חודש: ז׳ באב ה׳תש״פ (יולי 2020)

עשרה באב שחל ביום שישי

מבואר בגמ’ בתענית שהאבלות ממשיכה ביום י’ באב, “מפני שרובו של היכל בו נשרף”, וכתב הטור (או”ח סי’ תקנ”ח): “תניא בז’ באב נכנסו עו”ג להיכל ואכלו בו ושתו בו וקקלו בו יום ח’ וט’ עד שפנה היום לעת ערב הציתו בו האש ונשרף עד שקיעת החמה ביום י’, והיינו דאמר ר’ יוחנן אלמלא הייתי התם …

עשרה באב שחל ביום שישי לקריאה »