חודש: ג׳ בשבט ה׳תש״פ (ינואר 2020)

הזכות למשפט בחינם

עיקרון הלכתי מוסרי הוא, שזכות של כל אדם להגן על זכויותיו במשפט בפני בית דין היא זכות בסיסית. הזכות למשפט אינה פריווילגיה לעשירים או אמצעי הגנה לעניים ועשוקים בלבד, אלא זכות בסיסית לכל אדם באשר הוא לברר את טענותיו ולשמור על זכויותיו. לכן כל אדם זכאי למשפט צדק בחינם. ואין לחייבו בהוצאות שנגרמו לצד שכנגד …

הזכות למשפט בחינם לקריאה »

הזמין כתר לשיניו ובא להרכיבו באיחור ולא התאים ההפסד על מי

מעשה בראובן שהזמין כתר אצל רופא שיניים ולאחר המדידות שלקח הד”ר הזמין לו את הכתר יש לציין שלא עשה לו כתר זמני כדי לחסוך ללקוח 250 ש”ח, וקבע לו תור להדביקו. אך בהגיע מועד התור, ביטל הלקוח את התור. וא”ל הד”ר שיקבע תור אחר, אך משום מה, הלקוח לא קבע. והד”ר טוען שאף הוא ניסה …

הזמין כתר לשיניו ובא להרכיבו באיחור ולא התאים ההפסד על מי לקריאה »