אשה המרגישה התכווצויות ברחם ולאחר מכן רואה דם, האם נטמאה?

הרב הלל שי
הרב הלל שי
מו"צ, ראש כולל ורב קהילת "אהבת ישראל", פתח תקוה.

הרב הלל

שי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אשה המרגישה התכווצויות ברחם ולאחר מכן רואה דם, האם נטמאה?

תשובה: אם יצאה טפת דם תוך כדי ההתכווצויות, הרי היא טמאה מן התורה

בשעה שתינוק יונק משדי אמו, הגירוי בפטמות מפריש הורמון הנקרא “אוקסיטוצין”, והוא גורם להתכווצות הרחם ולחזרתו אל גודלו המקורי כאשר היה קודם ההריון והלידה [והוא הוא ההורמון הגורם להחלת צירים לקראת הלידה, וכשהוא מהונדס בידי אדם אזי יקרא שמו “פיטוצין”, והוא אחד הדרכים לזירוז לידה כידוע].

התכווצויות אלו מורגשות אצל האשה ככאבים ברחם, וע”פ ההלכה נחשבות כהרגשה, ולכן אם יצאה טפת דם תוך כדי ההתכווצויות, הרי היא טמאה מן התורה, ואפילו יצא על גבי דבר שאינו מקבל טומאה או בגד צבעוני.

מקורות והרחבה

כתב בשלחן ערוך המקוצר (רצאבי ח”ו עמ’ קז סוף הערה לז), שמצוי לנשים בשעת הנקה שיש התכווצות הרחם, והוא ג”כ נחשב הרגשה, שתוך כדי כך וגם אחרי כן פולטות דם. וכן התכווצות מחמת קרירות או הרגשת דקירות.

וכ”כ הגר”א אבידר בשו”ת אדני פז (ח”ד סי’ קי סוף אות ב) בשם הג”ר שלמה זלמן אולמן [מו”צ בבית דינו של הרב וואזנר], שהתכווצות הרחם שמצוי בשעת ההנקה, שתוכ”ד כך או אחר כך רואה דם, נחשב הרגשה [אבל לא כאבי בטן]. הובאו דבריו בספר תא חזי (ח”ב סי’ ו עמ’ קנה) [וביאר החילוק, שכאבי בטן אינן הרגשת יציאת הדם, אלא תופעה עקיפה, משא”כ הרגשת ההתכווצויות אפשר שהם עצמם צער יציאת הדם]. והיא הסיבה המבוארת בפוסקים גבי צירים, שאלו ואלו הן התכווצויות של הרחם.

אשר על כן אשה המניקה את בנה, ולאחר מכן ראתה דם [אפילו טיפה קטנה], אם תוכ”ד ההנקה הרגישה הרגשת כיווץ ברחם, הרי נטמאת בזה מן התורה, וכראיה בהרגשה.

ולמדנו מזה, שאשה היודעת שבשעת ההנקה עלולה לראות כתמי דם, לא יועיל ולא יציל לה לשים באו”מ “פד” או שאר סוגי תחבושות בשעת ההנקה, דכיון דהוי טומאה דאורייתא, אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה’ (משלי כא ל).

מאת הרב שי הלל

ראש כולל ורב קהלת אהבת ישראל, פתח תקוה

שעות מענה בבית ההוראה שלמות המשפחה:

ימים א’-ה’: 15:00-16:00 אחה”צ

בנוסף, בימי ב’ וג’: 20:00-21:00 בערב

לשאלות הלכתיות חייגו 2873*