משפטי התורה

משפטי התורה

חיבוק בזמן נדה בעת מלחמה

חיבוק בזמן נדה בעת מלחמה

שאלה: האם מותר לחבק בזמן נדה בעת מלחמה: שלום לכבוד הרב, בעלי קיבל בשורות רעות על חבריו בצבא, ואני טמאה. מותר לי לחבק אותו? הרי החיבוק זה לצורך חיזוק ועידוד. תשובה: מבחינה הלכתית אין היתר לאפשר מגע בזמן נדה, לצורך חיזוק ועידוד.   שלום וברכה, מבחינה הלכתית אין היתר לאפשר מגע בזמן נדה, לצורך חיזוק ועידוד. …

חיבוק בזמן נדה בעת מלחמה לקריאה »

איחור הדלקת הנרות בשביל שלום בית

איחור הדלקת נרות חנוכה בשביל שלום בית

שאלה: אישה שחוזרת מהעבודה לבית לאחר זמן הדלקת נרות חנוכה, האם צריך הבעל לאחר את ההדלקה על מנת שהאישה תהיה בהדלקה או שיש להדליק הנרות בזמנם?  תשובה: מעיקר הדין אין על אישה חיוב להיות בהדלקת נרות חנוכה אך במידה והבעל מרגיש שאם לא ימתין לאשתו בזמן הדלקת הנרות, האישה תצטער מזה, לדוגמה כאשר כל בני הבית …

איחור הדלקת נרות חנוכה בשביל שלום בית לקריאה »

טבילה בנהר במקום שאין מקוה

שאלה: האם מותר לאישה לטבול באגם סמוך והאם מותר לבעל להשגיח על אשתו שטבילתה תהיה כראוי? תשובה: במידה ויש אפשרות כזו של מקום בו המים כשרים, אין חשש חציצה והמקום צנוע וקיים בידוד מהסביבה, ניתן לטבול.  נשאלתי ע”י זוג אשר גרים במקום נידח בארה”ב  ואין בקירבת מקום מקוה כשר . האם מותר לאישה לטבול באגם …

טבילה בנהר במקום שאין מקוה לקריאה »

דין שטיפת מברשת שיניים בשבת

דין שטיפת מברשת שיניים בשבת

שאלה: המיקלים לצחצח את שיניהם בשבת, האם מותר להם לשטוף את המברשת בתום השימוש? תשובה: מותר לשטוף בשבת את מברשת השיניים בתום השימוש ע”י הזרמת המים עליה מתחת לברז, אלא שמהנכון להחמיר שלא לשפשף את סיבי המברשת בעת השטיפה. ובכזה אופן, רשאי לעשות כן אף אם אינו עתיד שוב לצחצח בה באותה השבת, והמחמיר בכל …

דין שטיפת מברשת שיניים בשבת לקריאה »

בדין הוצאת שערה מבגד בשבת

בדין הוצאת שערה מבגד בשבת

שאלה: מי שמצא שערה על בגדו בשבת, האם יכול להסירה, או שמא יש לאסור בזה משום איסור כיבוס ומשום איסור מוקצה? תשובה: המוצא שערה על בגדו בשבת, רשאי להסיר אותה משם בידו. ואין בזה משום איסור כיבוס, ולא משום מוקצה. נחלקו הפוסקים בדין נוצה שנפלה על בגד, אם מותר להסירה בשבת מעל הבגד או לא, …

בדין הוצאת שערה מבגד בשבת לקריאה »

יחוד עם שתי גיסות

יחוד עם שתי גיסות

שאלה: האם מותר לאיש להתייחד עם שתי נשים הנשואות לשני אחים. תשובה: יש אוסרים לאיש להתייחד עם שתי נשים הנשואות לשני אחים, ויש מתירים. ולבני ספרד מותר.   מקורות והרחבה: כתוב בשולחן ערוך (אבן העזר סי’ כ”ב סעיף י’): מותר להתייחד עם שתי יבמות וכו’, מפני ששונאות זו את זו ואין מחפות זו על זו. …

יחוד עם שתי גיסות לקריאה »

בשר-ספק-חלק-האם-מותר-באכילה

בשר ספק חלק האם מותר באכילה

שאלה: חייל מגוייס בעקבות מלחמת חרבות ברזל, וכעת תרמו לחיילים תבשיל בשר, שהוא בוודאי כשר, אך ספק אם הוא חלק כמנהג הספרדים, וכעת שואל החייל, האם מותר לו לאכול.  תשובה: מותר לחייל לאכול את הבשר, אף שישנו ספק אולי אינו חלק.   מקורות: בתשובת הרשב”א סימן שד, נשאל אם מותר למשמש באצבעותיו בסירכא (סוג של …

בשר ספק חלק האם מותר באכילה לקריאה »

כתם-דם-הבא-עם-כאבי-מחזור-האם-מטמא

כתם דם הבא עם כאבי מחזור האם מטמא

שאלה: האם אשה שחשה כאב בבטן בדרך כלל בבוא אורח כנשים האם יש לדונה כהרגשה ובאם תראה טיפת דם יש לאוסרה כדין דם הבא בהרגשה או שיש לדונה כדין אשה הרואה כתם  תשובה: אין לטמאות כמה ימים לפני ראיית הווסת בהגשת כאבי בטן וכדומה , ואמנם יש שמחמירים בזה. ואם הרגשה זו באה סמוך למחזור, …

כתם דם הבא עם כאבי מחזור האם מטמא לקריאה »

חישוב-ימי-הווסת-מיום-ראיית-הכתם-או-מזמן-ראיית-הדימום

חישוב ימי הווסת מיום ראיית הכתם או מזמן ראיית הדימום?

שאלה: אשה שראתה כתם ולאחר יום או יומיים התחיל ווסת, ממתי נחשב את יום הווסת והפרישה, מיום ראיית הכתם או מזמן ראיית הדימום החזק? תשובה: רוב הפוסקים פסקו שכתם לא נחשב לתחילת ווסת ולכן לענייננו, יום הווסת יקבע לפי עונת ראיית הדם זאת אומרת לפי זמן קבלת הוסת, ולא לפי עונת ראיית הכתם ולמעשה הדין …

חישוב ימי הווסת מיום ראיית הכתם או מזמן ראיית הדימום? לקריאה »

בכדור-שמונע-את-ביאת-הדם-צריך-לחוש-לימי-הפרישה

בכדור שמונע את ביאת הדם צריך לחוש לימי הפרישה?

שאלה: אשה שהתחילה לקחת כדורים למניעת הריון שגורמים לה גם לא לקבל וסת, כשמגיע יום הפרישה האם צריכה לשמור את ימי הפרישה והבדיקות, או שהיא לא צריכה לשמור את ימי הפרישה כלל? וכן האם זה תלוי באם יש לה וסת קבוע או לא קבוע? תשובה: אשה שלוקחת כדורים שמטבעם למנוע את ביאת הדם, לדעת רוב …

בכדור שמונע את ביאת הדם צריך לחוש לימי הפרישה? לקריאה »

איסור-יחוד-עם-אלף-נשים

איסור יחוד עם אלף נשים

שאלה: האם איסור יחוד קיים גם כאשר איש אחד מתייחד עם מספר גדול מאד של נשים, כגון מאה או אלף נשים. תשובה: לא מצאנו בפוסקים גבול למספר הנשים שאסור לאיש להתייחד איתם, ולכן אסור לאיש להתייחד גם עם הרבה מאד נשים, אפילו מאה או אלף נשים. הרחבה ומקורות: כתב השו”ע (אבה”ע סי’ כ”ב סעי’ ה’): …

איסור יחוד עם אלף נשים לקריאה »

האם בזמן מלחמה יש היתר לטבול ביום

האם בזמן מלחמה יש היתר לטבול ביום

שאלה: האם בזמן מלחמה יש היתר לטבול ביום השביעי במקום בלילה? בעקבות מצב המלחמה “חרבות ברזל” השוררת בארצינו, פנתה אלי אשה, היות וזה עתה הגיע ובא לה יום הטבילה, והיות והיא פוחדת להסתובב לאחר השקיעה מחשש לאזעקות, כמו כן יש לה קושי בהמצאת סידור לילדים, היות ובעלה משרת במילואים,ואמור להגיע בליל הטבילה ומיד בבוקר ליסוע …

האם בזמן מלחמה יש היתר לטבול ביום לקריאה »