סיוע במקלחת או בשירותים לאישה מבוגרת ע”י איש מותר הלכתית?

הרב ינון קסב
הרב ינון קסב
מורה הוראה

הרב ינון

קסב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אישה מבוגרת שנמצאת בבית חולים וצריכה סיוע כדי להתקלח וללכת לשירותים, ועקב המצב השורר בארץ, לא היתה אחות בבית חולים שתטפל בה, ובית החולים הציע שאח יטפל בה, האם מותר היות שהיא חולה ונזקקת לטיפול זה או שאסור היות שהטיפול הוא במקומות הצנועים שבגוף

תשובה: על ידי אח יהודי יש לאסור, אלא אם יש חשש של פיקוח נפש, שאז יש להתיר. אך אפשר שאח גוי יטפל בה, ועדיף שאחד מבני המשפחה יהיה מחוץ למקלחת או לשירותים.

 

מקורות:

בשולחן ערוך (יורה דעה ס’ שלה סע’ י) כתוב “בחולי מעיים אין האיש משמש את האישה אבל האישה משמשת את האיש” ובאחרונים (דרכי משה וט”ז שם) כתבו שטעם הדבר הוא שכאשר האיש מתעסק באישה במקומות צנועים יש בזה פריצות ועוד שמביא את האיש לידי הרהור.

ואם כן לכאורה יש לאסור זאת גם במקרה הנדון ולדחות את הטיפול באישה אלא אם כן יש חשש של פיקוח נפש, שאז מותר שהרי כל האיסור הוא דרבנן, ונדחה מפני פיקוח נפש.

אך נראה שאם האח גוי יש להתיר לו לטפל באישה, שהרי כל החשש הוא שמא יבוא לידי הרהור ולא חוששים לאיסור הרהור אצל גוי, שכן גם הראשונים שסוברים שגוי מצווה באיסור השחתת זרע לבטלה, הרי כאן זה לא וודאי שיעבור הגוי באיסור זה אלא חשש בלבד, ולכן מותר לאישה שיטפל בה גוי שהאיסור הוא מצד האיש ולא מצד האישה.

ולחשש שמא יבוא עליה באונס כלומר שלא לרצונה, נראה שאין לחשוש לזה בבית חולים שמסתובבים שם כל הזמן אנשים ואין חשש יחוד, ואם חוששים לזה אפשר שאחד מבני המשפחה יהיה מחוץ למקלחת באותו זמן כדי למנוע חשש זה.

הרב ינון קצב

דיין בבית דין עוד יוסף חי באלעד ודמו”ץ בקהילת בני הישיבות פרדס כץ בני ברק

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*