איבוד כתובה – כתובה תחת כתובה דאירכסא

הרב הלל שי
הרב הלל שי
מו"צ, ראש כולל ורב קהילת "אהבת ישראל", פתח תקוה.

הרב הלל

שי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: לאחר החתונה הנחתי את הכתובה בביתנו [ולא בבית אימי כנהוג]. לאחרונה שמתי לב שאני לא מוצאת את הכתובה שלנו, וכנראה שהכתובה נאבדה, השאלה היא מה אני צריכה כעת לעשות?

 

תשובה: זמנית ניתן להסתמך על “העתק הכתובה” שלכם הנמצא ברבנות, עד אשר תכתבו כתובה חדשה [אא”כ ההעתק הוא רק צילום של הכתובה המקורית]. ובכל אופן יש להזדרז להגיע לרב הבקי בדיני כתובות, שיכתוב לכם כתובה חדשה הנקראת “כתובה תחת כתובה דאירכסא”.

 

נימוק התשובה

אחת מתקנות חז”ל היא כתיבת הכתובה בעת עריכת חופה וקדושין, והיא כדי להבטיח לאשה חיי זוגיות תקינים ומכובדים עם בעלה בעז”ה, וכן שע”י הסכום הנקוב בכתובה לא תהא קלה בעיני בעלה להוציאה. בגמרא (בבא קמא דף פט ע”א) נאמר משמו של רבי מאיר, אסור לאדם שישהה את אשתו “אפילו שעה אחת” בלא כתובה.

בין חיובי הכתובה: החיוב לכבדה, לפרנסה, סכום הכסף המגיע לאשה בעת פרידתה מבעלה חלילה [בגירושין או בפטירתו], שלא לצאת מהארץ, שלא לשאת אשה עליה ועוד. בכדי לחזק את חיובי הכתובה, עושה החתן קנין בכלי על התחייבויות אלה, נשבע שבועה חמורה [לחלק מהמנהגים], ולבסוף חותמים עליה שני עדים כשרים [בדר”כ הם גם עדי הקדושין], ולחלק מהמנהגים גם החתן חותם בסיום הכתובה.

ולגבי עצם השאלה, בדרך כלל לא צריך לחשוש ולחקור שמא נאבדה הכתובה, גם כאשר לא יודעים כעת היכן היא בדיוק, כי לא צריך בכל רגע נתון לדעת “היכן הכתובה נמצאת”. אבל במקרה והיה חיפוש יסודי [כמו בניסוח השאלה כשעברו דירה, או כשהיתה הצפה בבית והוצרכו לפנות את החפצים וכדומה], ולא נמצאת כתובה, הרי הכתובה נחשבת כאבודה ויש להזדרז לכתוב כתובה חדשה.

והאמת, שאע”פ שמבחינת ההלכה צריכים בני הזוג להזדרז כבר באותו היום ללכת לרב שיכתוב להם כתובה חדשה, ואסור להם לעבור אפילו לילה אחד ביחד בלא כתובה כנאמר לעיל מהגמרא, אמנם כיום ניתן קצת יותר להקל בענין זה, מכיון שהרבנות מחייבת את הרב המסדר קדושין למלא [בנוסף לכתובה המקורית] גם העתק כתובה שנשאר ברבנות [גם כדי להסתדר עם מקרה של איבוד הכתובה, וגם כדי לעקוב מקרוב אחר הרב הכיצד ממלא את הכתובה], ולדעת חלק מהפוסקים, במקרה של איבוד הכתובה ניתן לסמוך על ההעתק, שהוא ג”כ ממולא כמו הכתובה עצמה, עם פרטי התאריך, המקום, החתן והכלה, הסכום, ובנוסף גם עם חתימות העדים [והחתן, לחלק מהמנהגים].

 

ואע”פ שלחלק מהפוסקים אי אפשר להסתמך על ההעתק במקום הכתובה עצמה [ולחלק מהפוסקים גם אסור לרב למלא העתק כתובה בעדים, דהוי כשני שטרות על מעשה אחד, ואין כאן מקומו], כבר נהגו להקל במקרה שנאבדה הכתובה, להסתמך בינתיים [עד שימצאו רב וכדומה] על העתק הכתובה וכשיטת הפוסקים המקילים בזה. אמנם בשום פנים ואופן אי אפשר לסמוך רק על ההעתק לעולם, אלא עליהם להזדרז ללכת לרב שיכתוב להם כתובה חדשה בהקדם האפשרי.

עוד יש לציין, שלעיתים הרב המסדר קדושין לא ממלא ממש העתק כתובה, אלא רק מצלם [במכונת צילום] את הכתובה המקורית שכתב ונחתמה ע”י העדים [ולאחר מכן ניתנה לשמירה אצל אם הכלה], ואת צילום הכתובה מעבירים בני הזוג ללשכת הרבנות [בכדי לקבל תעודת נישואין ולהירשם כנשואים במשרד הפנים ובמשרדי הממשלה]. במקרה כזה פשוט שלא יהיה ניתן לסמוך על ההעתק כשנאבדה הכתובה, מכיון שאינו נכתב כדיני שטרות, אלא הוא בסה”כ רק צילום של השטר המקורי, וכיון שהשטר המקורי איננו, אי אפשר להסתמך על הצילום [וכמו שאי אפשר לסמוך על הוידאו שהסריט הצלם את הכתובה תוכ”ד קריאת הכתובה או תוכ”ד חתימת העדים], ואם תאבד הכתובה אצל בני הזוג הללו, באמת יתחייבו לדאוג לכתובה חדשה כבר באותו היום.

הכתובה החדשה שיש לכתוב במקרה של איבוד כתובה, אינה בנוסח רגיל של כתובות הנמכרות בחנויות תשמישי קדושה [וניתנות מהרבנות בעת פתיחת תיק נישואין], אלא בנוסח מיוחד, ונקראת “כתובה תחת כתובה דאירכסא [=נאבדה]”, והיא פותחת בתאריך של היום [יום כתיבת הכתובה החדשה], בו מספרים העדים שבא לפניהם הבעל פלוני [בן פלוני למשפחת פלונית], וסיפר להם כי נשא את כלתו גב’ פלונית [בת פלוני למשפחת פלונית] בתאריך פלוני [כאן יכתבו את תאריך החתונה, ולייתר דיוק את תאריך הקנין], ולאחר זמן נאבדה הכתובה, ומכיון שאסור לאדם לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה, לכן מבקש הוא מהעדים לכתוב לו כתובה חדשה וכו’, ומכאן עד סוף הכתובה היא זהה [כמעט] בדיוק לכתובה רגילה.

במעמד כתיבת הכתובה החדשה, לכתחלה כדאי שיהיו נוכחים שני בני הזוג, ואם קשה לשניהם להגיע, לפחות הבעל יהיה נוכח בכדי למנות את העדים. כמובן שגם על כתובה זו צריך להחתים שני עדים כשרים, אמנם לא חייבים הם להיות דוקא אותם עדים שהיו בחתונה, ואפילו עדים שלא מכירים כלל את בני הזוג, כשרים לחתום על כתובה זו. לאחר החתימות יקבל הבעל את הכתובה וימסרנה לאשתו [בפני העדים אם היא נמצאת, ואם לא, אז בביתם] והיא תעביר אותה לאימה למשמרת [ובמדה ולא מסתדר, כגון שאימה נפטרה או שאינם בקשר איתה, או שלוקה במחלה שאינה זוכרת היכן מניחה את חפציה וכדומה], אפשר לשמור את הכתובה בבית בני הזוג.

מכיון שלא כל רב בקי בפרטי מילוי הכתובה, וכ”ש כתובה מורכבת כזו, יש לבני הזוג לגשת לרב מובהק הבקי בנושאים אלו, שיכתוב להם [בחסד או בתמורה] כתובה חדשה, ומכאן ולהבא ישמרו עליה ושלום על ישראל.

 

הרב שי הלל

ראש כולל ורב קהלת אהבת ישראל, פתח תקוה

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*