כניסה לחדר נוחיות עם תכשיט שיש בו כיתוב של פסוק

הרב איתיאל כ"ץ
הרב איתיאל כ"ץ
רב, פוסק, מרצה וסופר

הרב איתיאל

כ"ץ

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

📌 כניסה לחדר נוחיות עם תכשיט שיש בו כיתוב של פסוק

📚 מקור ההלכה:
בשולחן ערוך (יורה דעה, רפג, ד) נפסק: “אסור לרקום פסוקים בטלית”.
פוסקי ההלכה מסבירים (ט”ז, סק”ג; ש”ך, סק”ו) שטעם האיסור הינו, מפאת החשש שהאדם יכנס לבית הכסא עם הטלית שרקומים עליו פסוקים.
בהקשר זה הם ציטטו את לשון הרמב”ם: “…ואיך יביא פסוקי התורה במקום טינופת וזלזול”.

📝 מסקנה:
לפיכך, לאור הלכה זו, אין להיכנס לחדר נוחיות באופן גלוי עם טבעת או תכשיט שיש בהם כיתוב של מילות קודש, אף במידה ושם שמים לא כתוב מפורש אלא ציון של האות ה’ בלבד.
יש להניח את התכשיט מחוץ לחדר, או להכניסו בצורה מכוסה בתוך כיס או תיק בזמן שנמצאים בחדר הנוחיות (משנה ברורה, מג, כה; הליכות שלמה, כ, הערה לג).

✨ המלצה:
באופן עקרוני לא מומלץ להסתובב עם טבעת או שרשרת שעליהם חרוט או כתוב מילות קודש, מפאת זלזול בכתבי הקודש.

🔔 הדגש:
יש להוסיף, כי במידה והכיתוב נעשה לצורך היזכור קודש, הבעיה גדולה יותר.
אך במידה והכיתוב נעשה לשם חולין ללא צד קודש, הבעיה קלה יותר (משנה ברורה, שלד, נב).
כאשר יש ספק, נכון להחמיר.

להרחבה ניתן לעיין בשו”ת אז נדברו חלק ח’ סימן מט אות א; ובשו”ת ציץ אליעזר חלק ט”ז סימן ל.

בברכה, הרב איתיאל כ”ץ