תמים תהיה עם ה’ אלוקיך

פעמים רבות בוויכוחים תיאולוגיים עם אתיאיסטים מועלית שאלת המוסריות של כיבוש ארץ ישראל בתקופת יהושוע וההוראה של התורה האומרת “לא תחייה כל נשמה” בכל הקשור למלחמת שבעת העממים. השואלים אינם נטולי האמונה בכתבי הקודש של התנ”ך אינם באמת שואלים מפני שמבחינתם אין תשובה ראויה למעשים אילו. לפיכך, אותם ה”שואלים” מעלים טענה בשם המוסר האנושי ובאצטלה זו  של מוסר אנושי הם טוענים כנגד העדר המוסריות שבהוראת התורה בהתייחסה לשבעת העממים הקדמונים שחיו בארץ כנען טרם הכיבוש.

בפרשתנו פרשת שופטים אנו מוצאים שהתורה חוזרת שוב להזהירנו שכאשר ניכנס לארץ ישראל לא נלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. התורה מדגישה את הסיבה ואומרת “כי תועבת השם כל עושה אלה” ומוסיפה ואומרת “ובגלל התועבות האלה השם אלוקיך מוריש אותם מפניך”

בפרשת עקב (דברים פרק ט’ פסוק ד-ו) התורה מבהירה לנו שכאשר יהדוף השם את יושבי הארץ מפננו אל לנו לתלות את כיבוש הארץ ואת ירושתה בצדקתנו שלנו ואפילו לא ברשעת הגויים בצרוף לצדקותינו אלא דווקא בגלל ואך ורק בגלל רשעותם של אותם הגויים הללו ואם יש לצרף לכך סיבה נוספת הרי שיש לצרף לכך לא את צדקתנו אלא את השבועה לאבות האומה לאברהם ליצחק וליעקב.

וכך אומרת התורה: “אל תאמר בלבבך בהדוף השם אלוקיך אותם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני השם לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגויים האלה השם מורישם מפניך: לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת הגוים האלה השם אלוקיך מורישם מפניך…”

התורה מוסיפה ונותנת סיבה אחת נוספת ואומרת בהמשך הפסוק “…ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב וידעת כי לא בצדקתך השם אלוקיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה כי עם קשה עורף אתה”

לפיכך, התשובה שצריכה להינתן לשאלה זו כבר נכתבה ברש”י הראשון בספר בראשית האומרת: “כל הארץ של הקדוש ברוך הוא” ! כלומר אילו אתה האתיאיסט הייתה מאמין שיש אלוקים וכי הוא ברא את העולם ולפיכך כל העולם ובכללו הארץ של הקדוש ברוך הוא כי אז לא הייתה לך שום שאלה מוסרית מפני ש “ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו”!

אכן, תשובה זו לכאורה עונה רק על חלק אחד בשאלה רק על זכות הכיבוש אך עדיין צריכים אנו לשאול על ההוראה של “לא תחייה כל נשמה” ? כמובן , התשובה ברורה לא רק הארץ של הקדוש ברוך הוא אלא כל הבריות נבראו על ידו וחייהם אינם שלהם אלא שלו . ברצונו נתן להם חיים וברצונו נטל מהם את החיים שקבלו הם ממנו בהתניה גמורה. אכן, שבעת העממים היו מחויבים בכל שבע מצוות בני נוח ומשלא קיימום והרשיעו המתין להם אלוקים והאריך אפו מאות שנים עד אשר הגדישו שבעת העממים את שאתם. ניתן לראות זאת בפסוקי התורה כבר בספר בראשית כאשר הבטיח השם את ארץ ישראל לאברהם אבינו בברית בין הבתרים ואומר לאברהם “גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה כי לא שלם עוון האמורי עד עתה”

מה זאת אומרת “כי לא שלם עוון האמורי עד עתה”? השם אומר לאברהם ראה אני מבטיח לך את ארץ ישראל אבל אינני נותנה לך עכשיו מיד מפני שהאמורי גר שם הם אומנם חוטאים אך הם עדיין לא הגדישו את שאתם רק לאחר שתאבד כל זכותם אתן לבניך וליוצאי חלציך את ארץ ישראל. אכן, ההוראה של “לא תחייה כל נשמה” הייתה יכולה לא להינתן לעם ישראל אך הגויים הללו כל כך חטאו שלא די שאיבדו את זכותם לחיות בארץ ולהיאחז בה אלא שהם הרשיעו עד כדי אבוד זכותם להתקיים. כמובן, לא אנחנו יכולים להחליט כזה דבר רק בורא עולם שהכול שלו יכול לתת הוראה כזו המותאמת לעוצמת הכחש והמרידה של עמי כנען בו ישירות בבורא העולם.

בפרשתינו פרשת שופטים התורה מפרטת את חטאיהם ומזהיר אותנו שלא ללכת בעקבותיהם ואומרת : “כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל המעוננים ואל הקוסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך” (דברים י”ח י”ד)  לך יש חלופה אתה עם ישראל עם הנבואה לך יש נביא ואליו תלכו לפיכך באה ההוראה בתורה “תמים תהיה עם השם אלוקיך”(פרק י”ח פסוק י”ג) ומוסיפה התורה ואומרת “ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך: נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם אלוקיך אליו תשמעון” (פרק יח פסוק טו)

ואם תשאל מה כל כך נורא לשאול בעצת המעוננים והקוסמים ? התשובה לכך נאמרה בפרשה כל חטאיהם של שבעת העממים החלו מעצות המעוננים והקוסמים שהובילום לעבוד את השדים לא אלוה ולהקריב את בנם וביתם באש כתקרובת לעבודת שדים שהובילום לבצע את כל החטאים שבקשו השדים השעירים להחטיא בהם את בני האדם. “כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם: לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף: וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים: כי תועבת השם כל עושה אלה ובגלל התועבות האלה השם אלוקיך מוריש אותם מפניך” (פרק י”ח ט-י”ג)

אכן, השדים אינם נותנים דבר ולא מגלים דבר בחינם כל עניינם לפתות ולרמות את בני האדם ולשעבדם תחתם עד כדי אבדון נצחי. כך כמו להם כל דתות השקר שבעולם.  על כך נאמר בפרשת האזינו “יזבחו לשדים לא אלוה אלהים לא ידעום חדשים מקרוב באו לא שערום אבותיכם” (האזינו ל”ב פסוק י”ז)   כמוכן, ה”שעירים” הם ה”שדים” כפי שמוזכרים בדברי הנביא ישעהו (בפרק י”ג  י”ט)

“וְהָיְתָה בָבֶל צְבִי מַמְלָכוֹת, תִּפְאֶרֶת גְּאוֹן כַּשְׂדִּים, כְּמַהְפֵּכַת אֱלֹהִים, אֶת-סְדֹם וְאֶת-עֲמֹרָה.  כ לֹא-תֵשֵׁב לָנֶצַח, וְלֹא תִשְׁכֹּן עַד-דּוֹר וָדוֹר; וְלֹא-יַהֵל שָׁם עֲרָבִי, וְרֹעִים לֹא-יַרְבִּצוּ שָׁם.  כא וְרָבְצוּ-שָׁם צִיִּים, וּמָלְאוּ בָתֵּיהֶם אֹחִים; וְשָׁכְנוּ שָׁם בְּנוֹת יַעֲנָה, וּשְׂעִירִים יְרַקְּדוּ-שָׁם”.

אנו בני אברהם יצחק ויעקב צריכים להישמר גם בדורנו עת ה”עידן החדש” החל להכניס מחדש יותר ויותר את התקשור עם “יצורי אור” ב “יוניברס” ולתקשר עם ממדים אחרים על מנת להשיג ידע בתחומים שונים ובכללם שיטות הרפואה החדשניות של העידן החדש מתקשורם אילו ודומיהם הזהירה התורה.

 

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

צריכים להישמר גם בדורנו עת ה”עידן החדש” החל להכניס מחדש יותר ויותר את התקשור עם “יצורי אור” ב “יוניברס” ולתקשר עם ממדים אחרים על מנת להשיג ידע בתחומים שונים ובכללם שיטות הרפואה החדשניות של העידן החדש מתקשורם אילו ודומיהם הזהירה התורה.

שתפו עם החברים