הרה"ג יצחק אושינסקי שליט"א – אב"ד חיפה

Avatar photo

בדיקת פוליגרף בראי ההלכה

מהי בדיקת פוליגרף: לגופו של הנבדק מוצמדים חיישנים (אלקטרודות), הבודקים במהלך חקירתו את קצב הנשימה שלו, את דופק הלב ואת כמות הזיעה על גופו. אדם המשקר, מפריש בלא רצונו חומצות מסוימות המשנות את מידת המליחות של הזיעה היוצאת ממנו. גם קצב הדופק שלו משתנה. הנבדק מתבקש לענות ב”כן” או “לא” על כל שאלה שהוא נשאל. …

בדיקת פוליגרף בראי ההלכה לקריאה »

זכות קדימה בנישואין

טרם ניגש לדון בדעת הפוסקים ובראיות מהש”ס, נביא את הסיבות המובאות בפוסקים שבגינם היה מקום לומר שיש לצעיר להימנע מלהקדים את אחיו בנישואין: מצער אחיו הגדול בכך שנישא לפניו (אגרות משה, אבהע”ז ח”ב סימן א). מבייש אחיו הגדול בכך שנישא לפניו, והוי כעין הלבנת פנים (אגרות משה שם). האח הצעיר מחויב בכבוד אחיו הגדול (ע”פ …

זכות קדימה בנישואין לקריאה »