הרב דניאל עשור

קורונה

בימים אילו אנו חווים שינויים דרמטיים באורחות חיינו היום יומיים. אין ספק שמשבר הקורונה יצר סוג של בהלה ואנדרלמוסיה ציבורית בארץ ובעולם. אנו מוצאים את עצמנו נאבקים על בריאותינו וחשים לא מעט את האיום הקיומי המרחף על ראשינו מהחזיתות השונות. ברצוני להאיר ולהעיר כי דווקא בימים אילו עלינו להתחזק באמונה ובטחון ב ה' ולהוות גורם …

קורונה לקריאה »

פרשת זכור

על מנת להבין את חשיבותו העליונה והנסתרת של חג הפורים ולגלותה, עלינו להתבונן בסיפור מגילת אסתר גם בעומק וגם בפרספקטיבה וכללות על מנת להפנים ולהבין את מקומה של המגילה בתוכנית האלוקית של ההיסטוריה. המאבק בין ישראל לעמלק הינו קדמון ותחילתו כבר בראשית ההיסטוריה של עמינו. עמלק הינו בנו של אליפז ונכדו של עשיו הרשע אחיו …

פרשת זכור לקריאה »

חג החנוכה

בחג החנוכה אנו משתמשים הכול מיני סמלים המסמנים את החג כמו חנוכייה, סביבון ,סופגנייה, לביבה, שמן או פח השמן, מאכלי חלב, ברכת על הניסים בהדלקה, בברכת המזון ובתפילת עמידה בה מוזכר הנס של הניצחון של רבים ביד מעטים של גיבורים ביד חלשים של טמאים ביד טהורים רשעים ביד צדיקים. ההסברים הפופולאריים אומנם מעניינים אך פעמים …

חג החנוכה לקריאה »

ערב יום הכיפורים

מאת: הרב דניאל עשור שליט"א, רב מרכז י.נ.ר בערב יום הכיפורים כולנו מתכוננים לקראת התפילה המרגשת ביותר בפתחו של יום קדוש ונורא זה בו יתכפרו עוונותינו ועוונות כל עם ישראל כמו שנאמר: "כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני ה' תיטהרו" . תפילת כל נדרי פותחת את היום הנוראה הזה ועניינה הוא התרת נדרים …

ערב יום הכיפורים לקריאה »