תפילות: סגולות

תפילה על אתרוג לבן איש חי

בקשה ליום ט"ו בשבט מרבינו יוסף חיים – הבן איש חי זיע"א "בט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות, על כן טוב ונכון לומר ביום ט"ו בשבט בשחרית פסוקים אלו ובקשה זו. וידוע הוא שיש קבלה בידי חכמי אשכנז ז"ל שצריך לבקש ביום ט"ו שבט בפרטות על האתרוג, שיזדמן לישראל אתרוג טוב ויפה בחג" (לשון חכמים …

תפילה על אתרוג לבן איש חי לקריאה »