קטגוריות וורטים: פנחס

פרשת פינחס לכל יהודי יש תיקון

פרשת פינחס לכל יהודי יש תיקון בפרשתנו התורה משבחת את פינחס שקידש שם שמים, שהשיב את חמתו מעל בני ישראל והרג את איש ישראל שהוא זמרי בן סלוא נשיא שבט השמעוני. שואל רבינו האור החיים הקדוש, מדוע הזכירה התורה את שמו של הנשיא רק בפרשתינו, ואלו בפרשה הקודמת (פרשת בלק) כשהתורה מספרת את החטא עצמו …

פרשת פינחס לכל יהודי יש תיקון לקריאה »