הגר"א גיאת שליט"א, ראש בית הוראה "שערי הלכה ומשפט"

Avatar photo

מזונות ילדים

מאת: הגר”א גיאת שליט”א, ראש בית הוראה “שערי הלכה ומשפט” תקנת הרבנות הראשית [-מזונות עד גיל 15] בשנת תש”ד, תקנו הרבנים הראשיים לישראל, הרה”ג יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ”ל, והרה”ג בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ”ל תקנות. ושם בתקנה ג’ מובא: “לפנים בישראל, אע”פ שמעצם הדין לא היו כופין את האב בממונו לזון את בניו ובנותיו …

מזונות ילדים לקריאה »

היש בכוחה של תפילה לשנות את פסק הדין?

משנה סנהדרין [כג,א] “דיני ממונות בשלשה זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, ושניהן בוררין להן עוד אחד, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: שני דיינין בוררין להן עוד אחד” ומבארת הגמרא [שם]: “מאי זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד? – אלא הכי קאמר, כשזה בורר לו דיין אחד וזה בורר לו דיין …

היש בכוחה של תפילה לשנות את פסק הדין? לקריאה »

סודיות בהלכה

הסודיות, הינה אבן יסוד בכל הליך של טיפול-גישור-ייעוץ. רק כאשר כל אחד מהצדדים בטוח שהדברים שנאמרים ב’ארבע עיניים’, יישארו ביניהם, מבלי חשש שהדברים יגיעו לאוזניים שאינן רצויות בעיניהם – יש סיכוי ליצור אימון שיהווה גשר לפתיחות ולשיתוף הפעולה הרצוי. החובה לשמור על סודיות, מעוגנת אף בכללי האתיקה המקצועיים. מלבד אי אילו מקריים, שעליהם חלה חובת …

סודיות בהלכה לקריאה »

שתיקה כמדקרות חרב

דבר ידוע הוא, כי הגדרתה של “אלימות”, אינה מצטמצמת להפעלת כוח פיזי. אלא, גם ל”אלימות מילולית”, וכדברי שלמה המלך[1] – החכם מכל אדם – “יש בוטה כמדקרות חרב”. יש בכוחה של המילה שנאמרת, לפגוע הרבה יותר מאשר דקירת חרב. דקירת חרב, כואבת לשעתה, אך כעבור זמן, הכאב נעלם. מאידך, מילה פוגעת, מלווה את הנפגע לאורך ימים …

שתיקה כמדקרות חרב לקריאה »