קטגוריות וורטים: וארא

כוח בורא בנברא

מדוע ביקש אלוקים ממשה ואהרון לעשות מופת שגם חרטומי מצרים יכולים לעשותו? וכי לא ידע אלוקים מתחילה שפרעה יקרה לחכמי מצרים ולמכשפים אשר בארמונו ושגם הם יוכלו לעשות את אותו הדבר ממש?

צניעות וענווה

“הוא בצדקו מתחילה ועד סוף”, ללמדנו שאף על פי שניתנה בידו המלוכה “הוא משה ואהרון” שלא שינו טעמם וענוותם מתחילה ועד סוף.

פרשת וארא מסירות נפש מוטלת על כל אחד ואחד

פרשת וארא מסירות נפש מוטלת על כל אחד ואחד נאמר בפרשתנו (פ”ז פסוק כח): וְשָׁרַץ הַיְאֹר צְפַרְדְּעִים וְעָלוּ וּבָאוּ בְּבֵיתֶךָ וּבַחֲדַר מִשְׁכָּבְךָ וְעַל מִטָּתֶךָ וּבְבֵית עֲבָדֶיךָ וּבְעַמֶּךָ וּבְתַנּוּרֶיךָ וּבְמִשְׁאֲרוֹתֶיךָ: הגמרא בפסחים (נג.) שואלת מהיכן למדו חנניה מישאל ועזריה, שמסרו עצמם על קדושת השם בשעה שביקש מהם נבוכדנאצר להשתחוות לפסל שעשה ולא התשחוו ולכן השליכן לכבשן …

פרשת וארא מסירות נפש מוטלת על כל אחד ואחד לקריאה »