חודש: י״א בתמוז ה׳תשפ״ג (יוני 2023)

חיוב הבעל בשנה הראשונה

בע”ה חיוב הבעל בשנה הראשונה ‘כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח’ (דברים כ”ד ה’). מהם חיובי הבעל בשנה זו ? במאמר הקודם נגענו קצת בגדרי ובטעמי מצוות ‘ושמח’, כאן נתמקד יותר בחיוב הבעל ‘לא יצא בצבא ולא יעבור …

חיוב הבעל בשנה הראשונה לקריאה »

איפור בימי נידתה

ב”ה שאלה : האם מותר לאשה להתאפר (בצניעות) בזמן שהיא איננה טהורה, ובפרט אם בעלה טוען שזה לא מפריע לו אם היא לא תתאפר? תשובה : אם האשה רגילה להתאפר כשהיא טהורה חייבת להתאפר גם כשהיא צנועה ואף אם הבעל טוען שזה לא מפריע לו שלא תתאפר, אבל אם גם שכהיא טהורה איננה מקפידה להתאפר …

איפור בימי נידתה לקריאה »

תקשורת ע”י מגע לזוג כבדי שמיעה

בע”ה תקשורת ע”י מגע לזוג כבדי שמיעה שאלה: נשאלתי מזוג כבדי שמיעה שמכיוון שחלק מצורת התקשורת ביניהם הוא ע”י נגיעות קלות שמטרתן להסב תשומת לב ולא שייך בכלל לעניין חיבה, האם הדבר אסור בזמן נידתה ? תשובה: אם אין צורך גדול יש להימנע מכך בזמן נידתה, ולמצוא פתרונות חלופיים. מקורות והרחבה: נחלקו הראשונים אם איסור …

תקשורת ע”י מגע לזוג כבדי שמיעה לקריאה »

גידול כלב לגרושה ללא ילדים

בס”ד גידול כלב לגרושה ללא ילדים שאלה: אני אשה גרושה ללא ילדים, ואני מרגישה חסרת בטחון, האם אני יכולה לגדל כלב קטן, שאני ירגיש איתו יותר בטוחה עד שאתחתן בעזרת ה’. תשובה: איתא בש”ס (ע”ז דף כב:) ארמלתא לא תרבי כלב, ע”כ. וכתב רש”י (ד”ה לא תרבי) שמא תתאוה ותרביענו עליה, ע”ש. ומבואר שם בגמרא …

גידול כלב לגרושה ללא ילדים לקריאה »

הפלגה קצרה האם עוקרת את הארוכה

בה”י שאלה: אישה שראתה דם בהפלגה של 28 יום, ובפעם הבאה קיבלה דם לאחר 25 יום, האם צריכה לחוש להפלגת 28 יום או לא, ואם כן ממתי שופרת את ההפלגה הנ”ל? תשובה: נחלקו הפוסקים האם הפלגה קצרה עוקרת הפלגה ארוכה, ולמעשה היות ונפסק שווסתות הם מדרבנן, נקטינן למעשה שווסת קצר עוקר ווסת ארוך, ולא צריכה …

הפלגה קצרה האם עוקרת את הארוכה לקריאה »

הוספת מזוזות משום שלום בית

ב”ה . שאלה: זוג נשוי שנים רבות, והבעל רוצה להחליף את מזוזות הבית, אך דא עקא שהאשה מעכבת על ידו בטענה כי המזוזות נכתבו על ידי אביה שהלך לבית עולמו, ויש לה סנטימנטים כלפי המזוזות, מאידך הבעל טוען כי המזוזות ישנות וקטנות וחושש שהן פסולות, גם לפותחן בכדי להגיהה אותם חושש הבעל שייפרדו האותיות תוך …

הוספת מזוזות משום שלום בית לקריאה »

שתייה מכוס הקידוש של הבעל בנידות

שאלה: בימי איסור לאחר ששותה הבעל מהקידוש האם מותר לאישה לשתות אחריו מכוס היין, או שיש להחמיר משום שיורי כוס הבעל, וכן איך ישלח לה את הכוס הרי לא יכול לשלוח לה כוס היין: תשובה: מותר לאישה לשתות מכוס הקידוש אע”פ שהבעל ברך על הכוס ואין הלכה שאישה לא תשתה משיורי כוס של בעלה אלא …

שתייה מכוס הקידוש של הבעל בנידות לקריאה »

יחוד עם אחותו

יחוד עם אחותו שנינו במשנה (קידושין פ’ ע”ב): מתייחד אדם עם אמו ועם בתו. ובגמ’ (שם פ”א ע”ב): אמר רב יהודה אמר רב אסי: מתייחד אדם עם אחותו, ודר עם אמו ועם בתו. כי אמרה קמיה דשמואל, אמר: אסור להתייחד עם כל עריות שבתורה, ואפילו עם בהמה. ומסקינן דהוא מחלוקת תנאים בברייתא, עיי”ש בגמ’. בשו”ע …

יחוד עם אחותו לקריאה »

אשה נשואה – קבלת מתנה מאיש זר

ב”ה הנדון: אשה נשואה – קבלת מתנה מאיש זר. נשאלתי אשה חרדית שעובדת במקום עם ציבור שאינם שומרים תומ”צ, וההנהלה בכדי לאחד בין העובדים הנהיגה שכל עובד ייתן ביום ההולדת של חבירו, מתנה בסדר עוקב, דהיינו מי שנולד בחודש תמוז ייתן למי שנולד בחודש אב, והנולד בחודש אב ייתן לחודש אלול, וכן הלאה, וכלל העובדים …

אשה נשואה – קבלת מתנה מאיש זר לקריאה »

ראיית דם באסלה או בטישו כשסובלת מטחורים

ב”ה הנדון: ראיית דם באסלה או בטישו כשסובלת מטחורים נשאלתי: באשה שנמצאת בימים שהי טהורה אך כשעשתה צרכיה גילתה לפתע בקינוח כי הטישו מלא דם וכן על האסלה, ואז היא נזכרה שהיא סובלת מטחורים האם יכולה לתלות בכך? תשובה: כיון שהאשה סובלת מטחורים, שמדממים לפעמים, תולה בהם כתמה, כדין מכה שעלולה להתגלע ולהוציא דם. ואף …

ראיית דם באסלה או בטישו כשסובלת מטחורים לקריאה »

החזקת יד אשתו נדה בטיפול רפואי

בע”ה החזקת יד אשתו נדה בטיפול רפואי שאלה: נשאלתי מאדם שאשתו בימי נדתה ואמורה לעבור טיפול שיניים, והיא חרדה והיסטרית מאוד מהטיפול, האם יכול להחזיק ידה בזמן הטיפול, מה שיוכל מאוד לעזור ולהרגיע ע”פ נסיון העבר ? יש לציין שהשואל התקשר לשאול כאשר הם מאחורי דלת הרופא ואין אפשרות לפתרונות אחרים כדחיית התור, או להיעזר …

החזקת יד אשתו נדה בטיפול רפואי לקריאה »

טבילה ביום שביעי מבעוד יום

היתר טבילת אשה ביום השביעי כשנפגשת עם בעלה לאחר הטבילה מבעוד יום, אך אינה מתייחדת עימו, בשעת הדחק וחשש מכשול. נשאלתי: בני זוג שאינם שומרים כ”כ תומ”צ אך מקפידים לשמור טהרת המשפחה, וכעת הם צריכים לטוס לחופשה ביום השביעי של ספירת ז’ נקיים, וזמן הטיסה יוצא לקראת ערב לפני השקיעה, ובמקום נחיתתם אין אפשרות לאשה …

טבילה ביום שביעי מבעוד יום לקריאה »