מסע האומה

חז”ל למדונו כי העולם נברא בעשרה מאמרות ובשם מ”ב של אנא בכוח .. למעשה בספרים קדמונים כדוגמת הספר ברית מנוחה המיוחס לראשית תקופת הראשונים לרבי יהודה מרימון שגם האר”י הקדוש סמך את ידו עליו נאמר כי מספר המסעות שעברו ישראל במדבר היו מ”ב מסעות וכי כל תחנה ותחנה בדרך מכוונת כנגד אבריו הפנימיים של האדם. כך למשל כותב בעל הברית מנוחה כי “תבערה” מכוון כנגד הקיבה בה מתעכל המזון בגוף האדם ומוסיף לפרט ולדמות עוד ועוד מאבריו של האדם ולהשוות אותם  לאברים פנימיים בגוף האדם.

למעשה נוכל להסיק כי העובדה שהעולם נברא בשם מ”ב הותירה את חותמה לא רק על בריאת האדם אלא אף על מסעות חייה של האומה הישראלית בבחינת “אתם קרויים אדם” ואף על מסע חיו של כל יחיד ויחיד שבמהלך חיו עובר בן במודע ובין אם לאו מ”ב מסעות  בדרכו אל הארץ המובטחת אל גן העדן ואל שער השמים הפרטיים שלו. ברצוני להוסיף ולומר שלא רק חותם האמת של שם מ”ב היוצא מאות “ב” של בראשית ועד אות “ב” של המילה “בוהו” הותיר את חותמו על מסע חיינו וגורל כולנו של האומה והיחיד כתוצאה מסוד מעשה בראשית.

אלא שגם העשרה מאמרות והסוד העשרוני בתורה המכוון כנגד עשר הספירות ועשרה דורות מאדם עד נוח ושוב עשר דורות מנוח עד אברהם אבינו , עשרה ניסיונות שבהם מתנסה אברהם אבינו, עשרת המכות ועשרת הדברות, עשרה ניסיונות בהם התנסו ישראל במדבר ועשרה ניסים במקדש, עשרת המיתרים בנבל דוד המכוונים כנגד ההנהגה האלוקית ובריאת העולם בעשר “אצבעותיו” של הקב”ה שנאמר “כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כננתה”, כל אילו הינם חותם בתוך חותם שהותיר את רישומו על החשיבה האנושית.

אנו משתמשים במתמטיקה עשרונית ולא במתמטיקה שישונית או שביעונית או שמינונית. כלומר אנו לא סופרים עד שש וממשיכים אחד ששה, שתיים ששה, שלוש ששה או במתמטיקה שביעונית אחד שבעה שתיים שבעה שלוש שבעה. אנו סופרים אחד עשרה שתיים עשרה וכו’ גאון המדע ניקולה טסלה שנחשב לפחות כאיינשטיין ויש מן המדענים טוענים שאף יותר, טען שהמתמטיקה העשרונית איננה חוכמה אנושית או מוסכמה חברתית היא פשוט שפת הטבע האובייקטיבית. לטענתו של ניקולה טסלה מתמטיקאי יכול לגלות בחדרו הקטן מתוך חישובים מתמטיים גילויים שהפיזיקאים יגלו בתהליכי ניסויי ותהייה במעבדה רק מאה שנים מאוחר יותר מהמתמטיקאי. הסיבה לכך היא שמתמטיקה העשרונית היא שפת הטבע האובייקטיבית בעצמה.

לפיכך, ברצוני לומר שגילוי זה של גאון המדע ניקולה טסלה הוכיח בעליל כי הטבע איננו תוצאה של המקרה העיוור של הצ’אנס אלא תוצאה של תיכנון תבוני מוכתב מראש מפני שלטבע עצמו יש שפה שמכוונת להנהגה האלוקית המופיעה בפרשיות השבוע של כל סיפורי התורה מבראשית ועד ספר דברים בהם מודגשת ההנהגה האלוקית בסוד מעשה מרכבה.

נמצאנו למדים כי שם הויה מסמל את עשר הספירות בהנהגה האלוקית אם נוסיף עשר ל ארבעים ושתיים של שם מ”ב נקבל את שם “בן” שם זה מסמל את מלכות האלוקים בעולם. כל שנותר לנו לעשות הוא להשלים את ייחודו של אלוקים בעולם המסומל באמצעות האות “א” (אלף) אלופו של עולם (האות “א” כשלעצמה בצורתה מורכבת משני אותיות יוד, יוד עליונה ויוד תחתונה , כמוכן בתוספת ישנה אות “ו” באמצעה של האות “א” מוטה באלכסון ערכה המספרי של האות “א” הוא אחד אך גם עשרים ושש) אם נוסיף לשם מ”ב עוד עשר כנגד עשר הספירות ועוד אחד כנגד האות “א” יחידו של עולם או אלופו של עולם נקבל את ה “גן” אנו אמורים להכניס פנימה לתוך הבריאה וההנהגה האלוקית הפועלת בקרב ההיסטורייה האנושית את ייחודו של אלוקים בעולם על מנת להשלים את מלכות הויה בתכלית השלמות זהו חלק השותפות שלנו ולשם כך נבראנו.

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

למעשה נוכל להסיק כי העובדה שהעולם נברא בשם מ”ב הותירה את חותמה לא רק על בריאת האדם אלא אף על מסעות חייה של האומה הישראלית בבחינת “אתם קרויים אדם” ואף על מסע חיו של כל יחיד ויחיד שבמהלך חיו עובר בן במודע ובין אם לאו מ”ב מסעות  בדרכו אל הארץ המובטחת אל גן העדן ואל שער השמים הפרטיים שלו.

שתפו עם החברים