חומש דברים

מתחם חמישה חומשי תורה

מה הנושא?
בחרו קטגוריה:
graps
חומש דברים, כי תבא
// נושא: הכרת הטוב

הכרת הטוב – המלכת ה' יתברך

בפרשתנו מצווה התורה על כל אדם מישראל שיש לו אילן בשדהו להביא ממנה ביכורים.ישנה אריכות גדולה בסדר מצוה זו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

cbt_course
חומש דברים, האזינו
// נושא: תשובה

אור החיים הקדוש פרשת האזינו – הגוף והנפש

משה רבינו מתייחס לחלקי האדם באופן שונה

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

shav
חומש דברים, וילך
// נושא: תשובה

התייאשות מחזרה בתשובה?

ביום הכפורים אנחנו קוראים במנחה הפטרת יונה ונשאלת השאלה מדוע דוקא נבחרה הפטרה זו לקרותה בזמן זה?

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

shoam_56
עקב
// נושא: אמונה ובטחון

ישועה ורפואה מה' יתברך.

דבר תורה לפרשת עקב מאת הרה"ג הרב חגי שושן שליט"ארב בית ההוראה

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

ספר-תורה
חומש דברים, נצבים
// נושא: עבודת ה'

אור החיים הקדוש פרשת נצבים – קלות לימוד התורה וקיום המצוות.

ניתן ללמוד תורה ולקיים מצוות בכל מקום ובכל זמן.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

shoam_88
חומש דברים, ראה
// נושא: נתינה, והלכת בדרכיו, שמחה, הודיה, הכרת הטוב, כבוד הזולת

שימו לב אל הנשמה

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

shoam_89
חומש דברים, ראה
// נושא: כבוד הזולת, חינוך

לחיות את השני

הצדקה היא הדרך לשנות את המידות .

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

shoam_89
חומש דברים, ראה
// נושא: כבוד הזולת, חינוך

לחיות את השני

הצדקה היא הדרך לשנות את המידות .

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

red_sky
חומש דברים, שופטים

התחזקות בתורה ומצוות משפיעה על כל יהודי

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

shoam_88
חומש דברים, כי תצא
// נושא: יראה, חגים, תשובה, שמחה, חינוך, תפילה, הודיה, אמונה ובטחון

פרשת כי תצא – איך להתגונן מנפילות