פסקי דין כלליים

תפילה בבית הקברות

שאלה: האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות?   תשובה: אמר שלמה המלך "לועג לרש חרף עושהו" (משלי י"ז ה) ולמדו חז"ל (סוטה מג:) שאסור לקיים מצוות בפני המתים שאם מקיימם זה כאילו לועג להם שהמתים אינם יכולים לקיימן מפני שהם פטורים מן המצוות  והיכול לקיימם הרי הוא כעשיר כנגד מי שאינו יכול לקיימם, ולאו דווקא …

תפילה בבית הקברות לקריאה »

האם מותר להתפלל על שלום בית בשבת

נשאלנו במסגרת בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט" האם מותר להתפלל על שלום בית בשבת או שמא יש בזה איסור משום 'שאלת צרכיו' שהרי אין לבקש בקשות פרטיות בשבת. מובא בגמרא ירושלמי שבת (פט"ו ה"ג) שאין לאדם לבקש צרכיו בשבת. והוכרע למסקנה שדווקא צרכיו הפרטיים מתוך תפילה פרטית אין לו לאדם לבקש. אך כל תפילה או …

האם מותר להתפלל על שלום בית בשבת לקריאה »

מחצית השקל

שנינו במשנה (מסכת מגילה כט ע"א) ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים.הטעם שקוראים פרשת שקליםאמרו רבותינו (שם) באחד באדר משמיעין על השקלים וכו' על השקלים מנלן אמר ר' טבי אמר רבי יאשיה דאמר קרא זאת עולת חודש בחדשו. אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשה.והטעם שבגינו אנו קוראים פרשת שקלים בראש חודש …

מחצית השקל לקריאה »

האם יש בפלטה מיחזי כמבשל והאם מותר להחזיר מאכל בשבת על גבי הפלאטה לכתחילה

דין שהייה בפלאטה עמדתי ואתבונן בדין פלטה בשבת. ראשית יש לדון לעניין שהייה לצורך הלילה ולא לצורך יום המחר כיון שתלוי שדין שהייה לבוקר יום השבת תלוי בתירוצי הב"י. ויש לדון האם הרי"ף מודה לכך אף שסובר כחכמים ועיין עוד בביה"ל בתחילת סי' רנג ואכמ"ל. הנה ראש למדברים הוא בשו"ת פנים מאירות (ח"א ססי' פד) …

האם יש בפלטה מיחזי כמבשל והאם מותר להחזיר מאכל בשבת על גבי הפלאטה לכתחילה לקריאה »

הנדון: בעל דין שאינו מיוצג – בין 'פתח פיך לאִלם' ל'אל תעש עצמך כעורכי הדיינין'; ערעור בטענות שאפשר שיתאיינו עד למועד הדיון

ב"ה תיק 1327814/2 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים לפני כבוד הדיינים: הרב שלמה שפירא המערער: פלוני (ע"י ב"כ עו"ד רונית אלאג'ם זיסמן ועו"ד ארתור שני)  נגד המשיבה: פלונית החלטה רקע והוראה מנהלית בפסק דין שנתתי בי"ח באב התשפ"א (27.7.2021) נדחה על הסף ערעורו של המערער שהוגש לכאורה, כך על פי התיק שנפתח וכך על פי …

הנדון: בעל דין שאינו מיוצג – בין 'פתח פיך לאִלם' ל'אל תעש עצמך כעורכי הדיינין'; ערעור בטענות שאפשר שיתאיינו עד למועד הדיון לקריאה »

עקרונוות איזון משאבים בחברה שבבעלות אחד מבני הזוג, ב'אופציות' ובפירותיהן

תיק 1145278/5 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים לפני כבוד הדיינים: הרב אליעזר איגרא, הרב מיכאל עמוס, הרב שלמה שפירא המערערת: פלונית נגד המשיב: פלוני (ע"י ב"כ עו"ד אברהם אינדורסקי) הנדון: עקרונוות איזון משאבים בחברה שבבעלות אחד מבני הזוג, ב'אופציות' ובפירותיהן החלטה א. לפני בית הדין מונח ערעורה של האישה על פסק דינו של בית הדין …

עקרונוות איזון משאבים בחברה שבבעלות אחד מבני הזוג, ב'אופציות' ובפירותיהן לקריאה »

יישומו של הסכם שלא מומש במשך 26 שנה

ב"ה תיק 792000/5 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים לפני כבוד הדיינים: הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו – נשיא, הרב אליעזר איגרא, הרב מיכאל עמוס המערערת (משיבה בערעור שכנגד): פלונית (ע"י ב"כ עו"ד שני ליבמן) נגד המשיב (מערער בערעור שכנגד): פלוני (ע"י ב"כ עו"ד סיגל צור ועו"ד אברהם שמלה) הנדון: יישומו של הסכם שלא …

יישומו של הסכם שלא מומש במשך 26 שנה לקריאה »

תנאי סף לערעור והסמכות לדחותו ללא דיון אם אינו עומד בהם אף אם 'ערעור בזכות' הוא

ב"ה תיק 1283980/5 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים לפני כבוד הדיינים: הרב שלמה שפירא המערער: פלוני נגד המשיבה: פלונית הנדון: תנאי סף לערעור והסמכות לדחותו ללא דיון אם אינו עומד בהם אף אם 'ערעור בזכות' הוא החלטה לפניי "בקשה להבהרה", כך לפחות על פי הכותרת. עניינה של הבקשה הוא באמור בהחלטתי הקודמת, ההחלטה מיום כ"ז …

תנאי סף לערעור והסמכות לדחותו ללא דיון אם אינו עומד בהם אף אם 'ערעור בזכות' הוא לקריאה »

מעבר אם וילדים למקום מרוחק ממקום המגורים המשותף שהאם נאלצת לעוזבו

ב"ה תיק 1334561/2 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים לפני כבוד הדיינים: הרב שלמה שפירא המערער: פלוני (ע"י ב"כ עו"ד לורי גייזלר) נגד המשיבה: פלונית (ע"י ב"כ עו"ד יוסף גבריאלי) הנדון: מעבר אם וילדים למקום מרוחק ממקום המגורים המשותף שהאם נאלצת לעוזבו החלטה לפני בית הדין בקשת האב לעיכוב ביצוע החלטת בית הדין קמא המאפשרת לאם …

מעבר אם וילדים למקום מרוחק ממקום המגורים המשותף שהאם נאלצת לעוזבו לקריאה »

בעל דין המטריח בטיעוני כזב עובדתיים וטענות שווא משפטיות לבטלות פסק דין

ב"ה תיק 936295/42 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים לפני כבוד הדיינים: הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא, הרב ציון לוז־אילוז המבקש: פלוני (ע"י ב"כ טו"ר אליהו דניאל) נגד המשיבה: פלונית (ע"י ב"כ עו"ד שי זילברברג) הנדון: בעל דין המטריח בטיעוני כזב עובדתיים וטענות שווא משפטיות לבטלות פסק דין החלטה לפנינו בקשה נוספת של המבקש. טרם …

בעל דין המטריח בטיעוני כזב עובדתיים וטענות שווא משפטיות לבטלות פסק דין לקריאה »

ביטול גרות במקרה של הטעיית בית הדין

ב"ה תיק 1241823/1 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים לפני כבוד הדיינים: הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו – נשיא המערערים: פלוני ואחרים (ע"י ב"כ עו"ד מיכאל קורינלדי) הנדון: ביטול גרות במקרה של הטעיית בית הדין פסק דין (עקרוני) תיאור המעשה בקצרה ארבעה מתגיירים עברו תהליך גיור בבית הדין המיועד לכך לאחר שנכנסו לארץ וקיבלו …

ביטול גרות במקרה של הטעיית בית הדין לקריאה »

הטלת עיקול להבטחת קיומו של פסק דין לאחר שניתן פסק הדין והסתיים ההליך

ב"ה תיק 1299285/2 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים לפני כבוד הדיינים: הרב שלמה שפירא המבקשת: פלונית (ע"י ב"כ עו"ד רוית טוב־לי) נגד המשיב: פלוני (ע"י ב"כ עו"ד יהודית שם טוב) הנדון: הטלת עיקול להבטחת קיומו של פסק דין לאחר שניתן פסק הדין והסתיים ההליך החלטה ביום ח' בתמוז התשפ"א (18.6.2021) פסק בית דיננו בערעורה של …

הטלת עיקול להבטחת קיומו של פסק דין לאחר שניתן פסק הדין והסתיים ההליך לקריאה »