פסקי דין באישות

שאלות ותשובות בהלכה

טבילה בספק

בע”ה טבילה בספק שאלה: אשה שהיה ספק באחת מבדיקותיה בשבעה נקיים ולא הספיקו לשאול עד שהגיע זמן טבילתה, וטבלה בספק במחשבה שישאלו אחר כך. האם היה ראוי לעשות כן, והאם יש צד שנחשב לחסרון בכוונת הטבילה ? תשובה: אין לעשות כך בשום אופן אלא במקרים חריגים ורק ע”פ הוראת חכם. מלבד זאת גם מפסידה הברכה, …

טבילה בספק לקריאה »

זמן ברכת הבתולים

בע”ה זמן ברכת בתולים שאלה: נשאלתי מחתן לאחר בעילת מצוה, שבשעת מעשה לא ידעו אם הצליחו, ורק למחרת לאחר שנבדקה התברר שקרע הרוב, האם יברך ברכת בתולים, או שמא עבר זמנו ? תשובה: יש שאינם נוהגים לברך כלל, ואם בקהילתו נהגו לברך לענ”ד מכיוון שהוא ברכת השבח, ובכל מקרה אין מברכים בשם ומלכות יוכל לברך …

זמן ברכת הבתולים לקריאה »

שמיעת קול זמר אחותו

שמיעת קול זמר אחותו כתב בשו”ע (אבה”ע סי’ כ”א סעי’ א’): ואסור לשמוע קול ערוה. וכתב במשנ”ב (סי’ ע”ה ס”ק י”ז): וזמר אשת איש וכן כל העריות לעולם אסור לשמוע. וכן פנויה שהיא נדה מכלל עריות היא. ובתולות דידן כולם בחזקת נדות הן משיגיע להן זמן וסת. וקול זמר פנויה נכרית היא ג”כ בכלל ערוה, …

שמיעת קול זמר אחותו לקריאה »

כתם שצידו האחד אדום והשני חום

ב”ה כתם שמצד אחד מראהו חום ומצדו השני מראהו אדום מעשה בא לפני בכתם על תחתון לבן של האשה שמצדו האחד הסמוך לגוף האשה מראהו חום נוטה לבהיר אך כשהפכתי לראות את מראה הכתם מצד השני שהוא כלפי חוץ ראיתי שמראהו נוטה לאדמימות מראה טמא שיש בו שיעור גריס, האם יש לדון את המראה כטהור …

כתם שצידו האחד אדום והשני חום לקריאה »

תשמיש המטה בסוכה

תשמיש המטה בסוכה כתב הרמ”א (סי’ תרל”ט סעי’ א’): ואל יעשה שום תשמיש בזוי בסוכה, כדי שלא יהיו מצות בזויות עליו. ובביאור הלכה (שם ד”ה ואל יעשה) כתב: ותשמיש המטה לא מקרי תשמיש בזוי, דהוא בכלל תשבו כעין תדורו. וגם בעצם לא מקרי תשמיש בזוי במה שהוא מקיים מ”ע של פו”ר ועונה, עכ”ד. וכן כתבו …

תשמיש המטה בסוכה לקריאה »

רחיצה בבריכה בשבעה נקיים

בע”ה רחיצה בבריכה בשבעה נקיים שאלה: נשאלתי אם מותר לאשה ללכת לבריכה בשבעה נקיים ? תשובה: מותר, ואין צורך להחמיר בכך. הרחבה ומקורות: שואלת זו התכוונה לשאול אם רחיצה בבריכה הוא חסרון בנקיים, שאולי יש לחשוש שהיה דם באותו מקום ונשטף ונתבטל במים, וכמו כן יתכן שהבדיקה אח”כ תצא נקיה מחמת הרחיצה והשהיה במים. ועל …

רחיצה בבריכה בשבעה נקיים לקריאה »

אשת כהן שהפילה בבית מה הם ההנחיות כלפי הבעל מצד הנפל

שאלה: אשת כהן שהפילה בבית מה הם ההנחיות כלפי הבעל מצד הנפל: תשובה: אם עבר ארבעים יום להריון אז דין הנפל לטמאות באהל, לכן עד שלא מסירים את הנפל מהבית, הבית טמא טומאת אהל ואסור על הבעל להכנס לבית, כמו כן אם יש ילדים זכרים בבית גם הם צריכים לצאת מהבית, ולא רק מהבית אלא …

אשת כהן שהפילה בבית מה הם ההנחיות כלפי הבעל מצד הנפל לקריאה »

אכילת יולדת ביוה”כ תוך ג’ ימים

בס”ד אכילת יולדת ביוה”כ תוך ג’ ימים שאלה: יולדת שחל יום הכיפורים בתוך ג’ ימים ללידתה, האם אוכלת פחות פחות מכשיעור, או שיכולה לאכול כרגיל. תשובה: כתב הטור (סימן תריז) יולדת תוך שלשה ימים לא תתענה כלל, ע”כ. וכתב מרן הבית יוסף (שם) שכן כתבו הרא”ש (פרק ח סימן ו) והר”ן (א. ד”ה ולענין) בשם …

אכילת יולדת ביוה”כ תוך ג’ ימים לקריאה »

שטיפה לפני בדיקת הפסק טהרה, למי שנמצאת מחוץ לבית

📌 שטיפה לפני בדיקת הפסק טהרה, למי שנמצאת מחוץ לבית: שאלה: שלום הרב, אם אישה עובדת בערב ולא יכולה לעשות בדיקת הפסק בטהרה, האם היא יכולה בשעה 11 בבוקר להתקלח, לנקות את עצמה ולעשות בדיקה? תשובה: שלום וברכה לפני בדיקת הפסק טהרה, המנהג לערוך שטיפה נרתיקית, לנקות את שאריות ההפרשות מהמחזור. לאחר השטיפה יש להמתין …

שטיפה לפני בדיקת הפסק טהרה, למי שנמצאת מחוץ לבית לקריאה »

חובת הפרישה בימי הוסת

📌 תוקף חובת הפרישה בימי הוסת (שבהם עלול הדם להופיע): שאלה: שלום כבוד הרב יש לי שאלה, האם ימי פרישה (דיני וסתות) זה הלכה? או חומרה? תשובה: שלום וברכה קבעו חכמים שיש ימים שיש לפרוש מיחסי אישות, מחשש שהמחזור עלול להופיע בהם. ימי פרישה אלו, הינם מתוקף ההלכה, והם חובה מן הדין. יש לציין שישנם …

חובת הפרישה בימי הוסת לקריאה »

עד איזו שעה ניתן לטבול

📌 עד איזה שעה ניתן לטבול: שאלה: שלום כבוד הרב, עד איזה שעה אפשר לטבול? תשובה: שלום וברכה ✡️ מבחינה הלכתית: על פי ההלכה, ניתן לטבול החל מזמן צאת הכוכבים (בארץ ישראל זה יוצא כ 18 דקות לאחר השקיעה), למשך כל הלילה עד הבוקר. כלומר, כל הלילה כשר לטבילה. 🕰️ זמן טבילה במקוואות: שעות הפתיחה …

עד איזו שעה ניתן לטבול לקריאה »

ליל טבילה בראש השנה

📌 ליל טבילה בראש השנה: שאלה: שלום הרב הטבילה שלי אמורה להיות בראש השנה, אשמח לקבל הדרכה כיצד עלי לנהוג. תודה רבה. תשובה: שלום וברכה 🍯 ראש השנה: ראש השנה, הינו יומיים (השנה: שבת, ראשון), להלן הנחיות לליל טבילה שחל בראש השנה: 🧡 טבילה בליל ראשון של ראש השנה (שישי בלילה): כאשר הטבילה חלה ביום …

ליל טבילה בראש השנה לקריאה »