חומש במדבר

מתחם חמישה חומשי תורה

בחרו קטגוריה:
מה הפרק?
0100
מה הנושא?
pee
חומש במדבר, בלק
// נושא: שמירת הלשון

כוח הדיבור

פיו של בלק הכשילו כשאמר "ארה לי" שאע"פ שכוונתו הייתה על ישראל ח"ו אבל כשאמר "לי" משמעות המילה לארר את בלק עצמו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן