קטגוריות וורטים: וארא

צניעות וענווה

"הוא בצדקו מתחילה ועד סוף", ללמדנו שאף על פי שניתנה בידו המלוכה "הוא משה ואהרון" שלא שינו טעמם וענוותם מתחילה ועד סוף.

כוח בורא בנברא

מדוע ביקש אלוקים ממשה ואהרון לעשות מופת שגם חרטומי מצרים יכולים לעשותו? וכי לא ידע אלוקים מתחילה שפרעה יקרה לחכמי מצרים ולמכשפים אשר בארמונו ושגם הם יוכלו לעשות את אותו הדבר ממש?