חודש: י״ז בכסלו ה׳תשפ״ד (נובמבר 2023)

האם בזמן מלחמה יש היתר לטבול ביום

האם בזמן מלחמה יש היתר לטבול ביום

שאלה: האם בזמן מלחמה יש היתר לטבול ביום השביעי במקום בלילה? בעקבות מצב המלחמה “חרבות ברזל” השוררת בארצינו, פנתה אלי אשה, היות וזה עתה הגיע ובא לה יום הטבילה, והיות והיא פוחדת להסתובב לאחר השקיעה מחשש לאזעקות, כמו כן יש לה קושי בהמצאת סידור לילדים, היות ובעלה משרת במילואים,ואמור להגיע בליל הטבילה ומיד בבוקר ליסוע …

האם בזמן מלחמה יש היתר לטבול ביום לקריאה »

הלכות חציצה – פצעים וחתכים

הלכות חציצה – פצעים וחתכים

שאלה: מה הדין של חתכים ופצעים לקראת טבילה? כשיש חתך בעור, מה צריך לעשות? לקלף? וכן שיש פצעים בגוף, איך לנהוג ביחס לחציצה בטבילה? תשובה: העיקרון הבסיסי שהטבילה אמורה להתבצע ללא דברים החוצצים בפני מי המקווה (שולחן ערוך, יו”ד, קצח). כל דבר המחובר לגוף בצורה טבעית אינו חוצץ. אך באם הוא עומד לפרוש, אזי הוא …

הלכות חציצה – פצעים וחתכים לקריאה »

הדבקת פד בשבת לבגד - מותרת בשבת?

הדבקת פד בשבת לבגד – מותרת בשבת?

שאלה: המנהג הידוע שנשים מדביקות לבגד הצמוד לגוף את הפד (תחבושת היגיינית או תחתונית) גם בשבת, ויש להבין מדוע לא חוששות למלאכת תופר בשבת: תשובה: הדבקה שנאסרה בשבת היא הדבקה שעומדת לקיום, ומחמת שהדבקת הפד על מנת להסירו לכן לא נחשב לאיסור תופר, בנוסף לסברא הנ”ל הדבקת מדבקה או נייר על בד (כלומר הבגד) אינו …

הדבקת פד בשבת לבגד – מותרת בשבת? לקריאה »

מיקום וזמן הדלקה נרות חנוכה לחתן שמתחתן בחנוכה

מיקום וזמן הדלקה נרות חנוכה לחתן שמתחתן בחנוכה

שאלה: נשאלתי מחתן (אשכנזי) שמתחתן בחנוכה האם ידליק בבית הוריו קודם שיוצא לחתונתו או לאחר החתונה בביתו, או אולי בשניהם?                              שאלה זו שייכת כמובן גם בחתן ספרדי אם יצא ידי חובה בהדלקת אביו או שעליו להדליק בביתו לאחר החתונה? תשובה: חיוב …

מיקום וזמן הדלקה נרות חנוכה לחתן שמתחתן בחנוכה לקריאה »

טבילה במקווה עם תאורה יחסית דלה בליל שבת

שאלה: נשאלתי ע”י בלנית בליל שבת. התאורה במקוה כבתה ונותרה רק תאורת חירום דלה יחסית,  האם ניתן לטבול בו. ואם כן , איך לעשות זאת? תשובה: במידה ולא ניתן להשיב את החשמל באופן המותר ע”י גוי, בלא לעבור על איסור אמירה לגוי. נצטרך כמובן למצוא את הדרך לקיים את הטבילה במצב הנוכחי. ראשית, יש כמובן …

טבילה במקווה עם תאורה יחסית דלה בליל שבת לקריאה »

שלבים-ואופנים-לקיום-הציווי-ודבקת-בו

שלבים ואופנים לקיום הציווי ודבקת בו

שלבים ואופנים לקיום הציווי “ודבקת בו” בפרק זה נעסוק באופנים המוצעים בספרות חז”ל כדרך לעלייה “בסולם המעלות” העולה בית אל “ללכת בדרכיו ולדבקה בו”. עלייה בסולם הדבקות בה’ כתהליך עבודה הדרגתי עניין ההדרגתיות בעבודת ה’ הוזכרה במקומות שונים בספרות חז”ל. בזוהר הקדוש מסופר על אברהם אבינו ע”ה “(1)בא וראה אברהם התקרב אליו ותשוקתו הייתה כל …

שלבים ואופנים לקיום הציווי ודבקת בו לקריאה »

שלבים-ואופנים-לקיום-הציווי-ודבקת-בו

שלבים ואופנים לקיום הציווי ודבקת בו

שלבים ואופנים לקיום הציווי “ודבקת בו” בפרק זה נעסוק באופנים המוצעים בספרות חז”ל כדרך לעלייה “בסולם המעלות” העולה בית אל “ללכת בדרכיו ולדבקה בו”. עלייה בסולם הדבקות בה’ כתהליך עבודה הדרגתי עניין ההדרגתיות בעבודת ה’ הוזכרה במקומות שונים בספרות חז”ל. בזוהר הקדוש מסופר על אברהם אבינו ע”ה “(1)בא וראה אברהם התקרב אליו ותשוקתו הייתה כל …

שלבים ואופנים לקיום הציווי ודבקת בו לקריאה »

תכונות-מידות-ופעולות-למבקשי-השם

תכונות מידות ופעולות למבקשי ה’

תכונות מידות ופעולות למבקשי ה’ בפרק זה נעסוק בתכונות והמידות העיקריות המובאות בחז”ל הראויות שיהיו באדם החפץ להדבק בה’, ומנגד בתכונות והמידות המונעות את האדם מלהתקרב לדבקות בו יתברך. כמו כן נדון בפעולות שראוי שהאדם מבקש ה’ ירגיל את עצמו בהן. המידות הבסיסיות הראויות שימצאו  באדם המבקש ה’ אדם הפועל לתיקון מידותיו בעבודה יומיומית, מכשיר …

תכונות מידות ופעולות למבקשי ה’ לקריאה »

להדבק-בה'-באמצעות-עליית-נשמה

להדבק בה’ באמצעות עליית נשמה

הקדמה: בכל לילה בעת שאדם ישן את שנתו, מתחולל תהליך מופלא בו מתחדשת הנשמה בפעולה טבעית לא מודעת. בפרק זה ננסה להבין את התהליך ונבחן כיצד ניתן לתעל אותו לטובת עילוי ותוספת קדושה לנשמה. בהמשך הפרק נציע אפשרויות נוספות לביצוע תהליך זה באופן יזום ומודע.   ירידת הנשמה בכל בוקר מחדש בכול בוקר, עם קומו, פותח …

להדבק בה’ באמצעות עליית נשמה לקריאה »

לעובדו-באמצעות-התפילה

לעובדו באמצעות התפילה

לעובדו באמצעות התפילה נצטווינו בתורה לעבדו, הציווי נכפל מספר פעמים בתורה, באמרו ”ועבדתם את ה’ אלהיכם(1)”, וכן “ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה‘(2)“ וכן אמר הכתוב ”ואותו תעבודו(3)”. “ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם(4)” וכן” ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון(5)”       כתוב במדרש(6) “לעבדו” – זו תפילה. שואל המדרש: זו תפלה, או אינו אלא …

לעובדו באמצעות התפילה לקריאה »

דרכי-פעולה--ומיומנויות--לדבקות-בהשם

דרכי פעולה ומיומנויות לדבקות בה’

דרכי פעולה ומיומנויות לדבקות בה’ (1) בחלק זה נעסוק בפעולות המסייעות להתרוממות החלקים הרוחניים באדם בסולם להדבקות בה’. באמצעות פעילות מחשבתית, ההתבוננות ודימוי מובנה. פעולות  היוצרות יחד מצב תודעתי עמוק וחיבור גבוה העשויים להביא להתרוממות החלקים הרוחניים באדם. הפעולות המובאות כאן אינן בגדר המלצה “הלכה למעשה” לכל אדם, אלא מיועדות לת”ח המודרכים ע”י רבנים בקיאים …

דרכי פעולה ומיומנויות לדבקות בה’ לקריאה »

ללכת בדרכיו

נצטווינו ללכת בדרכיו הליכה בדרכי ה’, היא מצוה אמצעית למטרה התכליתית לדבקה בו,  יחד עם זאת הינה ציווי העומד בפני עצמו, כפי שמובן המשמעות מהפסוקים: “ועתה ישראל מה ה’ אלקיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה’ אלקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה’ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך(1)“. “כי אם שמר תשמרון …

ללכת בדרכיו לקריאה »