פרשת קרח כוח התפילה אפילו לרשעים

פרשת קרח

כוח התפילה אפילו לרשעים

בפרשתנו התורה מספרת שמשה רבנו התפלל לה’ יתברך שלא ייענה לקרח ועדתו בהקריבם את מעשה הקטרת וכמו שנאמר (פ”טז פס’ טו) וַיִּחַר לְמֹשֶׁה מְאֹד וַיֹּאמֶר אֶל ה’ אַל תֵּפֶן אֶל מִנְחָתָם. פירש רש”י נצטער משה עד למאוד שלא יענה ה’ למנחתם לקטרת שהם מקריבים.
תמוה הוא מדוע משה רבנו הוצרך להתפלל על זה. איך ייתכן שמשה רבנו חשש שהקב”ה יקבל את מעשה הקטרת של קרח ובני עדתו שבאו לחלוק על משה ואהרן שהתמנו ע”י הקב”ה ויוצא שהם חולקים על ה’ יתברך שהרי הם חוטאים ורוצים את הכהונה שלא כדין.
מסביר הגר”י ניימן זצ”ל בספרו דרכי מוסר שאין אנו יודעים כמה פועלת התפילה המונעת מאיתנו צרות רבות וכמה גדול כוחה אפילו אם נשמעת מפי רשעים. מכאן למדנו מה גדולה מעלת התפילה שאפילו שעשו כנגד משה רבינו וכפרו בהקב”ה, אבל אם בכל זאת יתפללו קרח ועדתו מעומק ליבם, כבר יש חשש שהקב”ה יקבל את תפילתם, עד שצריך היה משה רבינו להתפלל על זאת. בלא תפילת משה אולי היתה מתקבלת תפילתם לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה.
אין אנו יודעים כיצד התפילה משפיעה. לא אחת אנו נתקלים בתופעה שאדם מתפלל על צרה ולא נענה מיד, אך למרות זאת עליו לדעת כי אין תפילה השבה ריקם מלפני הקב”ה. התפילה בוקעת שערי שמים, אך לא בהכרח שהאדם יקבל מענה מיידי למבוקשו. כוחה של תפילה הוא למעלה מהשגתנו ותוצאותיה מי ישורון, אך חובה עלינו לבקש ולהתחנן. עלינו להיות סמוכים ובטוחים שהתפילה מגעת עד כיסא כבוד והקב”ה היושב במרומים שומע קול תפילה ותחנונים ובעקבותיה גם שולח ישועה.
בספר אמרי שפר מביא בשם הגר”א הררי רפול זצ”ל שביאר בדרך רמז את המשנה (מסכת שבת) מעלין את המדומע באחד ומאה. אדם המתפלל בדמע תפילתו עולה ומתקבלת על ידי המלאך מיכאל העולה בגימטריא מאה ואחד, שכן אין דבר העומד בפני תפילה בדמעות, וכדברי רבותינו מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה שנאמר גם כי אזעק ואשווע שתם תפילתי ואע”פ ששערי תפילה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו.

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

כוח התפילה הוא עצום

שתפו עם החברים