרי תורה ומצוות לסעודת ט''ו בשבט

הזמנת אורחים שאינם שומרי תורה ומצוות לסעודת ט”ו בשבט

שאלה: מי שברצונו להזמין אורחים לסעודת ט”ו בשבט, אך חלק מבני משפחתו אינם שומרי תורה ומצוות, ויודע שבאופן כללי אין הם מברכים ברכות הנהנים, האם יזמינם לסעודה זו, והאם נכון שלא לקיים סעודה גדולה על מנת להימנע מלהזמינם. תשובה: נראה שבסעודת טו בשבט אין למארח לחשוש שהאורחים לא יברכו את הברכות, שהרי האורחים יודעים שמגיעים לסעודה …

הזמנת אורחים שאינם שומרי תורה ומצוות לסעודת ט”ו בשבט לקריאה »

המצווה להתחתן לעת זקנה

המצווה להתחתן לעת זקנה

שאלה: עד איזה גיל יש על האדם חיוב להתחתן, האם גם בהגיע אדם לגיל גבורות והוא שרוי בלא אישה, עקב בפתירת אשתו ל”ע חייב האדם להתחתן שוב, או שמא יש גבול למצווה זו: תשובה: מעיקר הדין יש על האדם להיות שרוי עם אישה תמיד, וכמו שכתוב בתורה “לא טוב היות האדם לבדו”. אך במידה ורואה …

המצווה להתחתן לעת זקנה לקריאה »

הפסק טהרה בתחילת השקיעה

הפסק טהרה בתחילת השקיעה

שאלה: האם בדיקת הפסק טהרה עולה לאישה הגם שנעשתה בשקיעה או כמה דקות אחריה, וא”כ עד מתי הוא הזמן שאפשר להקל בזה תשובה: לכתחילה זמן הפסק טהרה הוא לערך כחצי שעה לפני השקיעה, ועדיף כמה שפחות לחכות לשקיעה כדי שיהיה זמן לעשות בדיקה נוספת במידה ובדיקה זו לא תצא נקייה. במידה ונאנסה והתאחרה עד לשקיעה …

הפסק טהרה בתחילת השקיעה לקריאה »

מקלחת-אחרי-טבילה-במקווה

מקלחת אחרי טבילה במקווה

שאלה: אישה הטובלת במקווה וברצונה להתרחץ מיד לאחר הטבילה, האם עליה להמנע מכך ולא להתרחץ לאחר הטבילה במקווה עד אחר שמגיעה לבעלה. תשובה: נידון זה נמצא במחלוקת הפוסקים. מנהג הספרדים, שהאישה מותרת לרחוץ גופה גם במרחץ שבתוך המקווה לאחר הטבילה, ואין הבדל אם סיבת הרחיצה הוא מחמת שקר לה ורוצה להתחמם ברחיצה זו, או שמעוניינת …

מקלחת אחרי טבילה במקווה לקריאה »

נרות-חנוכה-יולדת-ובעלה-השוהים-בבית-החולים

נרות חנוכה יולדת ובעלה השוהים בבית החולים

שאלה: איש ואישה השוהים בבית חולים בעיקבות לידת האישה. הבעל בכוונתו לשהות עמה בבית חולים גם בלילה. ונפשם בשאלתם היאך ינהגו בהדלקת נרות החנוכה. ומה יהיה הדין אם יחליט הבעל ללכת לישון אצל הוריו ולא בביתו, כיצד ינהג בהדלקת נרות החנוכה: יש לציין שבדרך כלל בית החולים לא מסכים להדליק נרות בחדרים: תשובה: הנה ידוע …

נרות חנוכה יולדת ובעלה השוהים בבית החולים לקריאה »

סיוע במקלחת או בשירותים לאישה מבוגרת ע"י איש מותר הלכתית?

סיוע במקלחת או בשירותים לאישה מבוגרת ע”י איש מותר הלכתית?

שאלה: אישה מבוגרת שנמצאת בבית חולים וצריכה סיוע כדי להתקלח וללכת לשירותים, ועקב המצב השורר בארץ, לא היתה אחות בבית חולים שתטפל בה, ובית החולים הציע שאח יטפל בה, האם מותר היות שהיא חולה ונזקקת לטיפול זה או שאסור היות שהטיפול הוא במקומות הצנועים שבגוף תשובה: על ידי אח יהודי יש לאסור, אלא אם יש …

סיוע במקלחת או בשירותים לאישה מבוגרת ע”י איש מותר הלכתית? לקריאה »

מדוע אין הבנות מדליקות נרות חנוכה למנהג האשכנזים

מדוע אין הבנות מדליקות נרות חנוכה למנהג האשכנזים

הקדמה: בהדלקת נרות חנוכה נהגו עם ישראל להדליק לפי חיוב של מהדרין מן המהדרין, ונחלקו הפוסקים מה מחייב מנהג זה. שיטת התוספות וכן פסק השולחן ערוך שחיוב זה מחייב רק את ראש המשפחה להדליק נרות חנוכה בכל יום לפי מספר הימים שעברו בחג החנוכה, ולדוגמא ביום השני מדליקים בבית רק שני נרות.  אך שיטת הרמב”ם …

מדוע אין הבנות מדליקות נרות חנוכה למנהג האשכנזים לקריאה »

איחור הדלקת הנרות בשביל שלום בית

איחור הדלקת נרות חנוכה בשביל שלום בית

שאלה: אישה שחוזרת מהעבודה לבית לאחר זמן הדלקת נרות חנוכה, האם צריך הבעל לאחר את ההדלקה על מנת שהאישה תהיה בהדלקה או שיש להדליק הנרות בזמנם?  תשובה: מעיקר הדין אין על אישה חיוב להיות בהדלקת נרות חנוכה אך במידה והבעל מרגיש שאם לא ימתין לאשתו בזמן הדלקת הנרות, האישה תצטער מזה, לדוגמה כאשר כל בני הבית …

איחור הדלקת נרות חנוכה בשביל שלום בית לקריאה »