הרב מאיר שמעון עשור

Avatar photo
שלבים-ואופנים-לקיום-הציווי-ודבקת-בו

שלבים ואופנים לקיום הציווי ודבקת בו

שלבים ואופנים לקיום הציווי “ודבקת בו” בפרק זה נעסוק באופנים המוצעים בספרות חז”ל כדרך לעלייה “בסולם המעלות” העולה בית אל “ללכת בדרכיו ולדבקה בו”. עלייה בסולם הדבקות בה’ כתהליך עבודה הדרגתי עניין ההדרגתיות בעבודת ה’ הוזכרה במקומות שונים בספרות חז”ל. בזוהר הקדוש מסופר על אברהם אבינו ע”ה “(1)בא וראה אברהם התקרב אליו ותשוקתו הייתה כל …

שלבים ואופנים לקיום הציווי ודבקת בו לקריאה »

שלבים-ואופנים-לקיום-הציווי-ודבקת-בו

שלבים ואופנים לקיום הציווי ודבקת בו

שלבים ואופנים לקיום הציווי “ודבקת בו” בפרק זה נעסוק באופנים המוצעים בספרות חז”ל כדרך לעלייה “בסולם המעלות” העולה בית אל “ללכת בדרכיו ולדבקה בו”. עלייה בסולם הדבקות בה’ כתהליך עבודה הדרגתי עניין ההדרגתיות בעבודת ה’ הוזכרה במקומות שונים בספרות חז”ל. בזוהר הקדוש מסופר על אברהם אבינו ע”ה “(1)בא וראה אברהם התקרב אליו ותשוקתו הייתה כל …

שלבים ואופנים לקיום הציווי ודבקת בו לקריאה »

תכונות-מידות-ופעולות-למבקשי-השם

תכונות מידות ופעולות למבקשי ה’

תכונות מידות ופעולות למבקשי ה’ בפרק זה נעסוק בתכונות והמידות העיקריות המובאות בחז”ל הראויות שיהיו באדם החפץ להדבק בה’, ומנגד בתכונות והמידות המונעות את האדם מלהתקרב לדבקות בו יתברך. כמו כן נדון בפעולות שראוי שהאדם מבקש ה’ ירגיל את עצמו בהן. המידות הבסיסיות הראויות שימצאו  באדם המבקש ה’ אדם הפועל לתיקון מידותיו בעבודה יומיומית, מכשיר …

תכונות מידות ופעולות למבקשי ה’ לקריאה »

להדבק-בה'-באמצעות-עליית-נשמה

להדבק בה’ באמצעות עליית נשמה

הקדמה: בכל לילה בעת שאדם ישן את שנתו, מתחולל תהליך מופלא בו מתחדשת הנשמה בפעולה טבעית לא מודעת. בפרק זה ננסה להבין את התהליך ונבחן כיצד ניתן לתעל אותו לטובת עילוי ותוספת קדושה לנשמה. בהמשך הפרק נציע אפשרויות נוספות לביצוע תהליך זה באופן יזום ומודע.   ירידת הנשמה בכל בוקר מחדש בכול בוקר, עם קומו, פותח …

להדבק בה’ באמצעות עליית נשמה לקריאה »

לעובדו-באמצעות-התפילה

לעובדו באמצעות התפילה

לעובדו באמצעות התפילה נצטווינו בתורה לעבדו, הציווי נכפל מספר פעמים בתורה, באמרו ”ועבדתם את ה’ אלהיכם(1)”, וכן “ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה‘(2)“ וכן אמר הכתוב ”ואותו תעבודו(3)”. “ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם(4)” וכן” ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון(5)”       כתוב במדרש(6) “לעבדו” – זו תפילה. שואל המדרש: זו תפלה, או אינו אלא …

לעובדו באמצעות התפילה לקריאה »

דרכי-פעולה--ומיומנויות--לדבקות-בהשם

דרכי פעולה ומיומנויות לדבקות בה’

דרכי פעולה ומיומנויות לדבקות בה’ (1) בחלק זה נעסוק בפעולות המסייעות להתרוממות החלקים הרוחניים באדם בסולם להדבקות בה’. באמצעות פעילות מחשבתית, ההתבוננות ודימוי מובנה. פעולות  היוצרות יחד מצב תודעתי עמוק וחיבור גבוה העשויים להביא להתרוממות החלקים הרוחניים באדם. הפעולות המובאות כאן אינן בגדר המלצה “הלכה למעשה” לכל אדם, אלא מיועדות לת”ח המודרכים ע”י רבנים בקיאים …

דרכי פעולה ומיומנויות לדבקות בה’ לקריאה »

ללכת בדרכיו

נצטווינו ללכת בדרכיו הליכה בדרכי ה’, היא מצוה אמצעית למטרה התכליתית לדבקה בו,  יחד עם זאת הינה ציווי העומד בפני עצמו, כפי שמובן המשמעות מהפסוקים: “ועתה ישראל מה ה’ אלקיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה’ אלקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה’ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך(1)“. “כי אם שמר תשמרון …

ללכת בדרכיו לקריאה »

מצוות-האמונה-בה'

מצוות האמונה בה’

נשגב מדעתנו לקבוע הגדרות למשמעותה העמוקה של האמונה, יחד עם זאת, הדברה הראשונה מעשרת הדברות, מצווה אותנו על אמונה בא-ל “(1)אנכי ה’ אלוקיך” נאמרה מאיתו יתברך, לעסוק ולהתנהל בחיינו באמונה ולכן ראוי ונכון לנו ללמוד את משמעותה עד היכן שידנו מגעת. במאמר זה נשתדל בס”ד לאפיין את מצוות האמנוה מתוך מאמרי חז”ל המשקפים את תפיסתם, …

מצוות האמונה בה’ לקריאה »

אמונה-באמצעות-התבוננות-בבריאה

אמונה באמצעות התבוננות בבריאה

ראשית האמונה התבוננות בבריאה ובהנהגה הבריאה עצמה מעידה על יוצרה, ומעידה על קיום בורא לעולם. וכמו שמצאנו באברהם אבינו שהגיע להכיר את בוראו ע”י התבוננות בבריאה. מתוך התבוננות אפשר להגיע להכרה במציאות ה’,  בטובו וחסדו של הבורא.  מהתבוננות בבריאה יכול האדם לראות את חכמתו וגדלותו של הקב”ה ולהגיע להכרה במציאותו, ליראה ואהבה אתו, כמו שכתב …

אמונה באמצעות התבוננות בבריאה לקריאה »

אמונת-הייחוד

אמונת הייחוד

מאמר בעניין אמונת הייחוד באור על הקל”ח פתחי חכמה של הרמח”ל פתחים א-ד נכתב ובואר ע”י הרב מאיר שמעון עשור מצוות האמונה בייחודו הא-ל אופייה וגדריה כשורש ליהדות  האמונה השורשית ביהדות היא להאמין במציאות הא-ל, שיש בורא לעולם וברצונו הוא מקיימו.  יחוד הא-ל שהוא אחד ואין שני לו: בבריאת העולם ובקיומו, הוא מקיים אותו ומנהג …

אמונת הייחוד לקריאה »

שער-העיגולים

שער העיגולים

שער העיגולים(1) דרוש אדם הקדמון(2) הקדמה אחת כוללת מן האין סוף עד(3) זעיר אנפין. דע כי תחילת הכל קודם הצימצום היה כל המציאות אור פשוט(4) ונעלם בלתי נתפס ומושג ונקרא אור אין סוף אור המתפשט מעצמותו יתברך אין לו סוף ולא היה שם קודם הצמצום שום חלל(5) ריק מאורו, שהוא מקום מוגבל המאפשר לברוא בו …

שער העיגולים לקריאה »

מצוות-אהבת-ה'

מצוות אהבת ה’

אהבת ה’ היא מצוות עשה מהתורה לאהוב את האל.  מצווה זו היא אחת משש מצוות תמידיות.  המתייחדות בכך שאפשר לקיימן באופן תמידי בכל רגע ורגע. (ספר החינוך)   מקור המצווה  המקור העיקרי למצוות אהבת ה’ הוא ציווי מהתורה כפי שמופיע בספר דברים(1):  “ואהבת את ה’ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך”.     הפסוק מצווה …

מצוות אהבת ה’ לקריאה »