חודש: י״ג באב ה׳תשפ״ג (יולי 2023)

נשים הפטורות מבדיקה בעונת הוסת

בס”ד שאלה: אלו נשים לא חייבות בדיקה בעונת פרישה. תשובה: כתב מרן השו”ע (סי’ קפד סעיף ט) וז”ל “שאר נשים צריכות בדיקה כשיגיע הווסת עבר הווסת ולא בדקה ולא הרגישה טהורה בלא בדיקה, ויש אומרים שאסורה עד שתבדוק אם יש לה ווסת קבוע או שהוא יום ל’ אע”פ שאינו קבוע.” עכ”ל. והטעם שצריכות נשים רגילות …

נשים הפטורות מבדיקה בעונת הוסת לקריאה »

ברכת שהחיינו פעם שנייה על בגד חדש שהוחלף

ב”ה. ברכת שהחיינו פעם שנייה על בגד חדש שהוחלף. שאלה: רכשתי שמלה חדשה וכשלבשתיה ברכתי עליה שהחיינו, ולאחר מכן לתדמהתי גיליתי פגם בבגד תפר שמכער את השמלה ואין בכוונתי ללובשה יותר, לדרישתי בעלת החנות הסכימה להחליף בשמלה חדשה אותו דבר שמלה מושלמת, שאלתי היא כעת שאני לובשת פעם שנייה אם אני צריכה לברך בשנית שהחיינו …

ברכת שהחיינו פעם שנייה על בגד חדש שהוחלף לקריאה »

דם שניכר רק בזכוכית מגדלת

דם שניכר רק בזכוכית מגדלת קורה ולפעמים מוצאת האשה בעד הבדיקה טיפת דם קטנטנה עד למאד, שבעין אנוש רגילה לא ניכרת כלל, או שלא ניכר צבעה האדום, אך אם נשתמש בזכוכית מגדלת, נוכל להבחין בה בבירור. וכתב בשיעורי שבט הלוי (עמ’ י), שמבואר בגדולי האחרונים, דכל דבר שאינו נראה רק בזכוכית מגדלת, אינו כלום לדיני …

דם שניכר רק בזכוכית מגדלת לקריאה »

דחיית הפס”ט כשזמן טבילה בתשעה באב

בע”ה דחיית הפס”ט כשזמן טבילה בתשעה באב שאלה: נשאלתי בא’ אב מאדם שאשתו אמורה לעשות הפסק טהרה, ולפ”ז הטבילה אמורה להיות בליל תשעה באב, אם יכולה לדחות ההפס”ט למחר מכיוון שבכל מקרה הטבילה תדחה למוצאי ת”ב ? תשובה: מבחינה הלכתית יכולה לדחות, אך יש צד שלא לדחות, וכדלהלן: הרחבה ומקורות: שאלה זו נשאלת פעמים רבות …

דחיית הפס”ט כשזמן טבילה בתשעה באב לקריאה »

אכילה ושתיה יחד בשעת איסור ללא היכר

בה”י שאלה: אשה הלכה ברחוב עם בעלה ביום חם, והם רצו לקנות משהו קר, נכנסו לחנות גלידה וקנו 2 כוסות ‘אייס קפה’, ושאלתה בידה האם בימי איסור היא יכולה לשתות את ה-‘אייס קפה’ עם בעלה, ללא היכר על שולחן בחוץ בצורה עראית, או שגם בצורה עראית צריכה לשים היכר, כדי שתוכל לשתות ‘אייס קפה’ על …

אכילה ושתיה יחד בשעת איסור ללא היכר לקריאה »

סידור גבות ותספורת נשים בשבוע שחל בו תשעה באב

בס”ד שאלה: האם מותר לנשים להסתפר או לכל הפחות לסדר גבות וכיו”ב השבוע שחל בו תשעה באב. תשובה: לנשים ספרדיות מותר להסתפר אפילו שער הראש וכל שכן שאר שערות שבגוף. לנשים אשכנזיות אסור לספר את שער הראש אבל מותר לסדר גבות וכיו”ב בפרט אם זה הכנה לליל טבילה. מקורות: הנה בשו”ת פנים מאירות ח”ג (ס”ס …

סידור גבות ותספורת נשים בשבוע שחל בו תשעה באב לקריאה »

חילול שבת עבור חולה נפש

ב”ה הנדון: היתר שימוש בשבת הפעלת מכשירי צפייה (בפאלפון ומחשב) למנוע הדרדרות למי שחולה בחולי הנפש שאלה: אשה בשנות הארבעים לחייה שהוריה נפטרו והיא שוהה לבדה בביתה בשבתות (אין לה משפחה קרובה), וקשה לה להתארח בחברת אנשים עם ילדים, ולכן כעת היא איננה מוצאת מקום להתארח בו, אך דא עקא בעקבות כך שהיא גלמודה בביתה …

חילול שבת עבור חולה נפש לקריאה »

דם חימוד באשה נשואה

בס”ד דם חימוד באשה נשואה שאלה: אשה נשואה שבעלה היה בחוץ לארץ במשך שנה, וכשחזר מרוב געגועים חמדה למגע איתו, וראה כתם גדול על דבר שאינו מקבל טומאה או על בגד צבעוני, האם היא טהורה או לא. תשובה: נידוננו בתשובה זו, האם דם זה דנים אותו כדם חימוד או לא. ואם באמת הוא דם חימוד, …

דם חימוד באשה נשואה לקריאה »

יחוד בחתן שבא על כלתו לפני הנישואין ופירסה נדה אחרי החופה

יחוד בחתן שבא על כלתו לפני הנישואין ופירסה נדה אחרי החופה כתב בשו”ע (יו”ד סי’ קצ”ב סעי’ ד’): חתן שפירסה כלתו נדה קודם שבא עליה, לא יתייחד עמה. ובש”ך (שם ס”ק ט’) כתב: אבל בא עליה לא תקיף ליה יצריה כ”כ כיון דבעל, ומותר לייחד עמה. ויש לדון מה הדין בחתן שבא על כלתו באיסור …

יחוד בחתן שבא על כלתו לפני הנישואין ופירסה נדה אחרי החופה לקריאה »

פרישה בעונת הוסת כשלוקחת כדורים

ב”ה רבים שואלים כשהאשה לוקחת כדורים מאיזה סיבות לדחות את הוסת ולאחר שהיא מפסיקה לקחת את הכדורים האם יש לחוש לוסת שהייתה רגילה לראות, ואם לא האם לא צריך לחשוש כלל גם שעברו מספר ימים שבדרך כלל האשה כבר רואה. תשובה: מעיקר הדין אשה שמשתמשת בכדורים שדוחים ומעכבים את הוסת, מן הדין אין בעלה צריך …

פרישה בעונת הוסת כשלוקחת כדורים לקריאה »

רחיצה לצורך תשמיש שבוע שחל בו תשעה באב

שאלה: האם מותר לרחוץ את הגוף מתי שבני זוג רוצים לקיים מצוות עונה, בשאלה זו יש לדון בין לאשכנזים הנוהגים מר”ח, ובין לספרדים שנוהגים משבוע שחל בו ט’ באב: תשובה: למנהג הספרדים יש להתיר לרחוץ בצונן אפילו כל הגוף גם שלא לצורך מצווה זו ויש המחמירים שלא להתיר בצונן, אך במקום צורך שאינו לשם תענוג …

רחיצה לצורך תשמיש שבוע שחל בו תשעה באב לקריאה »

דחיית טבילה מחמת כתמים

בע”ה דחיית טבילה מחמת כתמים שאלה: נשאלתי מאשה ביום השביעי של הנקיים ויש לה כתמים, אמנם קטנים ולא סותרים אך חוששת שאם תבדוק תסתור, האם יכולה שלא לבדוק באתו יום ולדחות הטבילה ליום השמיני ? תשובה: אף שבאופן כללי לא דוחים טבילה, במקרה זה אפשרי, שהרי יתכן שתסתור לגמרי וידחה בשבוע, ובוודאי שני בני הזוג …

דחיית טבילה מחמת כתמים לקריאה »