שחרית

אמירת קרבנות לפני שחרית חיוב או מידת חסידות

שו”ת שאלה: האם לומר קורבנות בבוקר הוא ממידת חסידות או איכא ביה צד חיוב, וכן יש לדון במי שנמצא במקום שלא אומרים אם יאמר הוי כיהורא, ומה עדיף ללמוד תורה או לומר קרבנות? תשובה: אמירת הקרבנות אינו מידת חסידות , אך אינו חיוב כמו פסוקי דזמרה, והגדיר מרן בשולחן ערוך בחלק או”ח ס’ א’ טוב …

אמירת קרבנות לפני שחרית חיוב או מידת חסידות לקריאה »