הרב אליהו פדידה שליט"א

Avatar photo

האם מותר להשהות ‘גמדי גינה’ בבית

ששאלה שנשאלנו במסגרת בית ההוראה האם מותר להשהות בבית ‘גמדי גינה’ העשויים לנוי? תשובה:  תחילה נאמר שיש לחלק שאלה זו בג’ שלבים א. איסור עשיית פסל שלם ב. איסור עשיית פסל שאינו שלם ג. איסור שהייה. איסור עשיית פסל בדמות אדם שלמה בגמ’ (ע”ז מג: ר”ה כד) דרשו על הפסוק “לא תעשון אתי אלהי כסף …

האם מותר להשהות ‘גמדי גינה’ בבית לקריאה »

האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות

שאלה: מאחר ויש הנוהגים בימי חודש אלול ותשרי לעלות לבית העלמין ולפקוד את קברי הצדיקים נשאלנו במסגרת בית ההוראה האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות?   תשובה: אמר שלמה המלך “לועג לרש חרף עושהו“ (משלי י”ז ה) ולמדו חז”ל (סוטה מג:) שאסור לקיים מצוות בפני המתים שאם מקיימם זה כאילו לועג להם שהמתים אינם יכולים …

האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות לקריאה »

דין מאכלים שעבר עליהם הלילה האם מותרים באכילה

שאלה: האם מותר לאכול בצל קלוף שעבר עליו הלילה? תשובה: איתא בגמ’ (נידה יז.) אמר ר”ש בן יוחאי חמשה דברים הן שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו ואחד מהן הוא האוכל שום קלוף ובצל קלוף וביצה קלופה שעבר עליהם הלילה ואמרי’ תו התם האוכל שום קלוף ואע”ג דמנחי בסילתא ומציירי וחתימי רוח רעה שורה עליהן …

דין מאכלים שעבר עליהם הלילה האם מותרים באכילה לקריאה »

תפילה בבית הקברות

שאלה: האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות?   תשובה: אמר שלמה המלך “לועג לרש חרף עושהו“ (משלי י”ז ה) ולמדו חז”ל (סוטה מג:) שאסור לקיים מצוות בפני המתים שאם מקיימם זה כאילו לועג להם שהמתים אינם יכולים לקיימן מפני שהם פטורים מן המצוות  והיכול לקיימם הרי הוא כעשיר כנגד מי שאינו יכול לקיימם, ולאו דווקא …

תפילה בבית הקברות לקריאה »

דין התחפושות בפורים

הנה מנהג התחפושת בפורים אין לו זכר בש”ס או במדרשי חז”ל ולא הזכירוהו גדולי הראשונים אלא הראשון שהזכיר מנהג זה הוא המהר”י מינץ[1] (סימן טו) ודבריו הובאו ברמ”א (סי’ תרצו ס”ח) ומשם לשאר האחרונים. אך תדע שמנגד יש מן הפוסקים שאסרו מנהג זה בכל תוקף מטעם שאין מקורו קדוש אלא מן הגויים הביאוהו שהיו נוהגים …

דין התחפושות בפורים לקריאה »

שאלה: האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות?

תשובה: אמר שלמה המלך”לועג לרש חרף עושהו“ (משלי י”ז ה) ולמדו חז”ל (סוטה מג:) שאסור לקיים מצוות בפני המתים שאם מקיימם זה כאילו לועג להם שהמתים אינם יכולים לקיימן מפני שהם פטורים מן המצוות  והיכול לקיימם הרי הוא כעשיר כנגד מי שאינו יכול לקיימם, ולאו דווקא ליד מת ממש אלא ה”ה בבית הקברות. (ברכות יח.) …

שאלה: האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות? לקריאה »

האם מותר לגדל כלב, ומה דין טיפולו בחול ובשבת

שאלה: בידוע שכיום משפחות רבות מגדלות כלבים לשעשוע ולשמירה, האם יש איסור הלכתי לגדל כלב? ואם מותר, איזה הלכות צריך לדעת בעניין גידול כלב? תשובה: שנינו בסוף פרק מרובה (בב”ק עט:) לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת ע”כ ופרש”י וז”ל מפני שנושך ומנבח ומפלת אשה מיראתו עכ”ל ע”ש ופסקו הטור …

האם מותר לגדל כלב, ומה דין טיפולו בחול ובשבת לקריאה »

האם מותר ללבוש מסכה בצבע וורד

שאלה: נשאלתי מחבר בקהילתנו אודות החיוב בתקופתנו ללבוש מסכה במקומות ציבוריים סגורים. ומספר שכך קרה לו: כשהגעתי לסופר שמתי לב שאין לי מסכה, וכשנגשתי לקנות מסכה מהקיוסק ליד, המוכר אמר שיש לו רק מסכות בצבע ורוד. ונפשו בשאלתו היא האם מותר ללבוש מסכה ורודה או שיש בזה משום ‘לא ילבש גבר שמלת אישה’. תשובה: ראשית …

האם מותר ללבוש מסכה בצבע וורד לקריאה »