הרב הלל שי

מו"צ, ראש כולל ורב קהילת "אהבת ישראל", פתח תקוה.

Avatar photo
חזקת דם שבא בהרגשה

חזקת דם שבא בהרגשה

על אף הידוע שכל עוד ולא הרגישה ביציאת הדם, אין האשה טמאה מן התורה, הניח לנו הרמב”ם כלל בזה, ש”חזקת דם שבא בהרגשה”, פירושו של דבר, שכאשר האשה מסתפקת אם דם זה בא בהרגשה או לא, תולים שבא בהרגשה כבדרך כלל, וטמאה. ויש עוד שיטות בתורתם של האחרונים, היאך להעמיד דברי קדשו של הרמב”ם, עיין …

חזקת דם שבא בהרגשה לקריאה »

טבילה לשם סגולה וטבילת פנויות

טבילה לשם סגולה וטבילת פנויות

שאלה: אני בחורה בת 37 ולצערי עדיין לא זכיתי להתחתן ולהקים בית. לאחרונה התייעצתי עם רב מקובל, שייעץ לי ללכת למקוה נשים ולטבול [בלי ברכה], ולטענתו זו סגולה להתחתן במהרה, רציתי לשאול האם הדברים נכונים?   תשובה: רבותינו הראשונים תיקנו שאין לאשה פנויה [רווקה, גרושה, אלמנה] לטבול במקוה טהרה, והוא בשביל להשאיר עליה את איסור …

טבילה לשם סגולה וטבילת פנויות לקריאה »

איסור נדה במעוברת

איסור נדה במעוברת

שאלה: אשה בהריון בשבוע 31, וראתה דימום קצת על בגד לבן [וגודל הדם בגודר שמטמא ע”פ ההלכה, יותר ממטבע עשר אגורות], האם נטמאה?   תשובה: אף אשה מעוברת שראתה דם, אע”פ שאינו מצב תקין כל כך [וצריכה לנוח ולשתות הרבה], מ”מ טמאה נדה וככל אשה. וזאת כמובן כשהיה הדם בכמות המטמאת.   אשה מעוברת שראתה …

איסור נדה במעוברת לקריאה »

איסור נדה בקטנה

איסור נדה בקטנה

שאלה: האם איסור נדה שייך גם בילדה קטנה? תשובה: כל אשה, בכל גיל שהוא, שיצא ממנה דם נדה באופנים המטמאים, טמאה נדה, ואפילו תינוקת בת יומה. ובדר”כ מגיע אורח כנשים החל מגיל 12 לערך.   מאיזה גיל מטמאה אשה בנידות וזבות במשנה בנדה מג ע”ב מבואר, שתינוקת בת יום אחד מטמאה בנדה, ותינוקת בת עשרה …

איסור נדה בקטנה לקריאה »

בדיקה לאחר מציאת כתם

בדיקה לאחר מציאת כתם

שאלה: האם צריכה האשה לבצע בדיקה פנימית לאחר מציאת כתם בקינוח וכדומה?   תשובה: כיון שבדיקת עד דינה חמור יותר מסתם כתם [ונידונת כספק דאורייתא], יש ללמוד וללמד את הנשים שלאחר מציאת כתם אין לבצע בדיקה פנימית בשום פנים ואופן. שהרי אם יצא דם מגופה, מן הסתם שנמצאים עדיין טיפות דם בחלל הנרתיק, וכאשר תכניס …

בדיקה לאחר מציאת כתם לקריאה »

ספק אם נכנס העד בעומק

ספק אם נכנס העד בעומק

שאלה: לאחר קינוח בעומק הנרתיק ראיתי דם על המגבון [או הנייר], אבל אינני יודעת אם הוא בעומק כל כך שיש לחוש להרגשה, האם הדם טימא אותי? תשובה: אשה שהכניסה מגבון [או נייר וכדומה] לנרתיק ומצאה עליו כתם דם, אלא שמסופקת אם הכניסתו בעומק או רק מבחוץ, יש מי שכתב להחמיר לטמאה אף בזה. ויש פוסקים …

ספק אם נכנס העד בעומק לקריאה »

הרגשה בבדיקת עד כיום

הרגשה בבדיקת עד כיום

שאלה: שמעתי שכיון שהמציאות כיום שנשים לא מרגישות שום הרגשה בעת יציאת הדם, אפשר להקל יותר בדם הנמצא על בדיקת עד – האם שמועה זו נכונה? תשובה: יש מי שכתב להעלות סברא, שבזמנינו שנשותינו לא חשו מעולם בהרגשת יציאת הדם וגם לא יחושו בה לעולם, יש להקל יותר בבדיקת עד, שרחוק מאד להגיד שדוקא בעת הבדיקה …

הרגשה בבדיקת עד כיום לקריאה »

חשש הרגשה בבדיקת ספקולום

חשש הרגשה בבדיקת ספקולום

שאלה: בודקת טהרה שפתחה בספקולום את הנרתיק, ובשעה שהספקולום היה פתוח הבחינה בדם היוצא מצואר הרחם, האם דם זה מטמא את האשה? תשובה: דם זה מטמא את האשה כדין בדיקה פנימית. מקורות כידוע, דם הנמצא על בדיקת עד, מטמא את האשה כספק דאורייתא ולא נוהגים בו קולות כתמים, משום החשש שמא הרגישה האשה ביציאת הדם, ותלתה …

חשש הרגשה בבדיקת ספקולום לקריאה »

איבוד-כתובה-–-כתובה-תחת-כתובה-דאירכסא

איבוד כתובה – כתובה תחת כתובה דאירכסא

שאלה: לאחר החתונה הנחתי את הכתובה בביתנו [ולא בבית אימי כנהוג]. לאחרונה שמתי לב שאני לא מוצאת את הכתובה שלנו, וכנראה שהכתובה נאבדה, השאלה היא מה אני צריכה כעת לעשות?   תשובה: זמנית ניתן להסתמך על “העתק הכתובה” שלכם הנמצא ברבנות, עד אשר תכתבו כתובה חדשה [אא”כ ההעתק הוא רק צילום של הכתובה המקורית]. ובכל …

איבוד כתובה – כתובה תחת כתובה דאירכסא לקריאה »

דיני-הרגשה-דאורייתא

דיני הרגשה דאורייתא

מדין תורה אין האשה נטמאת ביציאת הדם מגופה אלא אם כן תרגיש ביציאתו, שדרשו חז”ל על הפסוק “דם יהיה זובה בבשרה”, שאינה נטמאת עד שתרגיש בבשרה [וחכמים הוסיפו לטמאה גם כאשר לא היתה יציאת הדם מלווה בהרגשה, בתנאים המבוארים בסימן קצ]. ולהלן יתבאר נושא עמוק זה בהרחבה אי”ה. חילוק בין נדה דאורייתא לנדה דרבנן כמו …

דיני הרגשה דאורייתא לקריאה »

הרגשת רטיבות למטה להלכה

הרגשת רטיבות באותו מקום להלכה

שאלה: לאחרונה הרגשתי הרגשת רטיבות באותו מקום, רציתי לדעת אם זה שייך לענין “הרגשת זיבת דבר לח” שבהלכות נדה, ואם מחמת זה נטמאתי? תשובה: ודאי לא נחשב הרגשה גם למחמירים בהרגשת זיבת דבר לח, אינו ענין למה שיש נשים שבעת ירידת דם וסתן מרגישות לחות ורטיבות בתחתית הנרתיק, וכ”ש מחוץ לשפתי בית הערוה, שזה ודאי …

הרגשת רטיבות באותו מקום להלכה לקריאה »

הרגשת וסתות הגוף להלכה

הרגשת וסתות הגוף להלכה

שאלה: האם הרגשת הווסת אוסרת את האשה על בעלה? תשובה: אין להחשיבה כנדה מן התורה. יש מי שכתב ע”פ דברי הרמב”ם, שהסיבה לטמא את הנשים כיום בטומאה דאורייתא, על אף שלא מרגישות אחת מההרגשות המבוארות בפוסקים, משום שלכל הנשים כיום יש הרגשת וסתות הגוף, והם השינויים המתחוללים בגופן קודם יציאת הדם, ובא לידי ביטוי אצל …

הרגשת וסתות הגוף להלכה לקריאה »