חומש דברים

מתחם חמישה חומשי תורה

מה הנושא?
בחרו קטגוריה:
הר-סיני
חומש דברים, ראה
// נושא: אמונה ובטחון

אתה הוראית לדעת

התורה בפרשתנו מזהירה מפני נביא שקר מפני שאותו נביא שקר שה' ישלח לנסות אותנו בו יעשה בפנינו אותות ואף מופתים ולמרות זאת אסור לנו לשמוע בקולו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

כי-תבורא
חומש דברים, כי תבא
// נושא: המלכת ה'

המלכת ה' בעולם

נעשינו ראויים לבוא אל הארץ המובטחת לאחר שהוכשרנו להתיישר עם התכלית של אבות האומה שכל תכליתם הייתה המלכת ה' בעולם ועל כל האנושות כולה.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

דברים_חדש
חומש דברים, דברים
// נושא: אמונה ובטחון

בך יאמינו לעולם

מה צורך יש בדבר לספר שוב ושוב את מיקומם של המסעות ואת הפרוט המדויק של המלחמות והמאורעות? מה הצורך האלוקי שבדבר?

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

עקבפרשת-עקב
חומש דברים, עקב
// נושא: עבודת ה'

מוצא שפתי לא אשנה

התורה מציעה מחד את הדרך להשגתם של החיים ושל אהבת השם אלינו ואילו בהיפוכם של דברים עקב לא תשמעון  יגיע האבדון.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

שופטים
חומש דברים, שופטים
// נושא: אמונה ובטחון

תמים תהיה עם ה' אלוקיך

כל חטאיהם של שבעת העממים החלו מעצות המעוננים והקוסמים שהובילום לעבוד את השדים לא אלוה ולהקריב את בנם וביתם באש.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

כי-תצא-למלחמה
חומש דברים, כי תצא
// נושא: תשובה

מלחמת היצר

מלחמה בה היוצא אליה נסמך על כוחו ועל עוצם ידו הרי שמלחמה כזו שלא זוכרים בשעת היציאה אליה את אלוקים היא מדירה את אלוקים משדה הלחימה.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

tshuva
חומש דברים, נצבים, וילך
// נושא: תשובה

תשובה – השיבה אל העצמי

ושבת עד ה' אלוקיך. התורה מבטיחה כי כחלק מתהליך השיבה יתקיים בנו "ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלוקיך…".

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

rimon
חומש דברים, כי תבא
// נושא: שמחה

מקרא ביכורים

הבאת ביכורים אינה דומה לשום דבר אחר. בשונה מהקרבת קרבן, לא מקטירים ממנה דבר. המביא רק 'מניחם' לפני המזבח. בשונה ממתנת כהונה, הכהן אינו מקבל דבר מהבעלים אלא מהמזבח.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

love
חומש דברים, דברים
// נושא: כבוד הזולת

שמוע בין אחיכם

שמוע בין אחיכם – האזנה שבין אדם לחבירו, ובפרט לבני ביתו. בפרשה (דברים פרק א פסוק טז) אומר התורה  וָאֲצַוֶּה֙ אֶת־שֹׁ֣פְטֵיכֶ֔ם בָּעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר שָׁמֹ֤עַ בֵּין־אֲחֵיכֶם֙ וּשְׁפַטְתֶּ֣ם צֶ֔דֶק בֵּֽין־אִ֥ישׁ וּבֵין־אָחִ֖יו וּבֵ֥ין גֵּרֽוֹ:

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

graps
חומש דברים, כי תבא
// נושא: הכרת הטוב

הכרת הטוב – המלכת ה' יתברך

בפרשתנו מצווה התורה על כל אדם מישראל שיש לו אילן בשדהו להביא ממנה ביכורים.ישנה אריכות גדולה בסדר מצוה זו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

shav
חומש דברים, וילך
// נושא: תשובה

התייאשות מחזרה בתשובה?

ביום הכפורים אנחנו קוראים במנחה הפטרת יונה ונשאלת השאלה מדוע דוקא נבחרה הפטרה זו לקרותה בזמן זה?

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן