חומש ויקרא

מתחם חמישה חומשי תורה

מה הנושא?
בחרו קטגוריה:
בחרו קטגוריה:
bible-3524065__480
בחוקותי
// נושא: המלכת ה’

אור החיים הקדוש פרשת בחוקותי

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

tzav_1
חומש ויקרא, צו
// נושא: תשובה

חושך ואור – משבר והתמודדות

היה ראוי לו כי יקריב את גופו ולא יחבל בעולמות עליונים הניזונים מפרי מעלליו. ובמקום זאת, עקב מתנת התשובה שהנחיל השם בעולמו, מומרת הקרבת גופו בהקרבת הקרבן

0 אהבו את הדבר תורה

הרב שלום אביחי כהן

mitzraim_new
חומש ויקרא, ויקרא
// נושא: חגים

זכר ליציאת מצרים

‘הנפרד מחבירו אל יפרד אלא מתוך דברי תורה שמתוך כך זוכרהו’, הלא רובנו זוכרים את חברינו טוב בהרבה מהסיכוי שנזכור את חידושי התורה.

1 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

herot
חומש ויקרא, בהר, בחוקותי
// נושא: כבוד הזולת

רגישות לחירות האדם

התורה אומרת גם שאדם קונה עבד עברי אין הוא רשאי לשלוט בו כעבד ויותר מזה אמרו חז”ל קידושין (כ.) כל הקונה עבד עברי, כקונה אדון לעצמו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

little_flower
חומש ויקרא, אמור
// נושא: חינוך

מבט לחינוך

“אמור ואמרת” להזהיר גדולים על הקטנים, דהיינו שהגדולים צריכים למנוע מהקטנים מלעשות עבירה. ופירש רש”י ושתי אמירות הללו למה, ללמדנו: “להזהיר גדולים על הקטנים”.

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

love_me
חומש ויקרא, שמיני
// נושא: נתינה

נתינה שיש בה

בפרשתנו אנו קוראים על נדב ואביהוא. הקב”ה מעניש אותם על הקריבם אש זרה. כי אש אשר “לא ציוה אותם” זו שאינה מותאמת לרצונו של ממוען המתנה או העזרה או הקירבה, הופכת אותה ממתנה לאש זרה.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

latet
חומש ויקרא, קדושים
// נושא: כבוד הזולת

הנוכחות האלוקית במצוות המוסר

מדגישה לנו את התורה ומהדהדת אל קרבנו את המסר לפיו המניע למוסר לאחווה, לחמלה, חסד ושאר מידות טובות ממוצא זה יבואו –אני ה’.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

shemita
חומש ויקרא, בהר

שביתת הארץ עמל התורה – מקור הברכה

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

kennedy-82894__480
שמיני
// נושא: אמונה ובטחון, המלכת ה’

פרשת שמיני מי נקרא קדוש

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

cow-505192__480
תזריע, מצורע
// נושא: ענוה

פרשת תזריע מצורע מהות חיי האדם עלי אדמות

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

heartlove
אחרי מות, קדושים
// נושא: הכרת הטוב

פרשת קדושים מעגל משולש בהכרת הטוב

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

balloon-1014411__480
אחרי מות
// נושא: כבוד הזולת

חינוך בראי הפרשה פרשת אחרי מות

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי