חומש במדבר

מתחם חמישה חומשי תורה

מה הנושא?
בחרו קטגוריה:
בחרו קטגוריה:
donkey-1268897_1280
בלק
// נושא: והלכת בדרכיו

פרשת בלק כבוד הזולת

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

animals-1975258_1280
בלק
// נושא: ענוה

זוגיות בראי הפרשה פרשת בלק

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

מסעי
חומש במדבר, מסעי
// נושא: המלכת ה’

מסע האומה

יש שפה שמכוונת להנהגה האלוקית המופיעה בפרשיות השבוע של כל סיפורי התורה מבראשית ועד ספר דברים בהם מודגשת ההנהגה האלוקית בסוד מעשה מרכבה.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

sand-1009755_1280
בלק
// נושא: המלכת ה’

אור החיים הקדוש פרשת בלק

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

pee
חומש במדבר, בלק
// נושא: שמירת הלשון

כוח הדיבור

פיו של בלק הכשילו כשאמר “ארה לי” שאע”פ שכוונתו הייתה על ישראל ח”ו אבל כשאמר “לי” משמעות המילה לארר את בלק עצמו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

religion-3717899_1280
פנחס
// נושא: תשובה

פרשת פינחס לכל יהודי יש תיקון

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

shemita
חומש במדבר, במדבר
// נושא: אמונה ובטחון

קנין התורה – ע”י ביטחון בה’

וידבר ה’ אל משה במדבר סיני. במדרש (במדבר רבה א, ז) מכאן שנו חכמים בשלושה דברים ניתנה התורה באש ובמים ובמדבר.

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

sheeps-3437467_1280
מסעי, מטות
// נושא: חינוך, אמונה ובטחון

פרשת מטות מסעי נאמנות האדם תלויה בסדרי עדיפויותיו

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

dessert-6672712_1280
במדבר

אור החיים הקדוש פרשת במדבר

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

dessert-6672712_1280
מטות
// נושא: לימוד תורה

אור החיים הקדוש פרשת מטות

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

color-3207345_1280
במדבר

חינוך בראי הפרשה פרשת במדבר חשיבות החברה

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

livestock-17482_1280
מטות
// נושא: הכרת הטוב

החינוך בראי הפרשה פרשת מטות

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי