קטגוריות וורטים: עקב

מוצא שפתי לא אשנה

התורה מציעה מחד את הדרך להשגתם של החיים ושל אהבת השם אלינו ואילו בהיפוכם של דברים עקב לא תשמעון  יגיע האבדון.