חומש במדבר

מתחם חמישה חומשי תורה

מה הנושא?
בחרו קטגוריה:
pee
בלק, חומש במדבר
// נושא: שמירת הלשון

כוח הדיבור

פיו של בלק הכשילו כשאמר "ארה לי" שאע"פ שכוונתו הייתה על ישראל ח"ו אבל כשאמר "לי" משמעות המילה לארר את בלק עצמו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

shemita
חומש במדבר, במדבר
// נושא: אמונה ובטחון

קנין התורה – ע"י ביטחון בה'

וידבר ה' אל משה במדבר סיני. במדרש (במדבר רבה א, ז) מכאן שנו חכמים בשלושה דברים ניתנה התורה באש ובמים ובמדבר.

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

מסעי
חומש במדבר, מסעי
// נושא: המלכת ה'

מסע האומה

יש שפה שמכוונת להנהגה האלוקית המופיעה בפרשיות השבוע של כל סיפורי התורה מבראשית ועד ספר דברים בהם מודגשת ההנהגה האלוקית בסוד מעשה מרכבה.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור