משפטי התורה

משפטי התורה

פירוק צמות בחג

נשאלתי בחג השבועות אשר חל ביום שישי, לגבי אשה שחל ליל טבילתה בליל שבת, ובערב החג לא שמה ליבה לזאת וקלעה את שערותיה (צמות), האם מותר לה לפרק את הצמות בים החג. הנה במסכת שבת (דף צד:) נאמר במשנה הגודלת שערה (קולעת את השער) רבי אליעזר מחייב וחכמים אוסרים משום שבות. זאת אומרת לרבי אליעזר …

פירוק צמות בחג לקריאה »

האם מותר לאבלה להשתתף בחתונה

אשה אבילה הנמצאת בתוך יב' חודש על אביה, ואחד מקרובי משפחתו של בעלה מתחתן, ובעלה דורש ממנה לבוא עימו לחתונה, כיון שלא נעים לו ללכת לבד, האם מותר לה ללכת עימו לחתונה. הנה מצינו בשו"ת אגרות משה (חיו"ד ח"א סימן רנה) שכתב להשיב לאשה אבילה שנמצאת בתוך יב' חודש על אביה, ובעלה דורש ממנה שתבוא …

האם מותר לאבלה להשתתף בחתונה לקריאה »

צבעוני בשבעה נקיים

נשאלתי מאשה שיש לה ריבוי כתמים, האם מותרת ללבוש בגדי צבעונים בשבעת הנקיים כדי שלא תסתור את ספירת הנקיים. הנה הרמב"ם (פ"ט מהלכות איסורי ביאה ה"ז) כתב כלי (בגדים) צבעונים אין חוששים לכתם הנמצא בהם, לפיכך תיקנו חכמים שתלבש האשה בגדי צבעונים כדי להצילה מדין הכתמים. והביא דבריו מרן בבית יוסף (סימן קצ). וברמ"א (שם) …

צבעוני בשבעה נקיים לקריאה »

חציצה

אשה שבדקה עצמה בחוט דנטלי, ונקרע החוט בין שנייה, ועמלה כחצי שעה להוציא את שאריות החוט עד שנראה לה שהוציאה הכל והלכה וטבלה, ולמחרת בבוקר כאשר אכלה ארוחת בוקר יצא לה חלקיקי החוט, ועתה נפשה בשאלתה האם עלתה לה טבילתה או צריכה לחזור ולטבול שוב. הנה במסכת קידושין (דף כה.) הובא מעשה בשפחתו של בית …

חציצה לקריאה »

הפסק טהרה אחרי ראיה בשבעה נקיים

הפסק טהרה אחרי ראיה בשבעה נקיים. נשאלתי מאשה שראתה דם באמצע השבעה נקיים, וביום ראייתה רוצה לפסוק בטהרה, האם חייבת לעשות בדיקת מוך- דחוק חוץ מבדיקת הפסק בטהרה, או שמא גם בזה אינה חייבת אלא מצוה שתעשה מוך-דחוק. הנה מרן השו"ע סימן קצו (ס"ב) פסק ראתה יום אחד בלבד ופסקה בו ביום, צריכה לבדוק עצמה …

הפסק טהרה אחרי ראיה בשבעה נקיים לקריאה »

חופת נידה כשכבר בעל

בע"ה שאלה: זוג שחיו באיסור קודם נישואיהם ובשעת החופה הייתה נדה, האם יהיו אסורים בייחוד ויצטרכו שמירה ? ואם לא, האם ישתנה הדין באופן שבא עליה פעם אחת או שרק לא שמרו נגיעה ? תשובה: אפשר להקל ולהתיר בייחוד אף כשבא עליה פעם אחת, כ"ש כשחיו ממש באיסור, אך באופן שלא בא עליה אך לא …

חופת נידה כשכבר בעל לקריאה »

חובת פרישה בעת נטילת גלולות

בס"ד שאלה : אני נוטלת גלולות למניעת הופעת המחזור. האם חובה עליי לפרוש בימי הפרישה ? תשובה: שלום וברכה שאלתך הינה שאלה מצויינת שכן נשים רבות מתחבטות בה. במסכת נידה נאמר : "תניא: "והזרתם את בני ישראל מטומאתם" (ויקרא ט"ו, ל"א) מכאן אמר רבי ירמיה: אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן. וכמה? אמר רבה: …

חובת פרישה בעת נטילת גלולות לקריאה »

הנאה מעשיית מלאכות בבין השמשות של ליל שבת

ב"ה הנאה מעשיית מלאכות בבין השמשות של ליל שבת בליל שבת קודש בשעת הקידוש עמד בפתח ביתי אברך בשאלה אשתו נחה ביום שישי סמוך לכניסת שבת וכשקמה משנתה חשבה שעדיין לא נכנסה השבת, והדליקה את אור החשמל (לֶדִים), נרות השבת, ומזגה מים רותחים מכוס שמילאה מהמיחם לסיר החמין שלא יישרף המונח על הפלאטה, לאחר האמור …

הנאה מעשיית מלאכות בבין השמשות של ליל שבת לקריאה »