הלכות הרחקה בזמן פרישה (בזמן שהוסת עלול להופיע)

הרב איתיאל כ"ץ
הרב איתיאל כ"ץ
רב, פוסק, מרצה וסופר

הרב איתיאל

כ"ץ

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם זמן הפרישה היא פרישת לילה, האם מותר לישון באותו מיטה, או שחייבים להפריד כמו בזמן נדה?

תשובה: בזמן עונת הפרישה (שבו עלול הוסת להופיע) צריכה האשה לבצע בדיקה נרתיקית לוודא שהמחזור לא החל להופיע.

 

בדיקה ופרישה:

בזמן עונת הפרישה (שבו עלול הוסת להופיע) צריכה האשה לבצע בדיקה נרתיקית לוודא שהמחזור לא החל להופיע.
מלבד חובת הבדיקה בזמן הפרישה, חובה להימנע מיחסי אישות.

אישות, ומגע:

מעיקר הדין החובה העיקרית הינה להימנע בזמן הפרישה מיחסי אישות (שולחן ערוך, יו”ד, קפד, ב).
אך מגע, ושאר דיני הרחקה, מותר.

מיטות צמודות, מגע של חיבה:

נחלקו הפוסקים לגבי מגע של חיבה ושינה בשתי מיטות צמודות.

לרוב הדעות מעיקר הדין אין איסור, ומן הדין מותר (ב”י, מובא בט”ז, יו”ד, קפד, ג; דרכי טהרה, עמ’ 96).

יחד עם זאת, זוג המחמיר על עצמו להימנע ממגע של חיבה, תבוא עליהם הברכה (ב”ח, קפד, ד”ה ופרישה).

למנהג חב”ד, יש להימנע (שולחן ערוך הרב, קפד, ו).

שינה במיטה אחת:

לגבי שינה במיטה אחת, ראוי להימנע (שולחן ערוך הרב, קפ”ד, ו; בן איש חי, ש”ש, צו, ב).

פרישה ביום או בלילה:

יש לציין כי הפרישה הינה בזמן עונת הפרישה, ואם זמן הפרישה הוא ביום, אזי מעיקר הדין בלילה שלפניו, מותרים.

פרישה לעומת מצב נדה:

הערת צד, ההלכות נסובות לדיני פרישה, אך בזמן נדה ועד הטבילה, חובה להימנע ממגע ויש ליישם את כל דיני הרחקות.

בברכה, איתיאל כ”ץ

רב משיב בבית ההוראה

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*