הרב חגי שושן

Avatar photo

גיזום גדר חי בשביעית לנוי או להשבחה

שאלה: אני מכהן כמשגיח כשרות לבית מלון בצפון הארץ איך אני אמור להנחות את הגנן של הבית מלון בגיזום גינות הנוי הנמצאים מסביב למלון בשנת השמיטה? תשובה: איסור זמירה מבואר בתורה פרשת בהר (ויקרא כה ד) "וכרמך לא תזמור" דהיינו כל פעולה שבאה לטובת הפירות אסורה מן התורה, וכלשון הרמב"ם בפירוש המשניות (פ"ד מ"ה) שכורתים …

גיזום גדר חי בשביעית לנוי או להשבחה לקריאה »

תוקפה של התרת נדרים בימים הנוראים

שאלה: לאור הימים הבאים לקראתנו לשלום המנהג הוא שעושים התרת נדרים בערב ראש השנה ובליל יום הכיפורים בתפילת כל נדרי, האם מי שנדר לחבירו דבר או שנדר לצדקה או נהג מנהג של מצוה כגון להתענות בערב ראש השנה, האם ניתן לסמוך לכתחילה על התרת נדרים ולא חייב לקיים נדרו? תשובה: מקור התרת נדרים מובא בכף …

תוקפה של התרת נדרים בימים הנוראים לקריאה »

לפני עוור לא תתן מכשול – פתיחת גלריה ביו"ט שני של גלויות

נשאלתי ממי שיש לו חנות גלריה לחפצי אומנות וכיוצ"ב שמוכר לתיירים הבאים מחו"ל, אם מותר לו לפתוח חנותו ביום אסרו חג שבועות, שלתושבי חו"ל יש להם דין יו"ט שני של גלויות, ורוב ככל הפוסקים ועליהם מו"ר פאר הדור והדרו בספרו חזו"ע יו"ט (ע' קלג הל' יב) פסקו: שתושב חו"ל השוהה בא"י ביו"ט שני של גלויות …

לפני עוור לא תתן מכשול – פתיחת גלריה ביו"ט שני של גלויות לקריאה »

שיעור סיכום לטו"ר

חשוב לדעת ולשים לב, בדרך כלל, רוב ככל ההסכמים אינם ניתנים לביטול, ע"י ערכאה שיפוטית, הן על פי ההלכה, והן על פי החוק. משכך לא נעים ולא טוב, להשאיר את אותו צד אותו אתם מייצגים, בהרגשה לאורך שנים לאחר הגירושין, כי אכן לא ייצגתם אותו כראוי בהסכם הגירושין, ומשום כך הוא יצא נפסד לאורך שנים. …

שיעור סיכום לטו"ר לקריאה »

חיוב בכבוד חמיו וחמותו

שאלה האם מותר לבעל לקרוא בשמם הפרטי של חמיו וחמותו, וכן להיפך האם מותר לאשה לקרוא בשם חמיה או חמותה? תשובה מקור החיוב לנהוג כבוד בחמיו 1. מקור ראשון: הוא מדברי הכתוב (שמות יח ז), ויצא משה לקראת חותנו וישתחוו וישק לו, וישאלו איש לרעהו לשלום ויבואו האהלה. ופירש"י וישתחוו וישק לו, איני יודע מי …

חיוב בכבוד חמיו וחמותו לקריאה »