חומש ויקרא

מתחם חמישה חומשי תורה

מה הנושא?
בחרו קטגוריה:
בחרו קטגוריה:
little_flower
חומש ויקרא, אמור
// נושא: חינוך

מבט לחינוך

“אמור ואמרת” להזהיר גדולים על הקטנים, דהיינו שהגדולים צריכים למנוע מהקטנים מלעשות עבירה. ופירש רש”י ושתי אמירות הללו למה, ללמדנו: “להזהיר גדולים על הקטנים”.

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

love_me
חומש ויקרא, שמיני
// נושא: נתינה

נתינה שיש בה

בפרשתנו אנו קוראים על נדב ואביהוא. הקב”ה מעניש אותם על הקריבם אש זרה. כי אש אשר “לא ציוה אותם” זו שאינה מותאמת לרצונו של ממוען המתנה או העזרה או הקירבה, הופכת אותה ממתנה לאש זרה.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

latet
חומש ויקרא, קדושים
// נושא: כבוד הזולת

הנוכחות האלוקית במצוות המוסר

מדגישה לנו את התורה ומהדהדת אל קרבנו את המסר לפיו המניע למוסר לאחווה, לחמלה, חסד ושאר מידות טובות ממוצא זה יבואו –אני ה’.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

shemita
בהר, חומש ויקרא

שביתת הארץ עמל התורה – מקור הברכה

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

kennedy-82894__480
שמיני
// נושא: אמונה ובטחון, המלכת ה’

פרשת שמיני מי נקרא קדוש

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

cow-505192__480
תזריע, מצורע
// נושא: ענוה

פרשת תזריע מצורע מהות חיי האדם עלי אדמות

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

heartlove
אחרי מות, קדושים
// נושא: הכרת הטוב

פרשת קדושים מעגל משולש בהכרת הטוב

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

balloon-1014411__480
אחרי מות
// נושא: כבוד הזולת

חינוך בראי הפרשה פרשת אחרי מות

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

honorary-award-1422174__480
אמור
// נושא: כבוד הזולת

פרשת אמור כבוד הדדי מרומם את האדם

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

hand-3035665__480
אמור
// נושא: חינוך

חינוך בראי הפרשה פרשת אמור

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

bible-3524065__480
בחוקותי
// נושא: המלכת ה’

אור החיים הקדוש פרשת בחוקותי

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

tzav_1
חומש ויקרא, צו
// נושא: תשובה

חושך ואור – משבר והתמודדות

היה ראוי לו כי יקריב את גופו ולא יחבל בעולמות עליונים הניזונים מפרי מעלליו. ובמקום זאת, עקב מתנת התשובה שהנחיל השם בעולמו, מומרת הקרבת גופו בהקרבת הקרבן

0 אהבו את הדבר תורה

הרב שלום אביחי כהן