כיסוי ראש לאשה נשואה

הרב איתיאל כ"ץ
הרב איתיאל כ"ץ
רב, פוסק, מרצה וסופר

הרב איתיאל

כ"ץ

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

כיסוי ראש לאשה נשואה

שאלה: שלום כבוד הרב,
רציתי לשאול, שאלה קטנה. האם אישה נשואה חייבת לשים כיסוי ראש או לאסוף את ראשה בבקשה? האם אפשר כיסוי חלקי?

תשובה: שלום וברכה

פתיחה:
כחלק ממצוות צניעות האשה, על פי ההלכה היהודית, אשה נשואה צריכה לכסות את שער ראשה (שולחן ערוך, אבן העזר, קטו).
הלכה זו הינה חובה מדין תורה. תוקף הלכה זו מכונת בהלכה כ”דת יהודית” (כתובות, עב.).

נימוק ויסוד חובת ההלכה:
טעמה של מצוה זו היא, הן לשמר על כח יופיה וצניעותה עבור בעלה, ולא עבור אנשים זרים. והן להשוותה כנשואה לעיני כל.

כיסוי מלא או חלקי:
ההנחה היסודית שיש לכסות את כל שיער הראש.
פוסקי ההלכה הבהירו, שיש מקומות בשיער שאין חובה מן הדין לכסות. כדלהלן:
שערות הרגילות לבצבץ גם לאחר שהאשה מכסה את ראשה, אינן חייבות כיסוי, והן, מעט שיער שבעורף ובצדעיים (משנה ברורה, עה, יד).
וכן יש שהקילו שאין חובה מן הדין לכסות את השיער שמעל המצח במרווח של שתי אצבעות מקסימום – 4 ס”מ (שו”ת אגרות משה, אבן העזר, א נח; ילקוט יוסף, אוצר דינים לאשה ולבת, עמ’ תשפט).
לכל הדעות מצווה גדולה להשתדל לכסות את הראש כולו.
כמו כן לכל הדעות, אין די באיסוף השיער על ידי סרט המכסה בצורה ייצוגית בלבד.

שכר ומעלת כיסוי שיער הראש:
מלבד חובת הדין בכיסוי שיער הראש.
בתלמוד (יומא, מז.) מופיע כי הייתה צדקת שזכתה ששבעת בניה זכו לשמש בתור כהנים גדולים במקדש בזכות שהקפידה מאד על כיסוי שער ראשה אף בביתה.
רבי שמעון בר יוחאי הפליג מאד בספר הזוהר (נשא, דף קכה), בשכר העצום ובברכה הענקית שהאשה ובעלה וילדיה זוכים בזכות כיסוי ראש האשה.
מי מאיתנו אינה חפצה בברכה אלוהית בזוגיות, ולנחת מהילדים???

נקודות פדגוגיות למחשבה:
האדם נמשך בטבעו אחר חבריו, ולכח ההופעה של האדם, השפעה רבה על עצמו ועל הסובבים אותו.
אשה המכסה את שיער ראשה, הרי היא מפגינה את היותה מאמינה בא-ל ובתורת ישראל, ואת השתייכותה לקהל המאמנים בבורא עולם.
בכח הופעה זו בציבור, למנוע מצבים רבים שאינם רצויים.
בורא עולם מכיר יותר מכל אחד אחר את המאמץ ואת ההשקעה שיש במצווה זו, ומידת הברכה והשכר בהתאם.

נשים מסורתיות:
נשים מתחזקות או מסורתיות שטרם זוכות לכסות את הראש בצורה מלאה.
רצוי שישתדלו לכסות את השיער לפחות באופן חלקי, עד כמה שהן מסוגלות, באמצעות כובע או שביס חלקי, או בכל דרך אחרת.
אין לראות בכך מילוי חובת הדין, אך לפחות התקדמות בקצב של מסוגלות.
עלינו לדעת לאן אנו אמורות להגיע, ולהתקדם בקצב מושכל. לא להתעצל בחינם מחד, ומאידך לא להאיץ ללא מסוגלות.

המצוות כיהלומים:
גם מי שטרם זוכה לכסות את הראש, חלילה למעט בגין כך שמירת מצוות אחרות שהיא כן מקפידה.
כמו טהרת המשפחה, שבת, כשרות וכדו’. כל מצווה היא יהלום, וזכיה בלוטו לנצח, עלינו לחטוף ולזכות בכל מצווה שאנו מסוגלות, ולא משנה באיזה רמה או מצב אנו נמצאות.

כיסוי הראש בבית (מול הבעל והילדים):
על פי שורת הדין, אין חובה לאשה לכסות שער ראשה בפני בעלה וילדיה.
כמובן שאשה המקפידה לכסות את שיער ראשה אף בביתה תבוא עליה ברכה.

כיסוי שער הראש בזמן נדה:
שׂער ראש הנדה, וכן שאר המקומות בגופה שרגילה לכסותם בביתה בימי טהרתה, צריכה מן הדין לכסותם בימי טומאתה.
אשה שאינה מקפדת לכסות שער ראשה בביתה (בפני בעלה וילדיה) בימי טהרתה, מעיקר הדין אינה חייבת לכסותו בימי טומאתה.
אך ראוי שתחמיר לכסותו ותבוא עליה הברכה.

בברכה, הרב איתיאל כ”ץ