הרב הלל שי

מו"צ, ראש כולל ורב קהילת "אהבת ישראל", פתח תקוה.

Avatar photo

לולב עקום

שאלה: אשמח לדעת הכיצד יש לבדוק את הלולב מעקמומית, כי ראיתי כמה אנשים אצל דוכני מכירת ארבעת המינים, שמחזיקים את הלולב בצורה מאוזנת וכך בודקים את ישרותו, ואשמח לדעת מהי הדרך הנכונה בזה? תשובה: הן אמת שלולב עקום פסול, אבל כתבו הפוסקים שזה נאמר דוקא כשהוא עקום כמגל, מציאות שלא מצויה בכלל. וכן לא נפסל …

לולב עקום לקריאה »

אתרוג נאה או נקי מה עדיף

שאלה: הציעו לי שני אתרוגים למצות ארבעת המינים, אתרוג אחד מהודר ויפה מאד בתוארו ובצורתו, אלא שיש עליו בלעטל”ך [עלה] בולט. והאתרוג השני לעומתו, נקי לחלוטין מכל בלעטל”ך וכדומה, אלא שאין צורתו נאה כל כך – איזה אתרוג כדאי לי להעדיף? תשובה: בלעטל”ך אינם פוסלים את האתרוג [ויש מחמירים לכתחלה בגבוהים מהאתרוג], אלא שהמהדרים מחפשים …

אתרוג נאה או נקי מה עדיף לקריאה »

מאמר בענין תענית בערב ר”ה

מאמר בענין תענית בערב ר”ה: במדרש נאמר, שהמתענה בערב ראש השנה, מתכפרים לו מיד שליש עוונותיו, וכ”כ בשלחן ערוך, שכן נוהגים. אמנם כיום אין המנהג להתענות בערב ר”ה, שאין מנהג זה מפורסם כ”כ, ועוד שגם ירדה חולשה לעולם. אבל בכל זאת ראוי מאד להחמיר בזה ליכולים לעמוד בכך, שסוף סוף הוזכר בש”ע כמנהג פשוט, וגם …

מאמר בענין תענית בערב ר”ה לקריאה »

תשמיש ביום התשעים להריון

תשמיש ביום התשעים להריון שאלה: האם תשמיש מותר ביום התשעים מתחלת ההריון? תשובה: בברייתא אמרו, שהמשמש מיטתו עם אשתו המעוברת, ביום התשעים מתחלת עיבורה, כאילו שופך דמים, שהתשמיש עלול לפגוע בעובר חלילה. והסיקו, שכיון שאין אפשרות לדעת מאימתי התעברה, וממילא איננו יכולים לדעת אימתי חל יום התשעים להריונה, מותר לשמש, וכמו שנאמר “שומר פתאים ה’”. …

תשמיש ביום התשעים להריון לקריאה »

בדיקת פאפ

שאלה: האם דם שיצא מהאשה לאחר “בדיקת פאפ”, מטמא את האשה? וכן מה הדין בדם היוצא משריר הרחם? תשובה: בדיקת “פאפ” [הוא שמה המפורסם יותר, ובעברית “בדיקת משטח צואר הרחם”] היא בדיקה שמיועדת לזהות תאים טרום-סרטניים בצואר הרחם, בכדי לא להגיע ח”ו לסרטן צואר הרחם. בבדיקה זו נוטלים תאים מצואר הרחם ע”י שפשוף פי צואר …

בדיקת פאפ לקריאה »

דם מתפירת רחם

שאלה: דם היוצא מתפירות שבצוואר הרחם, האם מטמא את האשה? תשובה: דם זה אינו מטמא את האשה, וככל דם פצע. הרחבה: ישנן נשים מעוברות שיש להן בעיה של “אי ספיקת צואר הרחם”, והוא מצב בו צואר הרחם נפתח בשלב מוקדם של ההריון [בערך בשליש השני של ההריון], מחמת חולשתו לשאת את ההריון, והוא כמובן מסוכן …

דם מתפירת רחם לקריאה »

מאמר בנושא סיבת הדימום

מאמר בנושא סיבת הדימום ישנן כמה סיבות שיכולות לגרום לירידת דם הוסת והתפרקות הרירית, כגון התהליך הפזיולוגי החודשי, בהלה פתאומית, דילוג על גלולה למניעת הריון, ועוד כהנה וכהנה סיבות מסיבות שונות – כל אלו מטמאות את האשה, שהרי סוף סוף יצא דם נדה מרחמה, ואין אפשרות לתרץ ולומר שהפעם לא תיטמא היות ולא היתה אמורה …

מאמר בנושא סיבת הדימום לקריאה »

שאלה אודות אקטרופיון

שאלה אודות אקטרופיון שאלה: הייתי אצל הבודקת טהרה ולאחר שבדקה אותי אמרה לי שיש לי אקטרופיון, אשמח לדעת איך ההלכה מתייחסת לזה, והאם הדם היוצא מפצע זה מטמא אותי? תשובה: “אקטרופיון” הוא מצב שבו תאי תעלת צוואר הרחם יוצאים החוצה על פני שטח צוואר הרחם החיצון. תאי תעלת צואה”ר חשופים ורגישים יותר מהתאים החיצוניים, ולכן …

שאלה אודות אקטרופיון לקריאה »

דם שניכר רק בזכוכית מגדלת

דם שניכר רק בזכוכית מגדלת קורה ולפעמים מוצאת האשה בעד הבדיקה טיפת דם קטנטנה עד למאד, שבעין אנוש רגילה לא ניכרת כלל, או שלא ניכר צבעה האדום, אך אם נשתמש בזכוכית מגדלת, נוכל להבחין בה בבירור. וכתב בשיעורי שבט הלוי (עמ’ י), שמבואר בגדולי האחרונים, דכל דבר שאינו נראה רק בזכוכית מגדלת, אינו כלום לדיני …

דם שניכר רק בזכוכית מגדלת לקריאה »

מקום הטומאה בדיוק

מקום הטומאה בדיוק רגע חלות הטומאה על האשה, הוא הרגע בו יצא הדם ממקום הנקרא בפי חז”ל “בין השינים” אל מקום הנקרא “בית החיצון”, שאע”פ שעדין הדם נמצא בחלל גופה ולא יצא לאויר העולם, טמאה, שהרי כתוב בתורה “דם יהיה זובה בבשרה”, ולמדו חז”ל שאע”פ שהדם עדין בבשרה, טמאה. גבי שמות מקומות הללו המבוארים לעיל, …

מקום הטומאה בדיוק לקריאה »

חתן וכלה שלא כיוונו לצאת בברכת האירוסין שבירך הרב

    שאלה: חתן שלא כיון לברכת האירוסין של הרב, האם יצא ידי חובה? ידועה מחלוקת הראשונים בגדר ברכת האירוסין, אם נחשבת ברכת המצוות (דעת הרמב”ם וסיעתו) או ברכת השבח (דעת הרא”ש וסיעתו). יש כמה נפק”מ במחלוקת זו, ואחת מהן היא השאלה האם החתן צריך לכוון לצאת בברכת הרב, שאם היא ברכת המצוות, הרי ברכה …

חתן וכלה שלא כיוונו לצאת בברכת האירוסין שבירך הרב לקריאה »