כנס מעמד פתיחת סניף שישי של בית הדין “דרכי משפט”ו”שערי הלכה ומשפט” בנשיאות אב בית הדין, הרה”ג שלמה בארי שליט”א בעיר אור יהודה בשיתוף רב העיר הרה”ג ציון כהן ונכבדי העיר.