שאלה אודות אקטרופיון

הרב הלל שי
הרב הלל שי
מו"צ, ראש כולל ורב קהילת "אהבת ישראל", פתח תקוה.

הרב הלל

שי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה אודות אקטרופיון

שאלה:
הייתי אצל הבודקת טהרה ולאחר שבדקה אותי אמרה לי שיש לי אקטרופיון, אשמח לדעת איך ההלכה מתייחסת לזה, והאם הדם היוצא מפצע זה מטמא אותי?

תשובה:
“אקטרופיון” הוא מצב שבו תאי תעלת צוואר הרחם יוצאים החוצה על פני שטח צוואר הרחם החיצון. תאי תעלת צואה”ר חשופים ורגישים יותר מהתאים החיצוניים, ולכן כשהם יוצאים החוצה ומתמקמים על פני הצואר, יוצרים על פתח צואה”ר איזור אדום של אקטרופיון הנראה בבירור לבודקת הטהרה בעת בדיקתה את האשה, וכל נגיעה קטנה בהם יכולה לגרום לדימום.
חשוב לדעת, שאקטרופיון הוא אינו פצע שנוצר כתוצאה משריטה או פציעה, אלא זה מצב טבעי פזיולוגי של הגוף. מצב זה יכול לקרות כתוצאה מלידה, שכאשר הוולד יוצא החוצה דרך צואר הרחם, הוא מוציא איתו כמה תאים.
דבר פשוט הוא שאף הוא בכלל פצע שאפשר לתלות בו את הדם הנמצא בבדיקת עד, ובפרט בפצע שכמוהו שעלול לדמם דימום כבד כידוע.
אלא שיש לחלק במצב האקטרופיון, שהוא אמנם מקום רגיש העלול לדמם, אבל לא תמיד הוא פעיל, שלפעמים הוא מדמם, ויכול לדמם דימום דֵי כבד, וכמעט שוה בכמותו לדימום וסתי (!) [ופשוט וברור שדם זה טהור הוא לחלוטין ואין בו שום חשש, וכמבואר]. ולפעמים האקטרופיון שקט, ויכול להיות שיהיה לאשה אקטרופיון במשך כמה שנים [ואף רואים אותו בבדיקת הבודקת ע”י פתיחת הספקולום את הנרתיק], והוא אינו מוציא אף טיפת דם אחת.
ולכן רק אם הבודקת תראה שהוא ממש מדמם, ואפילו רק לאחר נגיעתה בו ע”י המטוש, נוכל לתלות בו [ולומר שאף מקודם ע”י נגיעת האצבע עם עד הבדיקה, נפתח הפצע והתחיל לדמם]. אולם אם האקטרופיון לא פעיל, אלא שרואה הבודקת את האיזור האדום, כמובן שאינה יכולה לתלות בו שום דם עד שתראה שהוא מדמם בפועל.
ועצה טובה לאשה שבודקת הטהרה גילתה אצלה אקטרופיון, שתשאל לבודקת עד כמה זמן להשערתה עלול הפצע לדמם, כדי שתדע לכמה ימים תוכל לתלות בו את הדם היוצא. וכן במדה ושוב יעלה החשש לדם פצע, תלך להיבדק אצל בודקת, אע”פ שעבר זמן מרובה מדימום האקטרופיון לאחרונה, שמא חזר לדמם.