הרב מאיר שמעון עשור

Avatar photo
האמונה שהעולם עומד על לימוד תורה

האמונה שהעולם עומד על לימוד תורה

האמונה שהעולם עומד על לימוד תורה מיסודות האמונה שהעולם מתקיים בזכות למוד תורה כדברי התנא, “על שלשה דברים העולם עומד (מתקיים), על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים”. הקדים התנא בתחילה את התורה, להורות כי התורה היא הבסיס והסיבה העיקרית שעליו עומד העולם. מצוות לימוד התורה היא מצווה חשובה ביותר ביהדות, מתקיימת בחלק הגבוה שבאדם, …

האמונה שהעולם עומד על לימוד תורה לקריאה »

עקרי האמונה

עקרי האמונה עיקרי האמונה, הם פרטים יסודיים ומהותיים בדת היהודית, שנבחרו ושנקבעו על ידי אבותינו ורבותינו הקדמונים, מתוך מכלול מרכיבי האמונה ומהווים רכיבים עקרים באפיון שלמות האמונה. עיקרים אלו מהווים מעין מסגרת המגדירה את אמונת הדת היהודית, ואף שלא התקבעו במפורש בספרי ההלכה ולא בכתבי הפוסקים כשאר הלכות המצויות בשולחן ערוך, פרט למקומות בודדים,(1) התקבלו …

עקרי האמונה לקריאה »

האירועים שעליהם מבוססת האמונה בה’

במאמר זה נעסוק באירועים המכוננים שעליהם מבוססים יסודות האמונה והיהדות.(1) יציאת מצרים ומעמד הר סיני. היהדות אינה מבוססת על טיעונים פילוסופיים ולא על דברי נבואתו של אדם זה או אחר, אלא על העדות בדבר התגלות אלוהית מפורסמת וממושכת, אותה קיבלנו מאבותינו, ואבותינו מאבותיהם לפניהם. על סמך העדות הזו אנו מתייחסים לדברי התורה כאל ביטוי לרצון …

האירועים שעליהם מבוססת האמונה בה’ לקריאה »

הזכירות שחייב אדם בכל יום

יהודי מצווה לזכור (1) אירועים מכוננים שהשפיעו על התהוותו של העם היהודי. באירועים אלה נעשו ניסים לעם ישראל ולגביהם צויינה בתורה חובת זכירה. בחלקם הזכירה נחשבות למצווה דאורייתא ובחלקם מצווה מדברי קבלה. נראה שאין סדר מסוים מחייב לאמירת מצוות הזכירה, שהרי כל זכירה היא מצוה בפני עצמה ולכן נכתבו הזכירות כאן לפי סדר התרחשותם הכתובים בתורה, …

הזכירות שחייב אדם בכל יום לקריאה »

אהבת ה’

מצוות אהבת ה’  אהבת ה’ היא מצוות עשה מהתורה לאהוב את האל.  מצווה זו היא אחת משש מצוות תמידיות. המתייחדות בכך שאפשר לקיימן באופן תמידי בכל רגע ורגע. (ספר החינוך) להורדת המאמר בקובץ pdf לחץ כאן >> מקור המצווה   “ואהבת את ה’המקור העיקרי למצוות אהבת ה’ הוא ציווי מהתורה כפי שמופיע בספר דברים אלהיך בכל …

אהבת ה’ לקריאה »

שער העיגולים

דרוש אדם הקדמון הקדמה אחת כוללת מן האין סוף עד זעיר אנפין. להורדת המאמר בקובץ pdf דע כי תחילת הכל קודם הצימצום היה כל המציאות אור פשוט ונעלם בלתי נתפס ומושג ונקרא אור אין סוף אור המתפשט מעצמותו יתברך אין לו סוף ולא היה שם קודם הצמצום שום חלל ריק מאורו, שהוא מקום מוגבל המאפשר …

שער העיגולים לקריאה »

“קיימו וקבלו היהודים” מתוך אמונה בהשם

תענית אסתר בשונה משאר התעניות אינה רק זכר לאירוע שהיה בעבר, אלא היא חלק מהותי פעיל גם היום, עצם קיומה של התענית כזיכרון נס הפורים לכל עם ישראל, דבר המעורר את שנעשה אז, את תהליכי האמונה שחוו העם באותה תקופה, האירוע חוזר ונשנה לנו בכל שנה עם קיום התענית כזכר לנס ומעוררים מחדש בנו את …

“קיימו וקבלו היהודים” מתוך אמונה בהשם לקריאה »

מצוות האמונה בה’

להורדת המאמר בקובץ pdf לחץ כאן משמעות וגדר האמונה בה’ משמעות המושג “אמונה” היא התייחסות רגשית חיובית  בעלת עוצמה, מצד האדם המאמין, למציאות נכספת. מציאות אשר ניתן לחוש את נוכחותה בנפש, ברגש ובעיצוב תפיסת העולם. אולם אין להשיגה בשכל, ובחושיים הגשמיים בהיותנו נבראים.  מוכרת האמרה “במקום שנגמר ההיגיון שם מתחילה האמונה” פרושו של דבר שהאמונה …

מצוות האמונה בה’ לקריאה »

“ולדבקה בו”

להורדת המאמר בקובץ pdf לחץ כאן מקורות, מרכיבים וחשיבות בראי חז”ל בפרק זה נביא מדברי רבותינו על הציווי “ולדבקה בו”. חז”ל פרשו באופנים שונים מצווה זו ואעפ”כ קיימת תמימות דעים כי מדובר במצוות “עשה” מהתורה החלה על גברים ונשים כאחד, יש לקיימה בכל זמן אפשרי וביטולה הוא ביטול מצוות עשה. שורש וטעם המצווה נגלה הוא, …

“ולדבקה בו” לקריאה »

אמונת הייחוד

להורדת המאמר בקובץ pdf לחץ כאן באור על הקל”ח פתחי חכמה של הרמח”ל פתחים א-ד מצוות האמונה בייחודו הא-ל אופייה וגדריה כשורש ליהדות  האמונה השורשית ביהדות היא להאמין במציאות הא-ל, שיש בורא לעולם וברצונו הוא מקיימו.  יחוד הא-ל שהוא אחד ואין שני לו: בבריאת העולם ובקיומו, הוא מקיים אותו ומנהג אותו וברצונו  שולט בו באופן …

אמונת הייחוד לקריאה »

ודבקת בו – תכלית המצווה בראי חז”ל

מאמר זה עוסק בהבנת תכלית המצווה “ודבקת בו”. לאחר עיון במקורות בדברי חז”ל ראינו כי אין מדובר במצוות “עשה” נוספת מהתורה אלא מדובר במצווה מיוחדת מכל המצוות הכתובות בתורה, היות והיא נשמת כל המצוות והתכלית של כל קיום המצוות והתורה.  מצוות “ודבקת בו” הינה רבת פנים: מצד אחד, היא משקפת את תהליך “העבודה” של האדם …

ודבקת בו – תכלית המצווה בראי חז”ל לקריאה »

חודש שבט – על חג האילנות וצמחי – מרפא.

חודש שבט, הוא האחד-עשר במניין החודשים, זאת כאשר מתחילים למנות מחודש 1ניסן. במקרא הוא נקרא תמיד החודש האחד-עשר, כמו שכתוב: “2ויהי בארבעים שנה 3בעשתי-עשר חודש” וכן עוד כתוב בזכריה4 “ביום עשרים וארבעה לעשתי-עשר חודש הוא חודש שבט”. שונה מכך הספירה שאנו מונים כיום את השנים (כמו התשפ”א) והחודשים בתוך השנה, הרי שחודש שבט הוא חמישי …

חודש שבט – על חג האילנות וצמחי – מרפא. לקריאה »