חומש ויקרא

מתחם חמישה חומשי תורה

בחרו קטגוריה:
מה הפרק?
0100
מה הנושא?
mitzraim_new
חומש ויקרא, ויקרא
// נושא: חגים

זכר ליציאת מצרים

'הנפרד מחבירו אל יפרד אלא מתוך דברי תורה שמתוך כך זוכרהו', הלא רובנו זוכרים את חברינו טוב בהרבה מהסיכוי שנזכור את חידושי התורה.

2 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

herot
חומש ויקרא, בהר, בחוקותי
// נושא: כבוד הזולת

רגישות לחירות האדם

התורה אומרת גם שאדם קונה עבד עברי אין הוא רשאי לשלוט בו כעבד ויותר מזה אמרו חז"ל קידושין (כ.) כל הקונה עבד עברי, כקונה אדון לעצמו. 

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

little_flower
חומש ויקרא, אמור
// נושא: חינוך

מבט לחינוך

"אמור ואמרת" להזהיר גדולים על הקטנים, דהיינו שהגדולים צריכים למנוע מהקטנים מלעשות עבירה. ופירש רש"י ושתי אמירות הללו למה, ללמדנו: "להזהיר גדולים על הקטנים".

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

love_me
חומש ויקרא, שמיני
// נושא: נתינה

נתינה שיש בה

בפרשתנו אנו קוראים על נדב ואביהוא. הקב"ה מעניש אותם על הקריבם אש זרה. כי אש אשר "לא ציוה אותם" זו שאינה מותאמת לרצונו של ממוען המתנה או העזרה או הקירבה, הופכת אותה ממתנה לאש זרה.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

latet
חומש ויקרא, קדושים
// נושא: כבוד הזולת

הנוכחות האלוקית במצוות המוסר

מדגישה לנו את התורה ומהדהדת אל קרבנו את המסר לפיו המניע למוסר לאחווה, לחמלה, חסד ושאר מידות טובות ממוצא זה יבואו –אני ה'.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך