מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

קורונה

בימים אילו אנו חווים שינויים דרמטיים באורחות חיינו היום יומיים. אין ספק שמשבר הקורונה יצר סוג של בהלה ואנדרלמוסיה ציבורית בארץ ובעולם. אנו מוצאים את

קרא עוד »

פרשת זכור

על מנת להבין את חשיבותו העליונה והנסתרת של חג הפורים ולגלותה, עלינו להתבונן בסיפור מגילת אסתר גם בעומק וגם בפרספקטיבה וכללות על מנת להפנים ולהבין

קרא עוד »

פרשת תרומה

פרשתנו פרשת תרומה מספרת לנו כיצד ישכון ה' בליבנו ובתוכנו ממש. ומצווה אותנו בני ישראל דרך משה רבינו כבר בפסוק הראשון : "וידבר יהוה אל

קרא עוד »

פרשת יתרו

בפרשיות השבוע הקודמות סיפרה לנו התורה על הניסים הגדולים שעשה ה' לישראל ביד משה ובכללם עשרת המכות במצרים וקריעת ים סוף בו נחצה הים וכל

קרא עוד »

פרשת וארא

פרשת השבוע פרשת וארא מספרת לנו התורה על האות והמופת שמבקש הקדוש ברוך הוא  ממשה ומאהרון אחיו לעשות לפני פרעה מלך מצרים התורה  בפרשתנו מספרת

קרא עוד »

פרשת ויגש

בפרשת השבוע ממשיכה התורה לספר לנו את המשך המאורעות שהחלו  מהורדת יוסף לבור ומכירתו לישמעאלים ועד לעליית יוסף מהבור להיות משנה למלך מצרים לאחר שפתר

קרא עוד »

חג החנוכה

בחג החנוכה אנו משתמשים הכול מיני סמלים המסמנים את החג כמו חנוכייה, סביבון ,סופגנייה, לביבה, שמן או פח השמן, מאכלי חלב, ברכת על הניסים בהדלקה,

קרא עוד »

ערב יום הכיפורים

מאת: הרב דניאל עשור שליט"א, רב מרכז י.נ.ר בערב יום הכיפורים כולנו מתכוננים לקראת התפילה המרגשת ביותר בפתחו של יום קדוש ונורא זה בו יתכפרו

קרא עוד »

פרשת דברים

בתחילת ספר דברים שוב מספר משה לבני ישראל "וניסע מחורב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמורי כאשר צוה ה'

קרא עוד »

פרשת עקב

בפרשת עקב אנו מוצאים את המילה "עקב" בשני הקשרים הפוכים זה מזה. "והיה עקב תשמעון" (בפרק ז פסוק יב) שהוא הפסוק הראשון בפרשה וההקשר ההופכי

קרא עוד »

פרשת ראה

התורה בפרשתנו מזהירה באופן תמוהה לכאורה מפני נביא שקר מפני שאותו נביא שקר שה' ישלח לנסות אותנו בו יעשה בפנינו אותות ואף מופתים ולמרות זאת

קרא עוד »