דם מתפירת רחם

הרב הלל שי
הרב הלל שי
מו"צ, ראש כולל ורב קהילת "אהבת ישראל", פתח תקוה.

הרב הלל

שי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: דם היוצא מתפירות שבצוואר הרחם, האם מטמא את האשה?
תשובה: דם זה אינו מטמא את האשה, וככל דם פצע.

הרחבה:
ישנן נשים מעוברות שיש להן בעיה של “אי ספיקת צואר הרחם”, והוא מצב בו צואר הרחם נפתח בשלב מוקדם של ההריון [בערך בשליש השני של ההריון], מחמת חולשתו לשאת את ההריון, והוא כמובן מסוכן להמשך ההריון. והטיפול לזה הוא תפירת צואר הרחם [את התפרים מסירים לקראת סוף ההריון].

וכתב הגר”נ קרליץ בחוט שני (עמ’ כז דין ג), דנשים שעשו להן הרופאים תפירות בצואר הרחם, ויוצא דם ממקום התפירות, אין זה דם נדות, והיא טהורה, שדם זה מבשר מקום התפירות. ובמעשה הטהרה (עמ’ ג ולג) כתב, שכן היא כוונת הרב שיעורי שבט הלוי (עמ’ ק ד”ה בתפירות).

וכ”כ בנשמת אברהם (מהדו”ב ח”ב עמ’ קפד) בשם הגרש”ז אויערבאך זצ”ל, שתפרים אלו נכנסים לעובי השריר של צואר הרחם וגורמים לדימום בזמן התפירה, והוא דם מכה והאשה טהורה. וכ”ה בשלחן שלמה (נדה עמ’ קצד הלכה ז). וכ”כ בשו”ת עולת יצחק להגר”י רצאבי (ח”ב סי’ קעב), שאין שום חשש בזה, כי הדם נגרם ע”י דקירת מחט התפירה, ודינו כדין דם מכה וטהורה. וכ”כ עוד פוסקים. ודבר פשוט הוא, שאף אם יצא על בדיקת עד, תהיה האשה טהורה.