חודש: כ״ה באדר א׳ ה׳תשפ״ב (פברואר 2022)

מחצית השקל

שנינו במשנה (מסכת מגילה כט ע”א) ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים.הטעם שקוראים פרשת שקליםאמרו רבותינו (שם) באחד באדר משמיעין על השקלים וכו’ על השקלים מנלן אמר ר’ טבי אמר רבי יאשיה דאמר קרא זאת עולת חודש בחדשו. אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשה.והטעם שבגינו אנו קוראים פרשת שקלים בראש חודש …

מחצית השקל לקריאה »

שאלה: האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות?

תשובה: אמר שלמה המלך”לועג לרש חרף עושהו“ (משלי י”ז ה) ולמדו חז”ל (סוטה מג:) שאסור לקיים מצוות בפני המתים שאם מקיימם זה כאילו לועג להם שהמתים אינם יכולים לקיימן מפני שהם פטורים מן המצוות  והיכול לקיימם הרי הוא כעשיר כנגד מי שאינו יכול לקיימם, ולאו דווקא ליד מת ממש אלא ה”ה בבית הקברות. (ברכות יח.) …

שאלה: האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות? לקריאה »

גיזום גדר חי בשביעית לנוי או להשבחה

שאלה: אני מכהן כמשגיח כשרות לבית מלון בצפון הארץ איך אני אמור להנחות את הגנן של הבית מלון בגיזום גינות הנוי הנמצאים מסביב למלון בשנת השמיטה? תשובה: איסור זמירה מבואר בתורה פרשת בהר (ויקרא כה ד) “וכרמך לא תזמור” דהיינו כל פעולה שבאה לטובת הפירות אסורה מן התורה, וכלשון הרמב”ם בפירוש המשניות (פ”ד מ”ה) שכורתים …

גיזום גדר חי בשביעית לנוי או להשבחה לקריאה »