פרשת קדושים מעגל משולש בהכרת הטוב

פרשת קדושים

מעגל משולש בהכרת הטוב

אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ אֲנִי ה’ אֱלֹקֵיכֶם (פרק יט פסוק ג).
אמרו חז”ל בגמרא קידושין (לא) שבשעה שאמר הקב”ה בזמן עשרת הדברות “אנכי ה’ אלוקיך לא יהיה לך אלוקים אחרים” אמרו אומות העולם לכבוד עצמו הקב”ה דורש. כיון שאמר הקב”ה כבד את אביך ואת אימך חזרו והודו שצריך לכבד את ה’ יתברך, שאם חייב האדם בכבוד אביו ואימו כל שכן בכבודו של מקום שאף הוא שותף עם אביו ואמו בבריאתו.
נראה מכאן הטעם הפשוט של מצוות כיבוד ומורא אב ואם שהוא משום הכרת הטוב שהם הביאוהו לחיי עולם וגם טרחו בעבורו הרבה.
גם במצוות השבת ישנו עניין הכרת הטוב שגם מן השבת כל ששת ימי השבוע מתברכים. כאשר האדם מכיר בטובתה של השבת שהיא משפיעה בעבורו כל טוב הרי זה בוודאי נזהר במצוותיה, ומתוך אלו המצוות יבוא להיזהר בכבודו של מקום, שהרי הוא חייב בכבודו של מקום מפני הכרת הטוב יותר ויותר מאביו ואמו והשבת.
משכך מובן הפסוק בפרשתנו איש אימו ואביו תיראו ולאחר מכן ואת שבתותי תשמורו, שאז זה יביא את האדם לקיים את דברי בוראו, “אני ה’ אלוקיכם”.
בזמנו של הרב יעקב קמינצקי היה סוחר יהודי בארה”ב שפתח את חנותו בשבת, וכל הבקשות שיסגור את החנות בשבת נפלו על אוזניים אטומות. פעם הגיעו קבצת משולחים מארץ ישראל לארה”ב, ושמעו על התנהגותו של אותו יהודי, פנו אליו ואמרו לו, דע לך שעל פי הקבלה עומד לבוא בשבוע או השבועיים הקרובים המשיח, ולכן כדאי לך למכור את החנות בכל מחיר, כיון שממילא כולם יעלו לארץ ישראל. שמע זאת אותו יהודי, והלך להתייעץ עם ר’ יעקב קמינצקי האם למכור את חנותו.
יכול היה הרב לנצל את ההזדמנות ולייעץ לו למכור את החנות, ובכך למנוע את חילול השבת בפרהסיא. אבל אמר לו הרב: אנשים אלה שקרנים, הם אינם יודעים מתי יבוא המשיח. אל תשמע להם ואל תמכור את החנות שלך. כששאלו את ר’ יעקב לפשר תשובתו, ענה: היהודי הזה אמנם מחלל שבת, אבל בביאת המשיח הוא עוד מאמין, וגם את זה אתם רוצים לקחת ממנו? (ספר עץ החיים בראשית ע’ קפד)

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

הכרת הטוב היא הבסיס לחיים

שתפו עם החברים