הרב ינון קסב

מורה הוראה

Avatar photo

קדושת המחשבה בזיווג

בספרים הקדושים מבואר שמצוות עונה צריך האדם לעשותה בשביל קיום המצווה ולא רק למילוי תאוותו וכן צריך לכוון האדם שרוצה לקיים מצוות פרו ורבו או קיום מצוות עונה וכד' אך שלא יעשה את המעשה רק לשם מילוי תאוותו. ולכאורה נראה שהאיש שהוא פועל המעשה הוא זה שמכוון לקדושת והכוונת המעשה והוא הגורם, וכמו שמצינו בגמרא …

קדושת המחשבה בזיווג לקריאה »

חיוב בדיקה בעונה בינונית כשבעלה בחו"ל

שאלה: האם חיוב בדיקה בעונת ווסתה הוא דווקא שרוצים לשמש אך במידה והבעל לא נמצא בבית כגון שהוא נסע לחו"ל, או באופן שלא רוצים לשמש מכל סיבה שהיא האם ישנה חיוב בדיקה: תשובה: בבדיקת עו"ב נראה שיש להקל אם יודעים וודאי שאינם הולכים לשמש וכגון שבעלה בחו"ל, אך אם יש צד שישמשו אין להתיר וצריכה …

חיוב בדיקה בעונה בינונית כשבעלה בחו"ל לקריאה »

הערה לאשה בהלכה

שאלה: האם אדם מצווה להעיר לאשתו מתי שעוברת על הלכה, והאם יש דין להקל מצד שלום בית על אף שאם זה היה חברו היה צריך להעיר לו, ומה הדין בהלכות שקשורות לבעל:? תשובה: הגם שאדם מצווה במצוות תוכחה, וכפי שנאמר " הוכח תוכיח" וכ"ש בבני ביתו שצריך להנהיגם בדרכי התורה וההלכה, צריך האדם לדעת שיש …

הערה לאשה בהלכה לקריאה »

אשה שבעלה אבל

שאלה: אישה שבעלה אבל האם מותרת לעבוד בימי אבלותו: תשובה: רוב הנשים בזמנינו אינן עובדות בעבודות שמעשה ידים שייך לבעליהן ולכן לא אמירנן ביה מעשה ידיהם לבעליהן, ועל כן מותר להן לעבוד גם בימי אבלות בעליהן. אך עדיף שיאמרו בהסכמה עם בעליהן איני ניזונית ואיני עושה שהרווח יהיה לה מעבודתה לכ"ע. גם בנשים שעבודות בעבודת …

אשה שבעלה אבל לקריאה »

הפרת נדרי האשה

שאלה: בעל ששכר חדר במלון ליום הנישואין של בני הזוג, ועלה סכסוך בין בני הזוג עד שהאישה נדרה שאינה הולכת לבית מלון שהבעל שכר, האם הבעל יכול להפר את הנדר מדין נדרי אשתו או שאין הנדר נכלל בדין עינוי נפש שהבעל מפר: תשובה: הבעל יכול להפר נדר זה, ויפר כגדרי ההלכה שבעל מתיר נדרי אשתו, …

הפרת נדרי האשה לקריאה »

שלום בית זו עבודה

רבים חושבים שהמושג שלום בית מתייחס לזמנים בהם מתגלות בעיות בין בני הזוג, או שלומדים קצת לפני החתונה זה על זו וכן להפך כדי שלא יצוצו בעיות בן שני אנשים שונים במהותם, אך יש להבחין ששלום בית אינו טיפול מונע, אלא הוא תכלית האדם שצריך לעבוד עליו כדי להגיע בו לשלמות, וגם אם מדובר בבני …

שלום בית זו עבודה לקריאה »

נוכחות הבעל בחדר לידה

שאלה: אישה שמבקשת מבעלה שבשעת הלידה ממש (מתי שכבר אינה מכוסה) יהיה עמה בחדר לידה, האם מותר, ומה הדין אם טוענת שהדבר ממש בגדר פיקוח נפש שצריכה שיעודד אותה ויהיה עמה בחדר לידה : תשובה: עדיף לשכנע את האישה ולומר לה שהדבר אסור ואינו כדאי שהבעל יהיה עמה בחדר לידה בשעת הלידה, היות שיכול לבא …

נוכחות הבעל בחדר לידה לקריאה »

טיול זוגי בימי איסור

שאלה: האם בימי איסור מותר לבעל לאישה לעשות טיול רגלי לצורך התאווררות או לצורך חיזוק הקשר בין בני הזוג, והאם יש חילוק בין טיול לפארקים, או למסעדות, והאם יש הבדל אם נוסעים באוטבוס או ברכב פרטי: תשובה: שמירת הקשר בין בני הזוג צריכה להיות גם בימי האיסור, רק שישנם גדרים שחז"ל התקינו שח"ו לא יבאו …

טיול זוגי בימי איסור לקריאה »

שמירה על ילדה בשלבי גמילה

שאלה: אח המבקש מאחיו לשמור על ילדיו ובתוכם יש גם בנים גדולים וגם בנות קטנות, כך שמבחינת הלכות ייחוד אין איסור, אך אחת מבנות הקטנות היא בשלבי גמילה והיא צריכה עזרה שהולכת לשירותים, ושאר האחים אינם רוצים לעזור לה, כך באם תצטרך הילדה עזרה הדוד יצטרך לעזור לה, האם מותר לו לעשות זאת ומאיזה גיל …

שמירה על ילדה בשלבי גמילה לקריאה »

חמץ שנמצא אחר הפסח

שאלה: לאחר הפסח אחד הילדים בבית, פתח את המגירה שלו ומצא בפנים משחק שבתוכו יש ממתקים שאינם כשרים לפסח, האם על הממתקים יש דין של חמץ שעבר עליו הפסח, או שמכירת האב הועילה גם על ממתקי הילד: תשובה: יש לחלק את התשובה לכמה מקרים. א. ילד קטן שנמצא תחת חינוכו של אביו, ממתקים שקיבל או …

חמץ שנמצא אחר הפסח לקריאה »

הנקה כאשר יש פצעים

שאלה: אישה שיש לה פצעים במקום ההנקה ועל ידי הנקה התינוק גם בולע מדם האישה האם מותר לאישה להניק בכזה אופן את התינוק, והאם יש הבדל בגיל התינוק, ומה הדין לשאוב את החלב לכלי באופן שיש דם שנשאב ומתערבב בחלב: תשובה: מותר לאישה להניק הגם שיש דם מהפצעים, רק במקום שהמקום מלוכלך בדם חיצוני יש …

הנקה כאשר יש פצעים לקריאה »

איסור שמיעת לשון הרע באשתו

איסור שמיעת לשון הרע באשתו   שאלה: האם מותר לאישה לומר לבעלה שחברה בעבודה פגעה בה, רק לצורך לשתף אותו, ולכאורה יש לאסור בזה שהרי אין בזה שום תועלת כדי לפטור את העניין או להציל אדם משום שיפגע, ונחשב לשון הרע שאינו לצורך ויש איסור בין על המספר ובין על השומע, כמו כן יש לשאול …

איסור שמיעת לשון הרע באשתו לקריאה »