חומש דברים

מתחם חמישה חומשי תורה

בחרו קטגוריה:
מה הפרק?
0100
מה הנושא?
tshuva
חומש דברים, נצבים, וילך
// נושא: תשובה

תשובה – השיבה אל העצמי

ושבת עד ה' אלוקיך. התורה מבטיחה כי כחלק מתהליך השיבה יתקיים בנו "ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלוקיך…".

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

rimon
חומש דברים, כי תבא
// נושא: שמחה

מקרא ביכורים

הבאת ביכורים אינה דומה לשום דבר אחר. בשונה מהקרבת קרבן, לא מקטירים ממנה דבר. המביא רק 'מניחם' לפני המזבח. בשונה ממתנת כהונה, הכהן אינו מקבל דבר מהבעלים אלא מהמזבח.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

love
חומש דברים, דברים
// נושא: כבוד הזולת

שמוע בין אחיכם

שמוע בין אחיכם – האזנה שבין אדם לחבירו, ובפרט לבני ביתו. בפרשה (דברים פרק א פסוק טז) אומר התורה  וָאֲצַוֶּה֙ אֶת־שֹׁ֣פְטֵיכֶ֔ם בָּעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר שָׁמֹ֤עַ בֵּין־אֲחֵיכֶם֙ וּשְׁפַטְתֶּ֣ם צֶ֔דֶק בֵּֽין־אִ֥ישׁ וּבֵין־אָחִ֖יו וּבֵ֥ין גֵּרֽוֹ:

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

graps
חומש דברים, כי תבא
// נושא: הכרת הטוב

הכרת הטוב – המלכת ה' יתברך

בפרשתנו מצווה התורה על כל אדם מישראל שיש לו אילן בשדהו להביא ממנה ביכורים.ישנה אריכות גדולה בסדר מצוה זו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

shav
חומש דברים, וילך
// נושא: תשובה

התייאשות מחזרה בתשובה?

ביום הכפורים אנחנו קוראים במנחה הפטרת יונה ונשאלת השאלה מדוע דוקא נבחרה הפטרה זו לקרותה בזמן זה?

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן