תפילות: סגולות

תפילה על אתרוג לבן איש חי

בקשה ליום ט”ו בשבט מרבינו יוסף חיים – הבן איש חי זיע”א “בט”ו בשבט – ראש השנה לאילנות, על כן טוב ונכון לומר ביום ט”ו בשבט בשחרית פסוקים אלו ובקשה זו. וידוע הוא שיש קבלה בידי חכמי אשכנז ז”ל שצריך לבקש ביום ט”ו שבט בפרטות על האתרוג, שיזדמן לישראל אתרוג טוב ויפה בחג” (לשון חכמים …

תפילה על אתרוג לבן איש חי לקריאה »

פרשת המן

סגולה לפרנסה לומר בכל יום את פרשת המן. עניין זה מוזכר כבר ב’ארבעה טורים’ (אורח חיים סי’ שא – ‘טוב לומר פרשת המן’), ומרן הבית יוסף ביאר “כדי שיאמין שכל מזונותיו באין לו בהשגחה”, וב’פרישה’: “בירושלמי דברכות איתא, כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו”. לגבי אמירת פרשת המן בשבת, פסק …

פרשת המן לקריאה »